top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Domenii arrow Traduceri arrow Evanghelia după Toma (trad. din franceză de Elena Liliana Popescu),nr.4(107),aprilie 2012
Evanghelia după Toma (trad. din franceză de Elena Liliana Popescu),nr.4(107),aprilie 2012 Print
Mai 01, 2012 at 11:00 PM

EVANGHELIA DUPĂ TOMA1

(fragment)

 

 

Iată cuvintele ascunse

pe care le-a spus Iisus-cel Viu

şi pe care le-a transcris Didymos Judas-Thomas:

 

1.

El a spus:

Cel care află înţelesul acestor cuvinte

nu va trece prin moarte.

 

2.

Iisus a spus:

Cel care caută nu trebuie să înceteze să caute

până ce va găsi

şi, atunci când va găsi,

va fi uimit

şi, fiind uimit,

va fi copleşit de uimire

şi el va stăpâni Totul.

 

3.

Iisus a spus:

Dacă cei ce vă îndrumă vă vor spune:

iată, Împărăţia este în cer,

atunci păsările cerului vă vor fi luat-o înainte,

dacă vă vor spune că ea este în mare,

atunci peştii vă vor fi luat-o înainte.

Dar Împărăţia este înăuntrul vostru

după cum este şi în afara voastră.

Când vă veţi cunoaşte,

atunci voi veţi fi cunoscuţi

şi veţi şti că voi sunteţi

fiii Tatălui celui Viu;

dar dacă se întâmplă să nu vă cunoaşteţi,

atunci voi sunteţi săraci

şi sărăcia însăşi.

 

4.

Iisus a spus:

Omul vârstnic să nu pregete

să-l întrebe în timpul vieţii sale

chiar pe un prunc de şapte zile

ce înseamnă viaţa

şi el va trăi,

pentru că mulţi dintre primii vor fi ultimii,

şi ei vor deveni unul.

 

5.

Iisus a spus:

Cunoaşte ceea ce ţi se înfăţişează privirii tale

şi ceea ce-ţi este ascuns ţi se va dezvălui,

pentru că nu există ceva care să rămână ascuns.

 

6.

Ucenicii săi îl întrebară, spunându-i:

Vrei tu ca noi să postim,

şi cum să ne rugăm,

cum să oferim pomana,

şi ce regim de hrană trebuie să alegem?

Iisus le-a spus:

să nu minţiţi,

cu ceea ce nu sunteţi de acord, să nu săvârşiţi

pentru că totul este dezvăluit în faţa cerului.

Nu există, de fapt, nimic ascuns care să nu fie aflat

şi nu este nimic acoperit

care, în timp, să nu poată fi dezvăluit.

 

7.

Iisus a spus:

Fericit este leul pe care omul îl va mânca

fiindcă leul va deveni om,

şi pătat este omul pe care leul îl va mânca,

fiindcă leul va deveni om.

 

8.

Şi El a spus:

omul este asemenea unui pescar iscusit

care aruncând năvodul în mare

îl trase din mare plin de peştişori;

printre ei

pescarul iscusit găsi un peşte2 bun şi mare.

El aruncă toţi ceilalţi peşti în mare,

alegând peştele cel mare fără osteneală.

Fie ca cel care poate înţelege, să înţeleagă!

9.

Iisus a spus:

Iată că semănătorul ieşi.

El îşi umplu mâna cu boabe de grâu şi le aruncă.

Câteva căzură în drum;

păsările veniră şi le ciuguliră.

Altele căzură pe teren stâncos

şi nu prinseră rădăcină în pământ

nici nu făcură să se înalţe spice către cer.

Şi altele căzură în tufişuri spinoase

care sufocară seminţele

şi viermii le mâncară.

Dar altele căzură pe pământ mănos

care produse spice bogate către cer;

recolta fu de şaizeci de ori

şi chiar de o sută douăzeci de ori mai mare

[decât cantitatea semănată].

 

10.

Iisus a spus:

[Eu] am aruncat un foc asupra lumii

şi iată că eu îl întreţin

până când acesta o va incendia.

 

11.

Iisus a spus:

Acest cer va trece

şi cel care este deasupra acestuia va trece

şi cei care sunt morţi nu trăiesc

iar cei vii nu vor muri.

Acum când mâncaţi ceea ce e mort

îl faceţi să fie viu.

Dar când veţi fi în lumină,

ce veţi face?

În timp ce eraţi Unul,

l-aţi generat pe doi;

dar odată deveniţi doi

ce veţi face?

 

12.

Ucenicii îi spuseră lui Iisus:

noi ştim că ne vei părăsi;

cine va deveni mai marele nostru?

Iisus le-a spus:

În stadiul în care sunteţi

veţi merge înspre Iacob cel drept:

Tot ceea ce ţine de cer şi pământ pe el îl priveşte.

 

13.

Iisus a spus ucenicilor săi:

Priviţi-mă

şi spuneţi-mi cu cine semăn.

Simon Petru îi spuse:

semeni cu un înger drept.

Matei îi spuse:

semeni cu un filosof înţelept.

Toma îi spuse:

Învăţătorule, gura mea nu va accepta cu desăvârşire

să rostesc cu ce te asemeni.

Iisus spuse:

Eu nu sunt Învăţătorul tău, căci tu ai băut

şi ai fost cuprins de exaltare bând din izvorul clocotitor

pe care eu însumi l-am cunoscut

Şi el îl luă [deoparte].

Retrăgându-se, îi spuse trei cuvinte.

Or, Toma revenind la ceilalţi,

aceştia îl întrebară:

ce ţi-a spus Iisus?

Toma le spuse:

dacă vă spun un cuvânt numai, din cele pe care mi le-a spus,

voi veţi lua pietre

şi le veţi arunca în mine;

atunci din pietre vor ieşi flăcări

şi ele vă vor arde.

 

14.

Iisus le-a spus:

Dacă veţi posti,

veţi săvârşi o greşeală faţă de voi înşivă,

şi dacă vă veţi ruga,

veţi fi condamnaţi,

şi dacă veţi oferi pomeni,

veţi produce confuzie în spiritele voastre,

iar dacă veţi intra în vreo ţară

şi îi veţi străbate ţinuturile,

dacă veţi fi primiţi,

mâncaţi ceea ce vi se va da,

îngrijiţi de cei care sunt bolnavi de acolo,

căci ceea ce va intra în gura voastră

nu vă va păta,

dar ceea ce va ieşi din gura voastră

este ceea ce v-ar putea păta.

 

15.

Iisus a spus:

Când veţi vedea pe acela

care n-a fost zămislit de femeie,

prosternaţi-vă

şi adoraţi-L:

Căci acela este Tatăl vostru.

 

16.

Iisus a spus:

Poate că oamenii gândesc

că Eu am venit să aduc pacea în lume,

dar ei nu ştiu

că am venit să aduc dezbinarea pe pământ,

focul, spada şi războiul.

Căci dacă vor fi cinci într-o casă,

trei vor fi contra doi

şi doi contra trei;

tatăl împotriva fiului

şi fiul împotriva tatălui,

şi ei vor fi singuri.

 

17.

Iisus a spus:

Eu vă voi da ceea ce ochiul n-a văzut,

ceea ce urechea nu a auzit,

ceea ce mâna n-a atins

şi ceea ce nu i s-a arătat inimii omului.

 

18.

Ucenicii îi spuseră lui Iisus:

Spune-ne, cum ne va fi sfârşitul?

Iisus spuse:

Aţi înţeles oare începutul

pentru a vă preocupa sfârşitul,

căci acolo unde este începutul se află şi sfârşitul.

Fericit este acela care se va menţine în început

pentru că el va cunoaşte şi sfârşitul

şi el nu va fi supus morţii.

 

Note:

1. Acest fragment face parte volumul cu acelaşi titlu ce va apărea la Editura Pelerin, Bucureşti.

2. IHTYE − peşte, în limba greacă: Iesous Kristos Theou Yios Soter (Iisus Cristos, fiul lui Dumnezeu Salvator).

 

 

Traducere din limba franceză:

Elena Liliana Popescu

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.