top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Domenii arrow Varia arrow Portret arrow Nord Literar la numărul 100
Nord Literar la numărul 100 Print
Oct 05, 2011 at 09:00 PM

NORD LITERAR

LA NUMĂRUL 100

 

       Născută din necesitatea de „a reflecta, în toată complexitatea ei, viaţa spirituală a unui topos încărcat de tradiţii milenare”, din dorinţa de a contribui la stimularea vieţii culturale maramureşene şi de a evidenţia valorile majore, revista „Nord Literar”, acum, când a ajuns la numărul 100, face dovada că, pe întregul traseu parcurs, nu s-a abătut de la aceste principii cu care a pornit la drum.

       Desigur, începuturile nu au fost lipsite de incertitudini. În iunie 2003, când apărea primul număr, erau puţini aceia care credeau că revista va dăinui în timp, unii fiind chiar ostili ideii unei reviste de cultură în Baia Mare. Timpul a dovedit că eforturile noastre nu au fost zadarnice.

       Deşi apare în „provincie”, prin întregul său cuprins, prin deschiderea spre valorile perene, prin atragerea, pe lângă resursele locale, a unor colaboratori din peisajul literar naţional, revista băimăreană a depăşit încă de la primele numere spaţiul „provinciei”, devenind una din revistele de primă importanţă în topul revistelor de cultură din ţară, apreciată de cititori, dar şi de către critica literară.

       Reuşita proiectului nostru s-a datorat şi sprijinului permanent primit din partea Consiliului Judeţean Maramureş, a conducerii sale, care a asigurat finanţarea necesară apariţiei revistei.

       La acest moment aniversar, colectivul de redacţie aduce calde mulţumiri colaboratorilor, revistelor care ne-au semnalat şi, nu în ultimul rând, cititorilor. Mulţumirile noastre sunt adresate şi acelora care, prin mesajele trimise, sunt alături de noi.

Săluc HORVAT

 

 

La mulţi ani, „Nord Literar”!

 

Pornit la drum în 2003, din dorinţa de a reflecta viaţa spirituală a unui spaţiu încărcat de tradiţii, „Nord Literar” s-a impus ca un for de exprimare a celor mai importante voci ale culturii din acest colţ de ţară.

În cele 100 de numere, „Nord Literar” a demonstrat că publicaţiile de cultură pot supravieţui în bătălia cu media de consum, mereu în căutare de senzaţional. Iar acest lucru se datorează oamenilor de excepţie care alcătuiesc colectivul redacţional, talentului, seriozităţii şi perseverenţei lor, dorinţei lor de a contribui la dezvoltarea vieţii culturale maramureşene.

La mulţi ani, „Nord Literar”!

                                                          Cătălin Cherecheş

Primar al Municipiului Baia Mare

 

* * *

 

La „Nord Literar”

 

          S-a format, în anii veacului trecut, o şcoală de pictură la Baia Mare, foarte curând impusă în lumea artelor plastice prin personalităţi aparte, care au venit aici, care au realizat aici un climat de creaţie puternic resimţit până în zilele noastre. O şcoală de literatură însă a lipsit locului, în ciuda faptului  că oraşul şi ţinutul nu au dus lipsă niciodată de individualităţi aparte în acest domeniu. S-a încercat, de-a lungul vremii, să se pună aici bazele unei reviste, cu atât mai mult cu cât înfiinţarea Teatrului Dramatic a creat un plus de emulaţie literară. Sunt cunoscute eforturile celor care au înfiinţat, în etape diferite, diverse publicaţii, sprijinite mai mult sau mai puţin de forurile locale, fără a reuşi vreuna să dobândească durabilitatea în timp, demnă de luat în seamă din punctul de vedere al istoriei literare. Iată însă că ultimele decenii au dat altă perspectivă şi altă încredere scriitorilor băimăreni, iar coloana de susţinere ideatică a unei noi reviste la Baia Mare cred că a dat-o nou înfiinţata Universitate de Nord. Cel puţin aşa apare, aşa se pot înţelege lucrurile privite cu o anume distanţare.

Apariţia revistei „Nord literar” a fost un factor cu totul benefic pentru scriitorii băimăreni. Şi nu numai. Foarte repede s-a coagulat în jurul ei un nucleu forte, alcătuit din critici şi istorici literari, din poeţi, prozatori şi publicişti, care au arătat, din primul moment chiar, că provincialismul este o gogoriţă inventată de aroganţa unor caractere mai puţin puternice. Căci scriitorii de la „Nord literar” sunt individualităţi marcante, luaţi fiecare în parte, în peisajul literar actual, iar toţi împreună o forţă ce dă dimensiunea unei orientări specifice, capabile a impune, dacă nu neapărat un stil – ca în cazul şcolii de pictură – în orice caz o mentalitate şi o atitudine despre care nu se pot spune decât cuvinte măgulitoare, pretutindeni. Iată, aşadar, şcoala de literatură băimăreană!

          Revista „Nord literar” îşi are de-acum colaboratorii ei fideli, care s-au pliat pe programul strategic – de strategie literar-culturală, fireşte – al acesteia, dând nordului literar al ţării o altă coloratură, o altă faţă decât cea din urmă cu douăzeci de ani. Aşa că  acum, la moment jubiliar, nu pot decât să mă bucur de existenţa acestei reviste de eminenţă, între colaboratorii căreia mă simt onorat a mă prenumăra şi să spun şi eu, parafrazându-l pe Arghezi, revistă frumoasă, cinste cui te scrie!

 La mulţi ani, „Nord literar”!

Constantin Cubleşan

 

* * *

 

          Invitat să formulez o apreciere asupra „Nordului Literar”, îmi vin în minte, prin analogie, cuvintele lui Iorga despre „Familia” lui Iosif Vulcan.

          Asemenea acelei reviste editate, timp de 26 de ani (1880-1906), la Oradea, „Nord Literar” apare într-un ţinut în care „orice publicaţie românească e ca un steag (…) pe o cetate”, „steag care prin singură fluturarea lui deşteaptă simţul de onoare şi cheamă apărători”.

          Contextul istoric în care luceşte această stea a nordului e, natural, altul decât cel de pe vremea „Familiei” orădene, însă ambele periodice punctează o aceeaşi constantă a spiritualităţii naţionale, prin sensul orientativ comun. Ambele se disting, în istoria presei româneşti, prin „legătura cu centrul firesc al culturii neamului”. Aidoma nu doar „Familiei”, ci şi „Tribunei” de la Sibiu a lui Slavici şi „Luceafărului” tot de acolo al lui Goga şi Tăslăuanu, aidoma tuturor periodicelor româneşti de bună tradiţie, începând cu „Dacia literară”, publicaţia băimăreană oglindeşte valorile, preocupările şi eforturile creative de pe tot cuprinsul tărâmului carpato-dunăreano-pontic.

          Fie ca „Nord Literar” să-şi îndeplinească funcţia de „organ al luminării” cel puţin tot atâta timp ca „Familia”, care, înainte de stabilirea la Oradea, a apărut, 15 ani (1865-1880), la Budapesta, adică în total o jumătate de secol.

Dumitru MICU 

 

* * *

 

Revista „Nord Literar” face parte din prezentul, dar şi din trecutul meu. Pe vremea când eram student, se numea „Nord” şi aparţinea universităţii băimărene. I-am slujit în numeroase feluri, căutând autori care să semneze în paginile sale, scriind şi publicând eu însumi, punând revista în dialog cu publicaţii ale altor centre universitare. La „Nord” m-am înfiripat ca jurnalist şi m-am schiţat ca poet. Sper ca, într-o bună zi, acul magnetic al tuturor busolelor să arate „Nordul Literar”.

Ioan Es. Pop

 

* * *

 

Chiar şi în câmpul de litere şi în orizontul literaturii e bine să avem un Nord. Maramureşul, ca Nord al unei spiritualităţi pe cât de vechi pe atât de vii, mai ales în materia miraculoasă a creativităţii populare, avea nevoie de o revistă care să întrupeze în plan literar modern şi postmodern această creativitate, întreţinând totodată un dialog cu celelalte puncte cardinale ale literaturii de astăzi. Aşa s-a născut „Nord Literar” , revista maramureşeană care, iată, a împlinit o sută de numere. În paginile însumate ale acestei sute de bucurii s-au fructificat seriozitate, deschidere, diversitate, frumuseţe grafică şi tipografică, efort şi graţie. Lăudaţi fie făuritorii revistei şi lucrătorii ei! Fie ca „Nord Literar” să rămână încă multe sute de numere la îndemâna scriitorilor şi a cititorilor, spre o mai bună şi luminoasă plasare a gândului şi a visului în trup literar!

Ioan MOLDOVAN

(director al revistei „Familia”)

 

* * *

 

Centenar de „Nord Literar”

 

Spuneam altădată, vorbind despre revistele literare şi rostul lor în lumea de azi, că, în orice vremuri, revistele de cultură (ca şi orice fel de alte reviste, ca şi cărţile, teatrul, filmul, muzica etc., etc.) sunt bune la ce e bună oricând cultura. În definiţia ei mare, de vistiernic de semne ale înaintării prin lume şi de metodă de prospectat viitorul speciei, Cultura îşi vede de ale ei. Nu moare, căci ar fi să moară toţi oamenii Pământului, nu ajută, anume şi punctual, la nimic. E ca şi cum ai întreba la ce bun viaţa. La nimic, fireşte, decât la împlinit un drum spre moarte. Dar acest nimic e Totul!

În iunie 2003, la primul număr, revista „Nord Literar” îşi enunţa programul pornind de la o zestre asumată cu aplomb şi responsabilitate – complexa „viaţă spirituală a unui topos încărcat de tradiţii milenare”. La fel de răspicat erau numite ţintele de atins: „să reflecte valorile majore”, „să supravieţuiască cât mai mult timp” şi „să contribuie din plin la stimularea vieţii culturale maramureşene. Scopul este depăşirea provincialismului şi integrarea cât mai rapidă în circuitul valorilor naţionale”.

Cu o echipă coagulând tot ce are mai bun şi mai consistent viaţa literară a Maramureşului, „Nord Literar” (revistă editată de Asociaţia Scriitorilor Baia Mare) a ştiut să ilustreze, elegant şi sobru, nu accidente şi incidente din viaţa literară, fie ele oricât de spectaculoase, ci numitorul comun al evenimentelor literar-culturale, substanţa lor durabilă. Răsfoind-o, îmi vin în minte porţile maramureşene, cu horbota lor înălţând coloane de înşelătoare fragilitate, deschise larg spre lume, dar ştiind să-şi păstreze autonomia şi singularitatea. O delimitare netă, neşovăielnică a teritoriului, secondată de o dorinţă bine asistată de a fi în rând cu Lumea mare şi cu exigenţele ei.

          Dacă a ajuns astfel la numărul 100, e semn că revista se află pe drumul cel bun, că a identificat o urgenţă a locului şi a timpului şi a ştiut să-i răspundă convingător.

Să ne dorim, împreună, viaţă lungă!

Irina Petraş

 

* * *

 

Înălţime şi directeţe

 

          Faptul că la Baia Mare apare un mensual de talia revistei „Nord Literar” nu face decât să ne întărească încrederea în izbânda literaturii, marcată într-o realitate care pare mai mult ostilă literaturii. Nu-i doar un câştig al provinciei literare, care tinde să dispară graţie atât internetului, cât şi propunerilor şi provocărilor literare pe care le gestionează, ci şi al unui spirit literar aflat mereu în construirea normalităţii din lumea în care trăim, din lumea literelor. „Nord Literar” exprimă şi onorează un fenomen literar maramureşean important şi seducător, specific, de primă mărime, conectat  direct la actualitatea literară naţională. Mă bucur să regăsesc în paginile revistei nume şi teme, creaţii literare, aprecieri critice, traduceri, care întregesc oglinda literaturii de azi. Redacţia revistei – formată din profesorul universitar şi criticul Gheorghe Glodeanu, din istoricul literar Săluc Horvat, din Augustin Cozmuţa, Daniela Sitar-Tăut, Adela Naghiu, dintr-un grup puternic de redactori asociaţi – a dobândit experienţă redacţională şi şi-a înscris demersul într-un benefic program literar. Nu trebuie să uităm nici sprijinul acordat de instituţiile judeţene sau orăşeneşti, care, în ciuda dificultăţilor ... financiare, sunt alături de revistă. Nord (literar) înseamnă, cred, şi căutare a înălţimii şi a directeţii (literare), ilustrare fericită a literaturii în curs. Urăm revistei din Baia Mare numere cât mai multe, măsurate nu doar într-un deceniu, ci în decenii de apariţie, ediţii cât mai importante şi mai trainice!

Olimpiu NUŞFELEAN

(revista „Mişcarea literară”)

 

* * *

 

„Nord Literar” - Numãrul 100 şi mai departe…

 

Revista „Nord Literar” a pornit la drum în iunie 2003. Un drum dificil pentru orice publicaţie de cultură, nu doar în România, însă colectivul de redacţie a reuşit să depăşească dificultăţile întâlnite pe parcursul acestui drum şi să publice un număr aniversar, numărul 100. Însăşi existenţa acestui număr spune foarte mult despre perseverenţa, seriozitatea, competenţa celor care au contribuit fiecare în parte şi toţi împreună pentru a putea sărbători, în septembrie 2011, realizarea proiectului început cu ani în urmă şi care continuă cu acelaşi entuziasm şi cu din ce în ce mai multă experienţă. În iunie 2003, revista „Nord Literar” „a pornit la drum cu dorinţa de a reflecta, în toată complexitatea ei, viaţa spirituală a unui topos încărcat de tradiţii milenare”, de  „a contribui din plin la stimularea vieţii culturale maramureşene”, propunându-şi „integrarea cât mai rapidă în circuitul valorilor naţionale”. A reuşit cu prisosinţă ceea ce şi-a propus, revista întrunind toate calităţile necesare unei reviste literare europene.

Colaborarea mea cu „Nord Literar” a început chiar de la al doilea număr al revistei, ca răspuns la invitaţia adresată de dl prof. dr. Gheorghe Glodeanu, ce însoţea un exemplar din „Nord Literar”, nr.1, şi a continuat în toţi aceşti ani prin publicarea mai multor grupaje de poezii proprii, dar şi prin traduceri, mai ales de poezie, dar şi de proză literară sau din lucrări de natură filozofică sau spirituală.

Am cunoscut în peregrinările mele literare numeroşi scriitori, unii dintre aceştia autori cunoscuţi şi recunoscuţi prin opera lor literară, din ţări de limbă spaniolă, ca Spania, Argentina, Chile, Columbia, Cuba, Mexic, Nicaragua, Salvador, dar şi din alte ţări precum Brazilia, Haiti, Italia, India, Lituania, Portugalia, Taiwan, Turcia. Mulţi dintre aceştia au fost astfel publicaţi pentru prima oară în limba română, revista „Nord Literar” fiind una dintre revistele în care am publicat (singură sau în colaborare) traduceri din limbile engleză, franceză şi spaniolă ale operei acestora. Dintre autorii publicaţi între anii 2003-2011 în revista „Nord Literar” putem aminti pe Bernardo Ruíz,  Juan Gelman, Luis Alberto Ambroggio, Enrique Fernandez Morales, Francisco de Asis Fernandez, Fernando Aguiar, Lina Zerón, Saúl Ibargoyen şi Manuel Quiroga Clerigo, Claribel Alegría, Pepe Sánchez, Alberto Blanco, Graciela Huinao, Ana María Vieira, André Cruchaga, Juan Carlos Céspedes şi Gustavo Marcelo Galliano, Tozan Alkan, Kornelijus Platelis, Angelica Santa Olaya, Gahston Saint-Fleur, Gian Gavino Irde, André Cruchaga, Fernando José Saavedra Areas,  Pedro Xavier Solís Cuadra.

Colaborarea mea la revista „Nord Literar” a constat şi în traduceri din autori clasici, de exemplu traducerea  Versurilor de aur ale marelui filozof şi matematician grec Pitagora sau a Introspecţiei de Bhagavan Ramana, maestrul spiritual hindus supranumit şi înţeleptul de la Arunachala. Se mai poate menţiona traducerea, de asemenea pentru prima oară în limba română, a poemului Elegie de Miguel Hernández, realizată în colaborare cu Joaquin Garrigós. De asemenea, am publicat în „Nord Literar” mai multe articole despre participările la diferite festivaluri internaţionale de poezie, la târguri de carte sau la prezentări de autor în străinătate.

Colaborarea noastră s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii, comunicarea a fost foarte bună, bazată pe generozitate şi respect reciproc.

La numărul 100, doresc mult succes revistei, membrilor Comitetului de redacţie şi colaboratorilor săi multă sănătate şi putere de a continua cu acelaşi entuziasm şi cu dăruire!

Elena Liliana POPESCU

 

* * *

 

O revistă vie

 

Nu cred într-o scară piramidală a revistelor de cultură de astăzi din România având, musai, vârful în Bucureşti. Într-o „Scânteie”, mutatis mutandis, a revistelor, a periodicelor literare, intelectuale, artistice de acum. Fiindcă,  într-un mediu intelectual accesibil, transparent, chiar ubicuu prin calculator, într-o Europă unită şi fără frontiere, inclusiv pentru creaţie şi prin circulaţia neîngrădită a operelor şi a autorilor lor, nici nu mai ştiu unde este „centrul” şi unde „marginea”. Cu atât mai mult într-o subdiviziune politică, administrativă şi lingvistică a ei, a U E, cum e o ţară, fie ea şi România. Nu cred, cu atât mai mult, că o revistă dintr-o margine (geografică) sau măcar dintr-o depărtare de ţară este autentică doar atâta timp cât reproduce masiv semnăturile de la „centru”. Sau pe cele validate acolo. Refuz reflexul următor: te uiţi pe sumarul ei. Găseşti numele familiare de la „centru”? Dacă da, ai deschis o revistă bună. Trebuie citită. Nu? E provincială, localistă, ocupată ochi de grafomani. Iată o percepţie de care m-am izbit nu o dată. Or, se uită prea uşor că Timişoara, Aradul, Oradea, Satu-Mare, Baia Mare sunt mai aproape - şi mai expuse benefic cultural - de alte şapte-opt „centre”-capitale decât de Bucureşti. Asta e o realitate măsurabilă, din ce în ce mai uşor, nu doar în kilometri. Târgurile europene de carte, conclavurile revistelor de cultură central-europene, lecturile publice multilingvistice ne aspiră tot mai mult pe cei care suntem în aceeaşi zonă.

Iată de ce (şi nu mi-am epuizat deloc argumentele, doar le-am sugerat în fugă) am o simpatie nereţinută pentru revistele culturale precum „Nord Literar”. Ele se nasc, de obicei, în jurul unei personalităţi, de regulă scriitori, credibile, având amprenta şi ataşamentul locului. În jurul ei gravitează spirite afine care uneori produc o adevărată coerenţă intelectuală, în gust şi opţiuni estetice şi valorice. Revista devine astfel un brand, cum se spune astăzi, al locului, o marcă inconfundabilă.

În „Nord Literar” citesc cu interes şi simpatie pagini proaspete de eseu şi receptare critică semnate de Gheorghe Glodeanu, Săluc Horvat, Delia Pop, Terezia Filip, poeme noi, filtrate valoric de revistă, semnate de autori de astăzi băimăreni, dar nu numai, aşijderea proză. De asemenea, bune traduceri în română din autori străini fundamentali sau nou apăruţi în ierarhia literaturii lumii.

Eu personal, revista „Arca” ne bucurăm de existenţa „Nordului Literar” şi o salutăm din inimă, cu bucurie la numărul 100. Sperăm ca editorul ei generos, Consiliul Judeţean, să o susţină financiar în continuare, în pofida oricăror dificultăţi ale contextului, ca pe o adevărată carte de vizită a judeţului însuşi.

Vasile Dan

(redactor-şef al revistei Arca”)


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.