top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Blog
Blog - Content Section Layout
Viața culturală, nr. 2(177), februarie 2018
Feb 27, 2018 at 11:00 PM

 

CĂRȚI ȘI REVISTE

PRIMITE LA REDACȚIE

 

CĂRȚI:

• Vasile Morar, Fiți buni, versuri, Editura Eurotip, Baia Mare, 2017;

• Tudor Crețu, Jurnal fantasmatic, Editura Paralela 45, Pitești, 2016;

• Tudor Crețu, Studio live, versuri, Editura Printpress, Timișoara, 2015;

• Grigorie M. Croitoru, Vânătoarea lui Dragoș, proză, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017;

• Maria V. Croitoru, Tainele din burta tumulului, proză, Editura Singur, Târgoviște, 2018;

• Horea Porumb, La întâlnirea celor două oceane, Editura Limes, Florești, 2017;

• Alecu Ivan Ghilia, Nu suntem singuri pe cărare, Editura Limes, Florești, 2017;

• Ioan Pop Bica, Bust voalat, versuri, Editura Limes, Florești, 2017;

• Martin Dolan, Rustaq, versuri, versiunea românească: Cristina Tătaru, Editura Limes, Florești, 2017;

• Andrei Gazsi, Cu alte cuvinte, versuri, Editura Limes, Florești, 2017;

• Nicolae Iuga, The Seven Sins against the Spirit, traducere în engleză de Laura-Rebeca Stiegelbauer, LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritius, 2017;

• Vasile Luțai, Trestiișul, versuri, Editura Limes, Florești, 2017;

• Vasile Luțai, Orb, versuri, Editura Limes, Florești, 2017;

• Vasile Luțai, Soare în poartă, versuri, Editura Limes, Florești, 2018;

• Vasile Luțai, Ryuko&Fueki, versuri, Editura Limes, Florești, 2018;

• Vasile Luțai, Kami, versuri, Editura Limes, Florești, 2018;

• Ștefan Aurel Drăgan, La voșcote pă uliță, Elemente lexicale din zona Codrului, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2017;

• Andrea H. Hedeș, Orele aspre, versuri, Editura Neuma, Cluj-Napoca, 2017;

• Aurelia Oancă, Zboruri înalte, versuri, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2017;

• Aurelia Oancă, Din pulberi de stele, versuri, Editura Eurotip, Baia Mare, 2017.

 

REVISTE:

• „Orizont”, nr. 1/ianuarie 2018, Timișoara;

• „România literară”, nr. 1-2, 3, 4, 5-6, 7/ianuarie, februarie 2018; București;

• „Bucovina literară”, nr. 11-12/noiembrie-decembrie 2017, Suceava;

• „Steaua”, nr. 1/ianuarie 2018, Cluj-Napoca;

• „Hyperion”, nr. 10-11-12/2017, Botoșani;

• „Litere”, nr. 1/ianuarie 2018, Târgoviște;

• „Scriptor”, nr. 1-2/ianuarie-februarie 2018, Iași;

• „Acolada”, nr. 1/ianuarie 2018, Satu Mare;

• „Ex Ponto”, nr. 3-4/iulie-septembrie, octombrie-decembrie 2017, Constanța;

• „Litera 13”, nr. 13/2018, Siliștea;

• „Tribuna”, nr. 369, 370/ianuarie, februarie 2018, Cluj-Napoca;

• „Ateneu”, nr. 1/ianuarie 2018, Bacău;

• „Caiete Silvane”, nr. 1/ianuarie 2018, Zalău;

• „Actualitatea literară”, nr. 1/ianuarie 2018, Lugoj.

   

PĂMÂNTUL, DE SUS

 

Cu ochiul ei de inginer geodez, deprins cu privirea geometrică, pe care au ridicat-o la altitudni mistico-poematice reveriile lui Descartes și măsurătorile lui Gauss, Dalina Bădescu vede pământul, de la înălțimea sateliților și prin grila GPS-ului, ca pe o enormă amenajare cartografică. Dar de acolo, de sus, de la zenit, oricât de rațională și de riguroasă ar fi o imagine încărcată cu informații, amenajarea vizuală în sine se înscrie în datele unei peisagistici halucinante, de un lirism extrem sau de un baroc irepresibil, lentila devoratoare a tehnologiilor de vârf dirijându-ne percepțiile în funcție de propriile noastre reflexe de viață, de întreaga disponibilitate sufletească și de experiența efectivă de cunoaștere.

Peisajul plan, desfășurat pe orizontale ample și construit printr-o succesiune de spații care fug către linia orizontului, peisajul narativ în care ne-am amenajat viziunile și ne-am pășunat, ancestral, turmele de oi, pe care l-am tot străbătut, când apostolic, direct cu piciorul, când călărind romantic sau căsăpindu-ne eroic, își pierde acum, privit de dincolo de pitorescul accidental, orice semn care ar putea, în vreun fel, să ne conserve reflexele și să ne stimuleze memoria. Pământul devine doar culoare imprevizibilă, vegetația și apele se preschimbă în secvențe grafice, iar ansamblul în care intră totul, natură și repere ale civilizației, se transformă, după caz, în structuri abstracte, în expresie pură sau în turbioane galactice în care lumina și materia întunecată reconstituie primele momente ale agregării de după marea combustie a Genezei.

Din punctul de vedere al viziunii plastice și al tonusului expresiv, această extensie a peisajului, această decantare extremă a imaginii angajează, în primul rând, datele temperamentale, percepțiile crude și gesturile insurgente, iar ceea ce ține de reflexivitate, de privirea calmă și de sentimental surd al întâlnirii cu misterele intrinseci ale lumii, fără a fi exclus, rămâne, undeva, într-o zonă discretă, ea  însăși parte a unui amplu mister reconfirmat.

Toate acestea constituie, finalmente, argumente suficiente pentru o observație elementară: când Cerul și Pământul se întâlnesc, fie și prin noua magie a tehnicii, și pictura, aparent obosită de propria-i istorie, renaște într-o altă realitate și își reconsideră întregul sistem de referințe.

(Pavel ȘUȘARĂ)

 

 

Fascinația miturilor (I) (Gheorghe Glodeanu), nr.2(177), februarie 2018
Feb 27, 2018 at 11:00 PM

Gheorghe GLODEANU 

FASCINAȚIA  MITURILOR (I)

 

          Întreaga operă a lui Octavian Paler (1926-2007) este străbătută de o puternică fascinație a miturilor și a mitologiei. Recursul la mitologie se dovedește relevant deoarece îi oferă omului modern o serie de subiecte de meditație de o dramatică actualitate. Sub acest aspect, deosebit de important este volumul Mitologii subiective din 1975, lucrare ce a cunoscut, asemenea celorlalte scrieri ale autorului, mai multe ediții. Titlul cărții se dovedește semnificativ, insistând pe latura personală a interpretării, de unde și pluralul mitologii. Octavian Paler se dovedește un spirit reflexiv și un comentator subtil, fascinat de rigoarea, armonia, echilibrul și frumusețea operelor realizate de către grecii antici. Eseistul spiritualizează un topos arhetipal, impune un cronotop al Greciei antice care l-a fascinat puternic și pe poetul Ion Barbu. Este o Eladă ce reînvie prin cultură, prin spiritul ei, ruinele alcătuind doar un pretext al meditațiilor. Grecia devine o modalitate de a înțelege lumea și existența, de unde apropierea autorului de unele personaje mitologice cu vocația tragicului, precum Oedip, Sisif sau Icar. Cartea are o puternică încărcătură livrescă, sursele fiind interpretate însă mereu dintr-o perspectivă personală. Homer, Hesiod, Socrate, tragicii greci, sculptura greacă se găsesc printre principalele surse de inspirație ale omului modern, care se întoarce cu un real folos la valorile majore ale clasicismului. În esență, scriitorul se oprește la o serie de figuri mitologice reprezentative pentru antichitatea greacă, al căror destin îl interpretează. Mai întâi, se prezintă într-o manieră concentrată firul epic al mitului, după care urmează comentariul fascinant al omului de cultură de azi. Chiar dacă cititorul resimte nevoia unei introduceri care să circumscrie principalele deziderate ale autorului, această introducere lipsește, Octavian Paler intrând direct în problematica meditațiilor sale. Intențiile autorului se dezvăluie în mod treptat, pe măsură ce lectura înaintează. În esență, cartea ne propune o galerie de portrete mitologice, de teritorii cu valoare arhetipală și de concepte simbolice, comentate cu mult har dintr-o perspectivă inedită, personală, deci subiectivă. Este vorba de patruzeci de personaje mitologice, la care se adaugă analiza unor concepte adiacente, precum: Labirintul, Olimpul, Muntele, Câmpia, Sibaris, Destin, Hiperboreea, Drumul. În esență, putem spune că Octavian Paler realizează un dicționar subiectiv de mitologie greacă, în care materialul nu este structurat în ordine alfabetică, ci în funcție de tematica asumată. Sub numeroase aspecte, demersul realizat de către autor seamănă cu cel al lui Mircea Horia Simionescu din Dicționarul onomastic și din Bibliografia generală. Din punct de vedere formal, prin numeroasele articole ce se ocupă de o anumită problemă, cartea poate fi comparată cu un dicționar de mitologie greacă. Ordonarea materialului și maniera personală de elaborare a capitolelor îndepărtează însă cartea de rigorile rigide ale unui dicționar. Meditațiile acestui spirit reflexiv, subtil și profund au nevoie de libertate de exprimare, motiv pentru care sunt refuzate canoanele tradiționale ale unei opere științifice. Personajele de care se ocupă eseistul într-o ordine strict subiectivă sunt următoarele: Sfinxul, Oedip, Tezeu, Ariadna, Sisif, Ulise, Lotofagii, Ahile, Pasărea Phoenix, Prometeu, Narcis, Icar,
Anteu, Apollo, Dionysos, Marsyas, Ianus, Pygmalion, Afrodita, Paris, Orfeu, Belerofon, Proteu, Epigonii, Fata Morgana, Nemesis, Tiresias, Cassandra, Heracles, Meduza, Iason, Saturn, Endimion, Pandora, Aiax și Antigona.

          Meditațiile se declanșează în momentul în care, la 49 de ani, scriitorul urmează un tratament într-un sanatoriu din stațiunea Eforie Nord. Decorul hibernal de singurătăți preistorice îl îndeamnă la visare. Peisajul este trăit prin cultură, de unde trimiterile la tablourile lui Van Gogh. Dar prozatorul are ceva și din Ovidiu, personajul lui Vintilă Horia din romanul Dumnezeu s-a născut în exil, izgonit la Pontul Euxin. Octavian Paler este de părere că a gândi constituie o problemă de demnitate și de curaj, dar și singura modalitate de revoltă împotriva morții. Recunoaște că nu îl interesează atât zeii grecilor, cât ceea ce va găsi sub măștile lor. În felul acesta, mitologia antică greacă devine un pretext pentru meditațiile omului de azi.

          Estetul și moralistul își dau mâna deja în primul articol al cărții, intitulat Sfinxul. Răspunsul lui Oedip la întrebarea personajului mitic are ceva din întrebarea justă pe care i-o adresează Parsifal Regelui Pescar. Meditațiile propriu-zise ale lui Octavian Paler sunt precedate de câte o scurtă introducere, ce se transformă în pretextul reflecțiilor ce vor urma. De fiecare dată, preambulul constituie un fel de narațiune legitimatoare, care are rolul de a ne pune în temă, rezumând firul epic al mitului comentat. Octavian Paler relevă diferențele existente între sfinxul grec răpus de răspunsul lui Oedip la porțile Thebei și indiferența sfinxului ce străjuiește piramidele egiptene. Eseistul vorbește de necesitatea opțiunii între cele două reprezentări mitice, opțiune ce ar putea demonstra faptul că melancolia anticilor a fost mai profundă decât cea a modernilor. Spirit interogativ, neliniștit, cugetătorul vrea să își pună întrebările sfinxului și dorește să găsească propriile sale răspunsuri. Marea problemă care îl frământă sună în felul următor: Ce faci cu șansa de a nu trăi zadarnic? Iar răspunsul este mult mai dificil decât cel oferit de Oedip. Învățând din experiența anticilor, autorul modern știe că nimic durabil nu se poate clădi pe indiferență. Nu întâmplător, sfinxul este comparat cu Socrate, filosoful care se plimba prin cetate și adresa întrebări atenienilor. Condamnarea acestuia la moarte se explică prin lașitatea locuitorilor urbei care, nemaiîndurând întrebările și neavând îndrăzneala să răspundă până la capăt, au pus la cale o crimă. Octavian Paler recunoaște că niciodată crimele nu au ținut loc de răspunsuri. Socrate este admirat deoarece „propunea îndrăzneala de a ieși în fața sfinxului și fidelitatea față de răspunsul dat”.

          Estetica și morala alcătuiesc două repere fundamentale ale meditațiilor lui Octavian Paler. Chiar dacă nu toate subiectele abordate dobândesc o dimensiune estetică, ele conțin una morală. Autorul afirmă că sfinxul grec nu ar trebui confundat cu ființa mitologică ce păzește mormintele faraonilor. Cu atât mai mult cu cât, din deșert, nu putea ieși un sfinx care să pună întrebări. Doar sfinxul grec este cel care se confundă cu întrebarea însăși și care moare prin răspunsul lui Oedip. Paler este de părere că deosebirea dintre cele două reprezentări mitologice „depășește în realitate faptul că unul interoga călătorii, iar altul îi neliniștește prin tăcere”. Autorul identifică aici semnele distinctive a două culturi: „Cea egipteană are misterul sfincșilor săi impenetrabili surâzând ideii de timp, în vreme ce cultura greacă se regăsește în orgoliul lui Oedip de a fi înfrânt sfinxul”. Refuzând surâsul și măreția indiferentă ale sfinxului de la piramide, Octavian Paler face apologia sfinxului care pune întrebări. Primul vine să sugereze efemeritatea condiției umane, în timp ce al doilea promite supraviețuirea omului prin răspunsul dat. Pentru a-și ilustra ideile, asemenea lui Al. Odobescu în Pseudo-Kynegetikos, eseistul trimite la câteva opere celebre ale Antichității și ale Renașterii. O asemenea creație este un tablou de Ingres reprezentându-l pe Oedip în fața sfinxului. O altă trimitere importantă este cea la Sofocle. De altfel, ar fi interesantă o ediție a Mitologiilor subiective care să cuprindă o anexă în care cititorul să poată regăsi reproduceri după operele de artă comentate de către autor. Vizualizarea acestor creații de referință ar conferi o nouă dimensiune cărții. Glosând despre Oedip, Paler vorbește de „cei care își trec viața meditând asupra ei și cei care și-o trăiesc efectiv”. Chiar dacă îl impresionează siguranța eroului lui Sofocle, Octavian Paler remarcă faptul că sfinxul nu moare niciodată, deoarece o întrebare dă naștere alteia, de unde un șir infinit de interogații. De aici observația: „Suntem, în fond, noi înșine, succesiv, Oedip sau sfinxul în toate întrebările grave pe care ni le punem și în curajul de a răspunde la ele”.

          În continuare, autorul Vieții pe un peron se întreabă cum de grecii antici nu au observat faptul că victoria lui Oedip poartă în ea sâmburele înfrângerii, în sensul că „vanitatea de a fi înlăturat toate întrebările posibile odată cu stârvul sfinxului prăbușit în prăpastie îl duce pe tronul Thebei și la incest”. Singura șansă a eroului este aceea să își pună întrebări în continuare, de unde o ciudată metamorfoză a unui personaj în celălalt, o contopire a lor.

          Asemenea unui Oedip ajuns la vârsta înțelepciunii depline, scriitorul dorește să își întemeieze orgoliul pe umilință. Își pune în continuare numeroase întrebări, chiar dacă este conștient de faptul că unele vin prea târziu, în timp ce altele riscă să rămână fără răspuns. Octavian Paler știe însă foarte bine că importante nu sunt atât răspunsurile, cât întrebările. Confruntat cu interogațiile dureroase ale unui sfinx interior, creatorul răspunde elaborându-și opera. Ea este cea importantă, „nu graba de a intra în Theba pentru a primi onorurile morții sfinxului”.

          După sfinx și strâns legat de acesta, cel de-al doilea personaj mitologic evocat de către Octavian Paler este Oedip. Drept consecință, eseul continuă meditațiile prezente în articolul de debut al cărții. Pretextul observațiilor este oferit de o reflecție a lui Heraclit, potrivit căreia „pentru om destinul este propriul său caracter”. Din această perspectivă, Oedip este un personaj în măsură să suporte adevărul și să lupte pentru impunerea lui, chiar dacă consecința faptelor sale duce la propria lui distrugere. Spre deosebire de măreția tragică a eroului lui Sofocle – menționează O. Paler –, un om comun, „un ipocrit ar fi continuat să fie până la moarte regele Thebei și soț incestuos”.

          Din când în când, meditațiile scriitorului sunt întrerupte de scurte infuzii de peisaj. Sunt pauze necesare, în măsură să faciliteze reflecția. De multe ori, tocmai peisajul este cel care declanșează resorturile tainice ale memoriei și ale gândirii. Oedip ne este înfățișat drept un personaj actual „prin modul său eroic de a simți și prin încrederea încăpățânată în unicul răspuns pe care-l dă”. Autorul se identifică cu eroii săi în asemenea măsură, încât ajunge să le consemneze gândurile cele mai intime. De fiecare dată, ideile eseistului sunt susținute de meditațiile personajelor analizate, transcrise între paranteze cu caractere diferite. Reflecțiile lui Orfeu, de exemplu, vizează o serie de concepte, precum memoria, destinul și adevărul. „Memoria mea este ca o rană care sângerează”, mărturisește eroul mitic în cuvinte memorabile. Ea este cea care ia locul sfinxului și căreia el trebuie să îi răspundă. La un moment dat, Octavian Paler afirmă că memoria echivalează cu destinul personajului, deoarece ea îl îndepărtează de Theba. „Zeii n-au amintiri și de aceea nu vor ști niciodată ce e nefericirea”, sună o altă frază memorabilă. Din aceleași motive, ei nu vor ști nici ceea ce este fericirea. Pe de altă parte, sfinxul ne învață că un simplu răspuns ne poate înălța sau ne poate provoca decăderea. În ceea ce îl privește pe Oedip, măreția personajului este văzută în asumarea vinei tragice.

          Meditațiile despre Labirint pornesc de la observația că, pentru Ulise, marea este un sfinx, la fel cum pentru Tezeu, labirintul e un sfinx învins prin intermediul firului Ariadnei. Eseistul ține să ne reamintească adevărul potrivit căruia, prin intermediul construcției sale, Dedal și-a clădit propria lui închisoare. Nu este de acord cu afirmația lui Paul Valéry potrivit căreia două sunt primejdiile care amenință fără încetare lumea: ordinea și dezordinea. Aceasta deoarece totul în lumea elenă se bazează pe ordine. Îi place înțelepciunea grecilor antici, deoarece respinge indeterminatul și arbitrariul. Revenind la semnificațiile labirintului, Paler constată faptul că acesta vorbește, într-o nouă manieră, despre dragoste și despre memorie. Gestul lui Tezeu este văzut ca un triumf al dragostei împotriva dezordinii. Personajul are încredere în sine și are oroare de tot ceea ce contrariază ordinea firească a lucrurilor. Livrescul pătrunde din nou în operă. Drept consecință, autorul comentează sculptura lui Antonio Canova, Tezeu și centaurul. Paler ne avertizează că Tezeu nu este un gânditor și nici un poet. El pornește la drum cu convingerea misiunii că trebuie să ucidă Minotaurul. Nu se gândește la faptul că și labirintul poate deveni o fiară, că adevărata fiară este labirintul însuși. Pentru eseist, Minotaurul întruchipează lucrurile fără sens, spaimele interioare ale omului, care trebuie să fie învinse. Uneori, meditațiile se transformă într-un dialog între Ariadna și Tezeu. Labirintul lui Dedal îi apare lui Octavian Paler ca o revoltă împotriva ordinii clasice. Prin întrebările neformulate pe care le conține, el devine o altă întruchipare a sfinxului. Pentru Tezeu – precizează Paler – „labirintul nu este decât o construcție anarhică, o eroare a clarității și logicii”. Firul Ariadnei vine să compenseze lipsa de rațiune pe care o presupune intrarea în labirint. Tezeu este un erou logic ce își învinge teama, ieșirea din labirint fiind considerată o victorie a dragostei.

 

Carti prezentate de Dumitru Micu si de Săluc Horvat, nr.2(177), februarie 2018
Feb 27, 2018 at 11:00 PM

 

Dumitru MICU

ISTORIE ȘI ISTORIE LITERARĂ

          Noul volum, Istoria ca viitor și alte conferințe și pagini, al Anei Blandiana, apărut la Humanitas, actualizează (cum autoarea nu omite să menționeze în textul preliminar) mai ales gânduri vorbite, „pe care le uitasem demult, sau altele, pe care le țineam minte doar prin locurile în care le rostisem; amfiteatre, cămine culturale, săli de teatru, aule universitare, biserici etc., din țară și de pe toată planeta. Uitate și de ascultători? Puțin probabil, de vreme ce unele au intrat în «folclorul» oamenilor de cultură. Fapt e însă că, «reintrate în litere», vorbele («sunetele») obțin mai mari șanse de a se perpetua în memorii.

          «Meditații», unele «asupra lumii prin care treceam», altele «asupra poeziei care putea să salveze și chiar să înlocuiască lumea», primele dintre «gânduri» – găsește emitățoarea – sunt dovada măsurii în care istoria i-a răpit istoriei literare drepturile pe care le avea, de la naștere, asupra mea”. Ar fi, poate, oportună o formulare mai nuanțată a acestei ultime fraze. Epoca avută în vedere prioritar în titlu, Istoria ca viitor, a fost una în care istoria literară era nu doar subordonată celei generale, economico-politice, ci deposedată de însăși natura proprie: redusă, ca în evul mediu filosofia, la funcția de ancila, nu, desigur, a teologiei, ci (în comunism) a altor discipline incompatibile cu autonomia (oricât de relativă) a esteticului, precum sociologia, politologia, economia politică.

          În cazul concret, al situării Anei Blandiana, a fost vorba nu de „răpirea” drepturilor istoriei literare de către cea politică, ci, tocmai din contră, de asumarea politicului pentru apărarea literarului. De asumarea, evident, a politicului de sens opus celui oficial, care invoca „necesitatea istorică” pentru abolirea, sub pretextul ei, a libertății de creație. Blandiana însăși, de altfel, caracterizând Alianța Civică, la a cărei întemeiere a contribuit determinativ și pe care a condus-o cu devotament, precizează că această „organizație” a fost, din prima clipă, profund implicată politic, fără să fie partid, că ea a susținut „două demersuri” diferite, dar convergente, unul „civic” și altul „politic”. Acestea „s-au desfășurat rareori separat și în stare pură, de cele mai multe ori topindu-se într-un amestec politic și civic”. Nu însă fără a respinge „din politică politicianismul, pledând pentru o argumentare morală și valorică a prestanței civice și politice”.

          Cine, dacă nu Ana Blandiana, a devenit, între scriitorii de frunte, principala și cea mai prestigioasă conștiință românească de amplu răsunet internațional a esteticului refractar oricăror servituții oportuniste, oricăror concesii degradante acordate puterii, oricăror compromisuri de natură a vicia specificul și finalitatea? Ana Blandiana a fost, în permanență, sub comunism, atât în perioadele relativ mai permisive, cât și în cele nedisimulat înăbușitoare, personalitatea literară care n-a ezitat să-și afișeze împotrivirea față de orice anomalii, de manifestările perverse de diferite feluri. A activat permanent în fruntea celor mai notorii formații intelectuale antitotalitare: Alianța Civică, Academia Civică, Pen Clubul și a încifrat în opere literare proprii sensuri pentru care acestea erau, pe de o parte, copiate de mână, spre a circula semiclandestin în mii de exemplare, pe de alta, urmărite de autorități asemenea unor manifeste incendiare.

          De la debut, Ana Blandiana s-a găsit în permanentă stare de beligeranță cu cenzura. La un moment dat, s-a întrebat dacă merită să o mai continue. Acceptând să discute cu cei de care depindea apariția fiecărui cuvânt, obținea eventual, la urma urmelor, această posibilitate, însă mutilată, răstălmăcită. Nu cumva prin aceasta ea, ca oricare alt autor, legitima existența cenzurii? Căci, „dacă, în cele din urmă, reușeai să publici, concluzia era că se poate publica, deci dădeai prin disproporționate eforturi un certificat de libertate unei societăți nelibere. Victoria publicării aproape prin absurd a unei cărți în care ai încercat să spui adevărul devenea argument – cu cât mai convingător, cu atât mai nociv – al acestei minciuni”. Dar dacă refuzai să te lași manipulat? Nu publicai. Era preferabil? Da, pare că înclină să răspundă scriitoarea: „Nepublicând, lăsai să se vadă adevărata față a dictaturii”. Numai că „asta însemna a opta pentru întunericul pur, pentru stingerea totală, pentru moartea culturii (...) Era în fapt o opțiune pentru victoria neantului”.

          Continuând, așadar, à contre coeur, să publice, suportând imixtiunile cenzurii, Ana Blandiana a făcut-o fără a recurge la tot ce se putea pentru a sustrage vigilenței cerberilor măcar câteva poeme, măcar pagini sau paragrafe incriminate (incriminabile). Spre a obține accesul la tipar, scriitoarea recurgea la trucuri stilistice și la alte proceduri ingenios mistificatoare, inclusiv la fapte de limbaj cu efect contrar celui urmărit în aparență. Acestea din urmă (scrisese André Gide în timpul războiului) erau de natură să stimuleze inventivitatea autorilor, sporind expresivitatea artistică a formulărilor cu subînțelesuri nepătrunse de cenzori. Uneori, subînțelesurile ieșeau la iveală (cu eventualul ajutor și al unor confrați în ale scrisului, conștiințe vândute). E ceea ce Blandiana a pățit nu o dată. Începând de la șaisprezece ani, i-a fost interzis, în trei rânduri, să mai publice. Pe durate diferite, numele ei a devenit tabu, ocultat fiind de altfel, adesea, și atunci când interdicția de a circula nu funcționa declarat. Dintre șiretlicurile utilizate atunci, cel de maxim efect comic (ținut însă, bineînțeles, „sub pecetea tainei”) a constat în caricaturizarea lui Ceaușescu sub înfățișarea unui motan, Arpagic. Nu întotdeauna mistificările reușeau. Apăreau și păcăleli inverse. Spre a face publicabile bucăți susceptibile de culpabilizări, unii dintre redactori „umblau” în texte, cu bună credință, însă cu una agreată de stăpânire. Primul volum al Anei Blandiana, Persoana întâi plural, se deschidea cu o poezie intitulată adecvat Candoare, la care autoarea, bănuind că nu avea să „treacă”, voia să renunțe, însă nu a mai fost nevoie, poezia fiind „salvată”, în editură, prin punerea unui alt titlu, Partidului. Întregul volum, de altfel, a apărut, potrivit destăinuirii autoarei, „cu strofe tăiate, cu versuri adăugate, cu titluri schimbate, cu atâtea cuvinte înlocuite, încât reușeam să refac cu greu în minte forma inițială”. Parcurgându-și cartea, debutanta, în loc să se bucure, a izbucnit în plâns.

          Punând faptele în contextul social-politic, poeta cu vocație filosofică emite frecvent observații de o profunzime tulburătoare. Principala e, poate, aceea că „una dintre nenumăratele libertăți refuzate oamenilor în comunism era și aceea de a-i lăsa să-și construiască singuri norocul așa cum îl înțeleg. De fapt, singurătatea a fost una dintre marile interdicții, esențiale, ale comunismului. Încă la mijlocul secolului trecut, în Amintiri din casa morților, Dostoievski constata că unul dintre aspectele cele mai insuportabile ale închisorii era viața-n comun, faptul că, de-a lungul unor întregi ani, condamnatul nu poate să se bucure de nicio clipă de singurătate. Comunismul a înregistrat această observație de psihologie abisală și a transformat-o într-un instrument de dominare și strivire a personalității: în închisori, în colhozuri sau chiar numai în interminabile ședințe, oamenii erau ținuți cât mai mult împreună, pentru a nu rămâne singuri și a fi împiedicați să gândească. Dar interzicerea singurătății cuprindea, paradoxal și savant, în același timp, interzicerea comunicării, astfel încât colectivizarea relațiilor și gândurilor nu presupunea, ci dizolva solidaritatea”. Formulări memorabile – paradoxale – erup din aproape fiecare pagină: „A fi liber este, evident, și mai dificil decât a nu fi liber”; „Vom fi cu adevărat liberi numai atunci când nu vom mai avea nevoie de curaj pentru a fi liberi”; „Europa de Est aduce Occidentului suferința pe care a trăit-o, ca pe o zestre care se adaugă patrimoniului comun european”; „(...) în timp ce reunificarea continentului este mai presus de toate o difuzare a libertății de la Vest spre Est, spiritualizarea acestei libertăți poate să înainteze dinspre Est spre Vest”; „Românii sunt astăzi un popor care, fără să fi avut răgazul să-și revină, după o jumătate de secol de teroare comunistă, descoperă spaima în fața unui capitalism sălbatic, structurat de corupție de aceeași minoritate socială reciclată politic, care se sprijină pe vechile rețele și relații de putere”.

          Produs al unei creativități de eficacitate intelectuală și estetică egală celei generatoare de lirism și epică, eseistica Anei Bladiana procură cititorului reculegeri și înălțări tot atât de alese ca literatura sa de imaginație.

 

Săluc HORVAT

MARIN PREDA – OMUL ȘI OPERA

          Autor al unor cercetări de istorie literară bine cunoscute despre Eminescu și Marin Preda, Stan V. Cristea se recomandă drept un istoric literar de mare probitate.

          Interesat mai ales de unele teme cu referire la Teleorman și teleormăneni, Stan V. Cristea, fiu al acestor locuri, a publicat câteva lucrări de referință. Amintim, între altele, documentata cercetare care demonstrează intensele legături ale poetului Mihai Eminescu cu localitățile de la malul Dunării și, nu în ultimul rând, preocuparea sa statornică pentru viața lui Marin Preda, și el fiu al Teleormanului.

          Bazat pe o vastă documentație, studiul Mihai Eminescu și Teleormanul (2016) aduce date și întâmplări interesante din biografia poetului. Istoricul literar vorbește nu numai despre legături ale poetului cu locurile și oamenii de aici, ci și despre o anumită influență a acestora în opera eminesciană. Găsește trimiteri în Scrisoarea III sau în Doină: „De la Turnu-n Dorohoi / Curg dușmanii în puhoi / Și se așază pe la noi” (Turnu fiind de fapt localitatea Turnu Severin). Se amintesc mai mulți teleormăneni apropiați ai poetului,  printre care și Grigore G. Păculescu, în saloanele căruia Eminescu a citit Scrisoarea III. Istoricul literar mai aduce în atenție cazul lui Anghel Demetriescu, cel acuzat că a publicat, sub pseudonimul G. Gellianu, acel atac la adresa lui Eminescu. Identificând că, de fapt, G. Gellianu este un nume real, consideră acuzațiile aduse lui Demetriescu neîntemeiate, deși majoritatea eminescologilor sunt de altă părere.

          Marin Preda, și el teleormănean, a constituit și precis va mai constitui tema predilectă de cercetare a lui Stan V. Cristea. Cele două studii publicate, Marin Preda. Portret în oglinzi (2015) și Marin Preda. Anii formării intelectuale (2016), și mai ales masiva biobibliografie Repere biobibliografice (2017) fac dovada acestor demersuri asupra lui Marin Preda.

          În Portret între oglinzi, Stan V. Cristea urmărește evoluția lui Marin Preda în planul creației, recurgând la izvoare de arhivă, la confesiuni ale scriitorului, precum și la opiniile proprii. Pentru a înlesni parcurgerea acestui drum, istoricul își fixează mai multe etape, fiecare dintre acestea având ca reper un moment semnificativ. Prima etapă, de exemplu, 1942-1948, este marcată de debutul absolut cu publicarea schiței Nu spuneți adevărul și de debutul editorial cu volumul Întoarcerea din pământuri (1948), apariție care a însemnat momentul decisiv în evoluția prozei rurale, impunând „realismul rural-psihologic”. Altă etapă a fost dată de publicarea nuvelelor Ana Roșculeț (1949) și Desfășurarea (1952). Anul 1955 este unul de o importanță aparte. Apare romanul Moromeții, volumul I, cel mai reprezentativ roman al lui Preda. Critica literară scrie masiv despre această apariție, între comentatori numărându-se cei mai importanți ai momentului: Ovid S. Crohmălniceanu, Eugen Simion, Dumitru Micu, Lucian Raicu, Paul Georgescu etc.

                   În perioadele 1968-1972 și 1972-1980, opera lui Marin Preda se îmbogățește cu noi apariții: Intrusul, Imposibila întoarcere, Marele singuratic, Delirul, Viața ca o pradă, încheindu-se cu capodopera Cel mai iubit dintre pământeni (volumele I-III, 1980).

          În anul 2016, Stan V. Cristea revine asupra acestei ediții sub titlul Anii formării intelectuale, făcând unele completări și mai ales aducând la zi bibliografia.

          Mai puțin luate în seamă și apreciate de critica literară, lucrările cu caracter bibliografic își au locul lor bine definit în istoria literară, importanța acestora venind atât ca instrumente de informare, cât și prin aceea că conturează dimensiunile operei unui autor, diversitatea și, nu în ultimul rând, oferă informații privind data și locul apariției, editura, absolut necesare istoricului literar. Receptarea în timp este un alt element care conturează personalitatea autorului dat. Este locul să amintim că acest tip de cercetare, realizarea unei bibliografii de autor, nu este la îndemâna oricui. Pe lângă faptul că presupune o muncă de Sisif, solicită autorului calitățile unui bun istoric literar, o viziune asupra operei scriitorului bibliografiat, cunoașterea unor reguli specifice, putere de analiză și de sinteză mai ales, corectitudine și precizie în prelucrarea datelor, în clasificarea și structurarea materialului bibliografic. Orice abatere poate duce la eșec.

          Parcurgând recentele Repere biobibliografice Marin Preda de Stan V. Cristea, am constatat că această carte întrunește criteriile unei cercetări prin care descoperim complexa personalitate a autorului Moromeților și mai ales vasta sa operă literară.

          Reluând mai vechea ediție publicată în 2012, Stan V. Cristea vine cu o lucrare mult îmbunătățită, adăugând primei un număr important de referințe critice.

          În Notăr asupra ediției, autorul se arată conștient că este greu, dacă nu imposibil, să realizezi o lucrare exhaustivă, că, cu toată străduința sa, sunt posibile scăpări datorate desigur greutății în identificarea tuturor surselor, mai ales în cazul receptării unui scriitor. Oricum, cele peste 11250 de notițe bibliografice confirmă efortul autorului în străduința de a nu-i scăpa prea multe.

          În încercarea de a da lucrării sale mai mult decât caracterul de înșiruire signaletică, în multe situații notița bibliografică este completată cu detalii considerate importante, cercetarea devenind și una analitică. Am luat la întâmplare una din descrieri: „Manes Sperber, Scrisoare către Marin Preda (datată: 25.11.1966), în vol. Ioana Diaconescu, Marin Preda. Un portret în Arhivele Securității. Documente inedite din Arhiva CNSAS, un documentar cu argument, notă asupra ediției...”.  

          Întreaga structură a reperelor este construită pe trei capitole principale. 1. Reperele biografice; 2. Reperele operei și 3. Reperele receptării, fiecare beneficiind de o structură aparte și de o cuprindere în funcție de materialul oferit.

          Reperele biografice sunt mai reduse în raport cu următoarele, dar suficiente pentru a creiona biografia lui Marin Preda. Și de data aceasta,
Stan V. Cristea își fixează câteva repere raportate la datele de naștere (5 august 1922, Siliștea Gumești, jud. Teleorman), apoi la perioadele de studiu, continuând cu activitatea până la 15/16 mai 1980, când Marin Preda a decedat la Mogoșoaia în condiții suspecte.

          Reperele operei cuprind creațiile în volume – ediții princeps: Întâlnirea din pământuri (1948), Ana Roșculeț (1949), Desfășurarea (1952), Moromeții, vol. I (1955), Ferestre întunecate (nuvele, 1956), Îndrăzneala (nuvelă, 1959), Niculae Moromete (fragment din romanul Moromeții, 1959), Risipitorii (1962), Friguri (1963), Moromeții (vol. II, 1967), Intrusul (1968), Martin Bormann (1968), Imposibila întoarcere (eseuri, 1971), Marele singuratic (1972), Delirul (1975), Viața ca o pradă (1977), Cel mai iubit dintre pământeni (1980). Aceasta este, de fapt, opera esențială a lui Marin Preda. Au urmat multe alte reeditări. Bibliograful include în această structură diverse alte scrieri, proză scurtă, fragmente, traduceri din opera lui Marin Preda etc.

          Partea de rezistență și cea mai cuprinzătoare este Referințele receptării operei lui Marin Preda – studii, eseuri, volume despre romancier și despre scrierile sale.

          Încă de la volumul de debut, Întâlnirea din pământuri, Marin Preda a fost primit cu entuziasm de critica vremii, continuând până în zilele noastre. Numărul enorm de cronici de care s-a bucurat fiecare nouă ediție, numărul impresionant al celor care au scris despre Marin Preda atestă, fără tăgadă, valoarea operei sale. Eugen Simion, de exemplu, a publicat peste 280 de comentarii, Ovid Crohmălniceanu 67, Gheorghe Grigurcu 149, Gabriel Dimisianu 73, Dumitru Micu   52. Nu lipsesc nici cele ale unor reprezentanți din generația tânără: Ion Simuț, Daniel Cristea-Enache, Cornel Ungureanu ș.a. Reperele receptării sunt ordonate cronologic, ca de altfel întreaga lucrare, și pe categorii de documente în care au fost publicate diferitele materiale, după cum urmează: Studii, eseuri, evocări în volume individuale; Fișe biobibliografice, bibliografii selective; Dicționare, enciclopedii, istorii literare, studii, eseuri, evocări (capitolul cel mai cuprinzător); Interviuri – o structură destul de stufoasă, dar binevenită pentru ușurarea consultării.

          Un alt capitol cuprinzător este cel al referințelor în periodice. Este interesant de urmărit felul în care a fost receptat fiecare roman. Într-o ordine aleatorie, pe primul loc se situează Cel mai iubit dintre pământeni, cu peste
480 de comentarii, urmat de Delirul, cu circa 360 de comentarii, apoi Moromeții.

          Cu tot acest succes, Marin Preda nu a fost ferit de unele critici încă din timpul vieții și mai ales după 1989, când unii, neavând o operă proprie, au încercat să-l denigreze, acuzându-l de compromisuri și de colaborare cu regimul comunist.

          Bine lucrată, temeinic documentată și riguros structurată, biobliografia realizată de Stan V. Cristea întregește benefic personalitatea marelui romancier și, mai ales, valoarea și vastitatea operei sale. Cartea va deveni, pentru tot ce se va scrie de acum înainte, un reper inevitabil.

          La multiplele note de apreciere la adresa Reperelor biobibliografice pe care le-a realizat Stan V. Cristea aș mai adăuga preocuparea istoricului pentru aparatul critic alăturat fiecărei lucrări, latură ce pare partea lui forte ca istoric literar. Și de data aceasta, prin numeroșii indici aduce un plus de calitate, fapt ce așază volumul între lucrările de referință pentru tot ceea ce se va mai scrie despre Marin Preda și opera sa.

 

 

Remember Vasile Avram (Ioan Mariș), nr. 2(177), februarie 2018
Feb 27, 2018 at 11:00 PM

Ioan MARIȘ

REMEMBER VASILE AVRAM

Au trecut cincisprezece ani de la trecerea/petrecerea scriitorului și profesorului Vasile Avram la cele veșnice. Au trecut anii, încât adagiul poetului latin „Eheu fugaces, Postume, Postume, labuntur anni” răsună în memoria noastră ca un dramatic remember. Vai, vai, repezi trec anii pentru noi ce am rămas să depunem mărturie despre eruditul nostru contemporan.

Vasile Avram a publicat puțin în timpul vieții, deși avea în portofoliul lui de scriitor, ce a ilustrat toate genurile, un impresionant corpus de texte, încât am putea afirma fără să greșim că în persoana Domniei Sale avem ceea ce printr-o sintagmă s-a numit acel tip de autor de sertar comparabil cu un alt ilustru contemporan al nostru, cerchistul Ion D. Sîrbu. Vasile Avram avea — cum am mai spus-o — o melancolie impersonală peste care se grefa daimon-ul său de mare creator în genul unei ciudate simbioze a acestei neliniști creatoare cu o interfață Socrate-Goethe. Troposul său, felul lui de a fi cumula în genotipul său un cod de valori de o absolută rectitudine morală, ce-i caracterizează doar pe cei nutriți de marea cultură revelabilă în spiritualitatea românească cu personanțele ei abisale, ce au dus la constituirea unui ethos-cosmos. În tot ce întreprindea Vasile Avram funcționa un mod arhetipal ca operator al întregului său demers scriptural, fie că e vorba de textele de ficțiune (roman, poezie, teatru, reportaj) ori de eruditele sale scrieri de filosofia culturii și antropologia religiosului. E suficient să ne amintim într-o repede privire de trilogia Chipurile divinitățiioperă fundamentală pentru înțelegerea ethosului nostru creștin cu substratul său mitico-arhaic, operă în care ni se propune un fel de discurs triontic, respectiv mitologic, teologic și filosofic. Cele trei dimensiuni nu se exclud, ci dimpotrivă sunt complementare. Într-o lume excesiv raționalizată și secularizată, în care primează un pragmatism economic, filosoful caută semnele anthropos-ului, acele arhetipuri cosmologice decelate în „creștinismul cosmic” — concept funcțional în scrierile celui mai mare filosof al religiilor, Mircea Eliade, dar și în filosofia culturii lui Lucian Blaga — opera lui Vasile Avram are și un substrat polemic. El are în tot ce a scris acea „extazie intelectuală” de care vorbea poetul și filosoful Lucian Blaga — extazie ce-l situează pe autorul Chipurilor divinității într-o dreaptă măsură axiologică în antropologia și morfologia culturii. În demersul său hermeneutic, ce privilegiază câmpurile stilistice arhetipale ale culturii și spiritualității noastre, vom găsi o pledoarie pentru ontologie, pentru verbul a fi, care în epoca unui consumism exagerat a fost înlocuit cu verbul a avea. „Spre deosebire de paradigma duratei cosmice întreținută sub acțiunea riturilor reiterative, ori de cea a ideologiei teocentrismului axată pe teoria grației divine (sau a providenței), lumea a optat să trăiască exclusiv sub pecetea temporalității” (Chipurile divinității,
Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2006, p. 15).

În opera sa, Vasile Avram a articulat un discurs filosofic ce decelează semnele sacrului personificate în profan într-o multitudine de simboluri teofanice (a se vedea și romanul, în cheie antropologică, Fiul apocrif). În romanul-jurnal antropologic Anima dr. Telea. Timp și destin la Noul Român autorul se integrează empatic într-un topos real și totuși magic, un sat aproape atemporal, descris și prin memoria doctorului într-o viziune mitico-arcadică, sesizând dezechilibrele în balanța lumii, dezechilibre ce sunt interogate și în poezie, fie că e vorba de Cărțile eptimahice, Elegiile Orhideei sau Călătoria de sâmbătă.

Acum, la comemorarea a cincisprezece ani de la trecerea sa în veșnicie, rămâne celor de astăzi să se apropie de opera aceasta, poate mai grea de înțeles la o primă lectură, însă abordarea sa temeinică de către un cititor mai puțin grăbit îi poate oferi acestuia revelația sensurilor ei adânci și bucuria împlinirii întru înțelepciunea cunoașterii.

Conul de umbră în care parțial a intrat opera lui Vasile Avram se datorează și lipsei unui marketing dinamic al editurii Sfintei Mănăstiri Nicula, cu toate eforturile exemplare făcute de soția scriitorului, care a retipărit antumele și tipărit postumele. Un început de reală receptare a operei scriitorului se face an de an prin „Colocviile de la Nicula”, unde Vasile Avram și-a găsit odihna, până la judecata de apoi, alături de prietenul său Ioan Alexandru.

Creația lui Vasile Avram se înscrie într-o descendență ilustră — Eliade, Blaga, Cioran, Noica —, reiterând o permanență a culturii noastre, cu accentul pe relația dintre centru și margine, în ideea că marginea devine centru și validează culturile mai mici geografic, postulând gândirea tare. Cel care a scris cu acribie și empatie despre Liturghia cosmică merită din partea contemporanilor un gând bun de aducere-aminte împreună cu alesele noastre sentimente puse sub semnul pietății creștine.

Daniela Sitar-Tăut în dialog cu Doina Lemny, nr.2(177), februarie 2018
Feb 27, 2018 at 11:00 PM

 

DANIELA SITAR-TĂUT

ÎN DIALOG CU DOINA LEMNY

 

„ERA IMPORTANT SĂ PUBLIC CÂT MAI REPEDE 

CORESPONDENȚĂ [A LUI BRÂNCUŞI] 

GREU DE CONSULTAT DE CERCETĂTORII ROMÂNI”

 

Daniela Sitar-Tăut: Doamnă Doina Lemny, la finele anului precedent ați editat două volume esențiale în devoalarea intimității lui Constantin Brâncuși. Cel dintâi, la care nu am avut încă acces, Correspondance Brancusi Duchamp (Éditions Dilecta, Paris, 2017), valorifică scrisorile prezente în La Dation Brancusi, dessins et arhives (Édition du Centre Pompidou), precum și pe cele din L’Atelier Brancusi. La collection, volumul Brancusi&Duchamp: regards historiques (2000). Ce aspecte noi ale prieteniei dintre cei doi sunt relevate în acest tom?

Doina Lemny: Publicarea integrală a corespondenței dintre Brâncuși și Duchamp este un proiect pe care l-am pregătit de mulți ani. După cum bine precizați, eu am mai publicat o selecție din această corespondență în cele două mari cataloage citate de dumneavoastră (apărute la Editura Centrului Pompidou în 1997 și 2003) și am comentat-o într-unul din numerele seriei „Les carnets de l’atelier”. Specialiști ai operei lui Marcel Duchamp au publicat și ei fragmente din corespondența dintre cei doi mari artiști, încercând să reunească documentele rare pe care le-au mai găsit în diverse arhive. Se știe că Duchamp nu și-a păstrat arhivele, în timp ce Brâncuși păstra și ultima bucățică de hârtie cu o însemnare fugară. Astfel, Francis M. Naumann și Hector Obalk au editat în 2000 la Ludion Press: Marcel Duchamp, Affectionately Marcel: the Selected Correspondence of Marcel Duchamp volum care cuprinde, după cum indică titlul, corespondența artistului francez cu mai multe personalități, printre care și rare scrisori primite de la Brâncuși. În 2007, Paul B. Franklin publica în revista pe care o conducea, Étant donné Marcel Duchamp, n° 8, „Mary Reynolds, Marcel Duchamp et Constantin Brancusi, „Villégiature à Villefranche-sur-Mer”.

Valoarea volumului pe care l-am publicat în 2017 constă în faptul că el prezintă această corespondență în integralitatea ei, cu adnotări actualizate. Șansa noastră este că Brâncuși avea obiceiul să scrie ciorne înainte de a trimite o scrisoare și chiar o telegramă. Astfel încât, în arhivele sale păstrate la Bibliothèque Kandinsky de la Centrul Pompidou se găsesc și scrisorile trimise de Duchamp, și cele – în ciornă – trimise de Brâncuși. Dacă sculptorul român n-ar fi avut acest obicei, publicarea integrală n-ar fi fost posibilă, din motivele pe care le-am amintit mai sus.

Înlănțuirea acestui schimb de mesaje – destul de dificilă – m-a obligat să dezvolt cercetarea în jurul fiecărui personaj și a fiecărui eveniment citat, ceea ce mi-a permis să reconstitui parcursul unei frumoase prietenii dintre doi mari artiști ai secolului XX, prezentate într-un amplu text de introducere.

 

D.S.-T.: Ca agent de vânzări al artistului și organizator al expozițiilor newyorkeze, Marcel Duchamp pare a fi trăit bine în urma lichidării colecției Quinn din 1926, când acesta și Roché au cumpărat o parte din lucrări.

D.L.: Marcel Duchamp este un personaj aparte în istoria artei: un artist intelectual, care a bulversat pictura și care a deschis o nouă cale spre arta conceptuală. Foarte talentat pictor, el a refuzat să „se repete” și să repete ce alți pictori, ca Cézanne, au făcut înaintea lui. A preferat să facă din arta lui un mediu de cercetare artistică din care, bineînțeles, nu putea să se întrețină. Cunoscător al artei contemporane, Duchamp s-a transformat în mesager al acesteia, pe care a promovat-o peste ocean, în Statele Unite, unde colecționarii îi acordau un mare credit. El le-a transmis acestora admirația pe care o nutrea pentru prietenul său român și aprecierea sa justă a valorii operelor lui. Cu entuziasm și pasiune i-a organizat cele două expoziții la Brummer Gallery din New York și s-a îngrijit de vânzarea lor colecționarilor americani. Împreună cu prietenul său Henri-Pierre Roché, a cumpărat operele rămase la moartea colecționarului John Quinn și vindea din ele de câte ori avea nevoie de bani. Subliniez faptul că Duchamp nu a fost un agent de vânzare preocupat numai de câștig: s-a comportat ca un adevărat prieten, având grijă ca opera lui Brâncuși să nu fie dispersată în colecții mici. El și cu Roché l-au sfătuit pe Brâncuși să lase atelierul Statului francez pentru ca, după dispariția sculptorului, operele să nu fie dispersate. El a înțeles mai bine decât oricine altcineva la acea epocă importanța ansamblului constituit în atelierul din Impasse Ronsin.

Revenind la întrebarea dumneavoastră privind câștigul pecuniar: Duchamp n-a fost un om bogat, el nu și-a vândut operele, ci le-a încredințat celor mai importanți colecționari, precum cuplul Arensberg, care i-a acordat găzduire în schimbul sfaturilor pe care Duchamp le dădea pentru îmbogățirea colecției lor. Când însă avea neapărată nevoie de bani, se despărțea cu greu de una din operele pe care le achiziționase din succesiunea John Quinn. Duchamp l-a admirat pe Brâncuși, chiar dacă a exprimat foarte rar în presă părerea sa față de creația prietenului său. A preferat să-l promoveze organizându-i expoziții și sfătuindu-l din umbră pentru fiecare acțiune și mai ales pentru procesul cu vama americană. Sunt acestea câteva argumente care m-au condus a duce la bun sfârșit publicarea acestui volum.

 

D.S.-T.: Al doilea volum  tipărit, Brancusi & Marte ou l’histoire d’amour entre Tantan et Tonton (Fage Éditions, Lyon), apărut în 30 noiembrie 2017, ne conferă fațete inedite, cvasișocante ale intimității sculptorului. Eu, personal, am fost uimită atât de ardoarea epistolară  a corespondenților, cât și de fervoarea sentimentelor...

D.L.: Volumul acesta reprezintă o parte din viața intimă a lui Brâncuși. Și în cazul acesta, am avut norocul de a avea toate scrisorile, și acelea ale sculptorului, și acelea ale iubitei lui, Marthe Lebherz. Motivul este faptul că această iubire trebuia să nu fie cunoscută de părinții tinerei elvețience și, deci, ansamblul scrisorilor trebuia păstrat la atelier. De altminteri, iubirea aceasta a fost deghizată în spatele unei relații de lucru, pentru că Brâncuși o angajase ca secretară în vederea organizării expoziției sale de la Brummer Gallery de la New York în 1926, unde el trebuia să se ducă pentru o lună în vederea pregătirii operelor ce trebuiau expuse. Cea mai frumoasă parte a corespondenței este perioada de separare a celor doi îndrăgostiți, când flacăra iubirii străbate în scrisori. De altminteri, Brâncuși a reunit toate scrisorile din această perioadă, ordonându-le după date, pentru a publica o carte despre iubirea dintre Tantan și Tonton – acestea erau numele lor de îndrăgostiți: Tantan – abrevierea de la Constantin, și Tonton, diminutivul de la Marthe. A desenat și coperta cărții, reprodusă la paginile 9-10, prima copertă, și la paginile 93-94, coperta a patra. Acest volum constituit de sculptor cuprinde numai corespondența dintre ei în perioada când el se afla la New York. În a doua parte a volumului publicat de mine este corespondența din lungile perioade de absență ale lui Marthe, când era nevoită să se întoarcă în Elveția.

Este prima și singura oară când Brâncuși s-a hotărât să se însoare. Își făcea planuri de viitor cu Marthe. Această corespodență are multiple interese pentru cititor și pentru cercetător: este presărată de desene pe tema Sărutului: vignete, frize, pagini întregi cu Sărutul ca fond al scrisorii; fragmente de banderole cu friza Sărutului sub forma unor brățări din hârtie aurită. Este, de asemenea, plină de informații privind organizarea expoziției de la Brummer Gallery, privind contribuția lui Duchamp la această organizare și la procesul împotriva vămii americane. 

 

D.S.-T.: Practic, Marthe Lebhertz l-a părăsit... Sau cel puțin aceasta a fost impresia mea. După plecarea ei în Elveția, n-am mai văzut răspunsuri la scrisorile ei.

D.L.: Nu, lucrurile sunt mult mai complicate, mai subtile, aș zice. Marthe avea douăzeci de ani și era foarte atașată de părinții ei. S-a temut mult ca părinții ei să nu descopere legătura amoroasă cu Brâncuși. Această poveste trebuie situată în context: deși în Paris, viața tinerilor era mai libertină, Marthe venea totuși dintr-un mediu conservator, cu principii stricte. Și totuși, când părinții și-au dat seama de legăturile dintre cei doi, nu s-au opus, ba, mai mult, au încurajat-o. Dar, în același timp nu puteau să se despartă prea mult timp de ea. Nu același lucru s-a întâmplat cu sora ei mai mare, Juliette, care s-a detașat mai ușor de mediul familial, deși nu pentru mult timp. Mă las purtată de povestea asta și vă dezvălui toate secretele acestei cărți care are farmecul ei.

Marthe nu l-a părăsit pe Brâncuși: ei au corespondat până la sfârșitul vieții artistului (Marthe a avut o viață lungă, a trăit 102 ani, a murit în 2008). Dar șederile ei îndelungate în sânul familiei sale i-au îndepărtat. Sculptorul dorea ca Marthe să stea alături de el. Legată de părinți, ea îi scria foarte des, iar el nu-i mai răspundea, ci îi trimitea reviste de modă, articole de presă. Brâncuși, în plină glorie, continua să lucreze și să expună, fiind înconjurat de o seamă de prieteni artiști, iar Marthe și-a continuat cariera de dansatoare la Geneva. Nu a fost niciodată vreun semn de ruptură bruscă. Se simte din scrisorile pe care Marthe i le adresează de la Basel și apoi de la Geneva, unde s-a mutat cu părinții, o distanță care s-a instalat din cauza absenței ei la Paris.

 

D.S.-T.: Într-un interviu acordat AGERPRES, în 19 februarie 2016, menționați: „De altfel, în lucrarea pe care o pregătesc acum şi pe care sper să o public în 2018 merg şi mai departe, analizând aspecte din viaţa intimă a lui Brâncuşi şi din sentimentele pe care acesta le-a nutrit faţă de diferite persoane. E foarte greu, pentru că Brâncuşi era un om discret, iar eu voi încerca să-i respect pudoarea, dar doresc să mă apropii cât mai mult de omul Brâncuşi, ceea ce-mi va deschide şi alte drumuri de interpretare a operei”. Vă rog să detaliați.

D.L.: E adevărat că am această intenție și sper să realizez această carte care va fi de un interes deosebit pentru omul Brâncuși, în jurul căruia s-au țesut o sumedenie de legende. Am sperat să avansez și să o public cât mai repede, dar sunt prinsă de multe proiecte. Pentru o astfel de lucrare, îmi trebuie o detașare totală de ceea ce am scris până acum, de reflectare a ceea ce înseamnă viața sentimentală pentru un artist care nu a fost un afemeiat ca Rodin. El a sublimat femeia în general, i-a purtat imaginea, transformând-o în emblemă a frumuseții, a sensibilității, a delicateței.

 

D.S.-T.: I-ați cunoscut, ați corespondat, ați scris și i-ați intervievat pe mulți dintre cei care i-au frecventat atelierul. Corespondența cu Vera Moore, considerată marea iubire a sculptorului, este învăluită în mister, ea nefiind încă editată. Se vorbește de patruzeci de scrisori... Este ea pe măsura legendei care s-a creat în jurul ei?

D.L.: Nu știu dacă Vera Moore a fost marea iubire a artistului. Ea a fost iubirea sa de maturitate și ultima. Chiar dacă n-au locuit împreună, ei funcționau ca un cuplu recunoscut de anturajul artistului. Corespondența cu Vera Moore conține și ea frumoase desene pe tema Sărutului, dar nu are același interes ca volumul de corespondență cu Marthe.

 

D.S.-T.: De câteva luni s-a stins și John Constantin Brancusi, fiul nelegitim al sculptorului cu pianista Vera Moore. Filmul documentar al lui Ionuț Teianu, În căutarea tatălui pierdut, a amplificat această legendă...

D.L.: Iubirea dintre Brâncuși și Vera Moore nu este o legendă. Dimpotrivă, este bine cunoscută, chiar dacă ea nu a fost niciodată confirmată prin vreun act. Se știe că Brâncuși nu și-a recunoscut fiul, și excelentul film al lui Ionuț Teianu sugerează acest aspect straniu și trist din viața sculptorului. Se poate discuta îndelung acest aspect: artistul care a sculptat atâtea capete de copii, care a desenat copii, nu și-a recunoscut propriul copil. Interpretările sunt multiple, dar rămân la nivel de supoziții.

 

D.S.-T.: Ce-au devenit nepoții lui Brâncuși, cei doi fii ai lui John?

D.L.: După cum reiese și din filmul lui Ionuț Teianu, În căutarea tatălui pierdut, John Moore, fiul nerecunoscut, afișează o mare indiferență față de tatăl lui, ca replică a indiferenței artistului pentru propriul fiu. Aceasta l-a urmărit toată viața pe care și-a construit-o în afara celebrității tatălui. Din cauza lipsei afective reciproce, John Moore n-a fost deloc interesat de creația lui Brâncuși; n-a căutat niciodată să înțeleagă ceea ce genialul său tată a realizat. Cei doi fii ai săi s-au îndepărtat și mai mult și nu cunosc nimic despre Brâncuși. Un dezinteres total, mai ales că moștenirea nu le-a revenit. 

 

D.S.-T.: Brâncuși inedit (Humanitas, 2004, ediție îngrijită de dumneavoastră și de și Cristian-Robert Velescu) a deschis o breșă importantă în dezvăluirea intimității atelierului și mai ales a artistului, după cum afirmați. Este o relevare a corespondenței lui Brâncuși cu compatrioții, uneori agasantă și abracadabrantă, cum e cea a lui Tretie sau Dispre Paleolog. Există o evidentă diferență, de substanță și de stil, între acest epistolier și cel cu „străinii”...

D.L.: Nu mi-am pus această întrebare. Ceea ce am dorit să facem este să accentuăm legăturile continue ale artistului cu compatrioții. Pentru mine, cel puțin, era important să public cât mai repede o corespondență greu de consultat de cercetătorii români. Speram ca ea să poată fi un punct de plecare pentru noi cercetări și dezlegări de enigme: personaje și evenimente. Dar deocamdată, nu prea văd rezultatele.

E adevărat că se poate remarca o diferență de stil și de substanță între aceste corespondențe și acelea purtate cu prietenii francezi, americani și alții. Conștient de importanța acestor corespondențe, Brâncuși făcea mai întâi ciorne, pe care le corecta și apoi le transcria. O a doua explicație ar fi și faptul că nu stapânea ortografia franceză și încerca să fie cât mai clar în exprimare. Dar, după cum spun francezii, și acest aspect are farmecul său! Până la un punct! După cum ați remarcat, eu am intervenit pentru a uniformiza ortografia și punctuația în cele două volume, pentru a ușura lectura. Aici consider eu că am făcut o muncă destul de dificilă, în a lăsa „acest farmec” al limbii scrise de un străin, dar a o face în același timp lizibilă și inteligibilă.

 

D.S.-T.: Regret că în 2012 n-am putut să vă cunosc și personal, nefiind prezentă, din motive obiective – examen de licență la Bratislava –, la manifestareaPerspective și practici inovante în predarea limbii, literaturii și civilizației românești în universitățile din străinătate”, organizată din iniţiativa lectoratului din cadrul Universității Sorbonne Paris IV – UFR d’Italien et de Roumain (neobosita doamnă Doina Spiță), în parteneriat cu Institutul Limbii Române, când v-ați prezentat și ultimele două volume, Brancusi au-delà de toutes les frontières (Fage, 2012), Brancusi (Éditions du Centre Pompidou, 2012), dar le-ați prezentat atelierul și lectorilor de limba română.

D.L.: Dupa cum constat, v-ați luat revanșa și m-ați încântat cu articolul extraordinar pe care l-ați scris în revista „Nord Literar” din ianuarie și februarie ale acestui an. După cum v-am transmis în curierul meu, am descoperit cu bucurie că ați aspirat toate scrierile despre Brâncuși, pe care le-ați folosit cu justețe în frumosul dumneavoastră comentariu.

 

D.S.-T.: O certă valoare documentară în privința întregirii biografiei sculptorului o are și secțiunea „Brâncuși intim: între discreție și dezvăluire”, redactată de dumneavoastră, din volumul Brâncuși. Omul și lucrurile (Editura Vellant, București, 2016, catalog bilingv, în limbile română și engleză, realizat de Corola Chișiu), care cuprinde un incitant corpus epistolar între Brâncuși și o parte din femeile, de după 1933, care s-au perindat în preajma lui. Am văzut expoziția la București și n-am rezistat să cumpăr catalogul.

D.L.: M-am angajat în a colabora la această  expoziție tocmai pentru că aveam ceva de spus despre această corespondență, de data aceasta cu o tânără americancă, Florence Meyer. Tocmai descifram scrisorile de la această dansatoare, fiica colecționarilor americani Agnes și Eugene Meyer. Îmi lipseau răspunsurile lui Brâncusi. Or, cei doi colecționari români le achiziționaseră și completau această corespondență. Întrevăd întrebarea pe care mi-ați pune-o: dacă am intenția să o public. Pentru o asemenea întreprindere, trebuie neapărat acordul moștenitorilor celor doi corespondenți. Și acesta este foarte greu de obținut. Profit de această afirmație pentru a sublinia că mi-au trebuit multe argumente ca să obțin acordul pentru publicarea corespondenței Brâncuși-Duchamp. Din partea moștenitorilor lui Marthe Lebherz, acordul mi-a fost dat cu foarte mare generozitate și foarte rapid.

 

D.S.-T.: Sunteți păzitoarea „lăzii de zestre” a lui Brâncuși, curator al Atelierului Brâncuși, doctor în istoria artei, muzeograf-cercetător la Muzeul Naţional de Artă Modernă din Paris. Activitatea dumneavoastră este recunoscută și sunteți prezentă la mai toate manifestările organizate de ICR dedicate sculptorului. Ce secrete mai ascunde această ladă epistolară, acest fond documentar de la Biblioteca Kandinsky?

D.L.: Când ai o anume experiență în a exploata arhivele, găsești și în cea mai mică bucată de hârtie o informație prețioasă pe care poți să o dezvolți și să o introduci într-un context. Se pot exploata chiar și arhivele deja publicate: de aceea am amintit publicația din 2004 editată de Humanitas: Brâncuși inedit. Ea nu este suficient exploatată. Știu că Brâncuși fascinează privitorul și mai ales pe noi, românii. Din nefericire, o mare parte din cei care scriu despre opera lui încearcă o analiză ce nu ține cont de aceste arhive și se rătăcesc în teorii abracadabrante. Or, e important în analiza operei sale să pornești de la câteva surse de arhive care ne pot conduce pe un drum mai coerent în a-i înțelege opera. Brâncuși era adeptul apropierii de real pentru a ajunge la simplitate. Citez unul din aforismele sale: „În artă, simplitatea nu este un scop în sine, dar ajungi la simplitate fără să vrei, apropiindu-te de sensul real al lucrurilor” (op. cit., p. 60). Sunt fără îndoială și alte aspecte de descoperit în acest fond, chiar și pentru cercetători ca mine, care au străbătut tot fondul. Important este să-ți rezervi timp și să le analizezi.

 

D.S.-T.: Doamnă Doina Lemny, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a-mi răspunde la aceste câteva întrebari. Descrieți-mi, vă rog, în final, o amintire care v-a marcat și v-a influențat itinerarul devenirii profesionale.

D.L.: Câteva aspecte importante din viața mea m-au ajutat să mă formez: bunicii din partea tatălui: țărani dintr-un sătuc sărac din județul Vrancea. Ei m-au crescut până la vârsta de șase ani. Pentru mine acei ani constituie o perioadă de basm, cu amintiri frumoase. Mi-a rămas întipărită imaginea bunicului, un fel de Nicolae Moromete, muncitor și sever privind comportarea și seriozitatea, și a bunicii, o ființă blândă și ocrotitoare, care-mi spunea povești și-mi descânta de deochi. Este o lume dispărută acum!

Apoi, părinții mei, tatăl, profesor de istorie, și mama, învățătoare în Focșani, care mi-au îndrumat pașii. Pedagogi amândoi, au știut să-mi lase libertatea să-mi aleg drumul în viață și acest lucru este foarte prețios.

Și în al treilea rând și nu cel mai puțin important, soțul meu, cercetător pasionat, mi-a îndreptat pașii spre cercetare, încurajându-mă și criticându-mă când era cazul. Instalarea noastră la Paris m-a pus în fața unei colecții unice: aceea a operelor lui Brâncuși. Foarte sensibilă la sculptură și cu o anume experiență de cercetare, m-am dedicat întru totul studiului arhivelor în care speram să găsesc secretul capodoperelor pe care le puteam vedea când doream. Cred că aceasta a fost întâlnirea cea mai importantă din cariera mea.

(Paris, 12 februarie 2018)

 

 

<< Inceput < Precedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urmator > Sfarsit >>

Rezultate 1 - 10 din 1988

Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.