top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Domenii arrow Portret arrow Nord Literar - 10 ani, nr. 6(121), iunie 2013
Nord Literar - 10 ani, nr. 6(121), iunie 2013 Print
Iun 19, 2013 at 11:51 AM

CJ     CJ MM

MESAJUL

Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş la aniversarea a
10 ani de apariţie a revistei „Nord Literar”

 

          Pornită la drum acum 10 ani Revista „Nord Literar” a demonstrat în această perioadă perseverenţă, seriozitate şi competenţă în reflectarea vieţii spirituale a acestui spaţiu încărcat de tradiţii, a contribuit din plin la stimularea vieţii culturale maramureşene şi la integrarea acesteia în circuitul valorilor naţionale.

          Alături de alte nouă instituţii de cultură, revista „Nord Literar” funcţionează de 10 ani sub autoritatea Consiliului Judeţean Maramureş, fără sincope sau întreruperi. Pentru această performanţă, dar şi pentru faptul că revista s-a impus ca un for de exprimare a celor mai importante voci ale culturii maramureşene, sunt onorat să felicit întreg colectivul redacţional.

          Chiar dacă bugetul judeţului poate fi apreciat ca fiind unul de austeritate, an de an sumele alocate instituţiilor de cultură ce funcţionează sub autoritatea sa au permis desfăşurarea activităţilor specifice în condiţii bune.

          La aniversarea a 10 ani de apariţie doresc Colegiului de redacţie şi colaboratorilor Revistei „Nord Literar” multă sănătate şi puterea de a continua activitatea cu acelaşi profesionalism, cu entuziasm şi dăruire!

 

                                                          Zamfir Ciceu,

                                                      PREŞEDINTELE

                                 CONSILIULUI JUDEŢEAN MARAMUREŞ

 


  

MESAJUL

domnului subprefect Pamfil Bercean adresat revistei „Nord Literar”

 

          Mă bucur să constat că, în toţi aceşti 10 ani, revista literară şi-a făcut un deziderat şi o virtute din a servi creatorii maramureşeni şi nu numai.

         Cultura reprezintă, în definitiv, sursa fundamentală a cunoaşterii trecutului şi prezentului poporului nostru. Creaţia artistică provine din spirit şi reprezintă un domeniu creator de resurse.

          „Nord Literar” este prin definiţie o componentă a noţiunii de literatură specifică elitelor maramureşene reunită într-o sumă de valori, ce rânduieşte succesiunea generaţiilor care se contopesc cu prezentul continuu.

          Cultura maramureşeană este parte integrantă din cea naţională, unde lucrurile se decantează în timp şi unde valorile se reaşază în permanenţă, având în mod firesc o recunoaştere a importanţei sale.

          Maramureşul include în dinamica neîntreruptă a existenţei sale, împreună cu alte forme de manifestare culturală tradiţională, o rezonanţă aparte, deoarece literatura cu toate formele sale reprezintă un mod de exprimare şi de reconstrucţie interioară a fiecărui om care îşi desfăşoară activitatea în domeniul vast al culturii.

          Căutările creatoare, efortul de a diversifica şi perfecţiona mijloacele şi formele de expresie poetice şi publicistice reprezintă, fără îndoială, una dintre condiţiile fundamentale în cultură.

          Aţi devenit în cei 10 ani de existenţă un reper ce a permis o bună valorificare a creaţiilor culturale maramureşene şi o regăsire într-un spaţiu geografic bine conturat.

          Prin definiţie condiţia creatorului de literatură presupune un sacrificiu şi nu îmi rămâne decât să mă înclin în faţa dumneavoastră, celor care ne dăruiţi fior, bucurie şi culoare în suflete şi să vă asigur că voi rămâne acelaşi fidel cititor al revistei „Nord Literar”.

          Vă felicit la aniversarea a 10 ani de la apariţie pe piaţa media de specialitate şi vă doresc tuturor multă sănătate, fericire şi inspiraţie în activitatea literară.

          La mulţi ani!

 

                                                           Subprefect,

                                                         Pamfil Bercean

 


Cătălin CHERECHEŞ


Primii 10 ani de Nord Literar”,

un deceniu de promovare

a culturii maramureşene   

 

          Municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş per ansamblu, are privilegiul de a avea oameni care prin activitatea şi creaţia lor, contribuie la patrimoniul cultural al României. Se împlinesc 10 ani de când a luat fiinţă revista „Nord Literar”, o publicaţie care de-a lungul anilor a adunat printre paginile sale lucrări ale unor nume grele din literatura şi cultura locului, dar a promovat şi tinere talente care au avut posibilitatea de a se remarca prin prisma acestei publicaţii de excepţie. La ceas aniversar felicit întreg colectivul redacţional, Asociaţia Scriitorilor Maramureş, entitatea care a năşit apariţia acestei reviste de cultură, dar a şi şlefuit pe parcurs acest diamant al tipăriturilor maramureşene. Transmit cuvinte de mulţumire şi consideraţia mea domnului Săluc Horvat, care a avut îndârjirea de a continua acest proiect atunci când vremurile şi lumea spuneau că nu va izbuti. Acum, „Nord Literar” împlineşte 10 ani, un deceniu de promovare a culturii maramureşene.

          Felicitări şi la mii de numere înainte!

          Cu preţuire,

 

                                                  Cătălin Cherecheş,

                                      Primarul Municipiului Baia Mare

 

Camelia Moisima


Irina PETRAŞ

 

NORD LITERAR ŞI CIVILIZAŢIA URMEI
 

          Nu cu mult timp în urmă, „Nord Literar” a sărbătorit, cu oaspeţi din toată ţara şi consistente simpozioane, numărul 100 al revistei. Spuneam atunci că, dacă a ajuns la numărul 100, e semn neîndoielnic că se află pe drumul cel bun, că a identificat o urgenţă a locului şi a timpului şi a ştiut să-i răspundă convingător. Încă din iunie 2003, la apariţia primului număr, revista îşi enunţa programul pornind de la o zestre asumată cu aplomb şi responsabilitate – complexa „viaţă spirituală a unui topos încărcat de tradiţii milenare”. La fel de răspicat erau numite ţintele de atins: „să reflecte valorile majore”, „să supravieţuiască cât mai mult timp” şi „să contribuie din plin la stimularea vieţii culturale maramureşene. Scopul este depăşirea provincialismului şi integrarea cât mai rapidă în circuitul valorilor naţionale”. Cu fiecare număr, revista „Nord Literar” ilustrează, elegant şi sobru, nu accidente şi incidente din viaţa literară, fie ele oricât de spectaculoase, ci numitorul comun al evenimentelor literar-culturale, substanţa lor durabilă. Răsfoind-o, îmi vin de fiecare dată în minte porţile maramureşene, cu horbota lor înălţând coloane de înşelătoare fragilitate, deschise larg spre lume, dar ştiind să-şi păstreze autonomia şi singularitatea. O delimitare netă, neşovăielnică a teritoriului, secondată de o dorinţă bine asistată de a fi în rând cu Lumea mare şi cu exigenţele ei.

          Prezentă la Baia Mare cu ocazia Zilelor revistei „Nord Literar” şi a inaugurării Reprezentanţei Maramureş a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor, am divagat atunci şi despre privilegiul de a fi marginal. Aflat într-un centru recunoscut de toată lumea ca puternic, fie că e vorba de o metropolă, de o cultură mare, de o mare putere a lumii, ai putea suferi de un soi de orbire, crezând că ceea ce este fundamental pentru om, pentru omenire, pentru viitor nu se poate întâmpla decât acolo unde eşti tu, adică în centru. Dacă eşti marginal, periferic, îţi păstrezi dorinţa de a afla cine eşti, de a-ţi exalta rădăcinile, tradiţia, culoarea locală, de a arăta că eşti altfel decât ceilalţi, dar, în acelaşi timp, îţi păstrezi, oarecum ca pe un ideal, şi dorinţa de a cunoaşte tot ce se întâmplă în jurul tău. Situarea în marginalitate oferă şansa unei priviri largi, curioase şi nesăţioase, a înţelegerii că ceea ce suntem se poate repeta în infinite variante, care au, toate, acelaşi numitor comun: esenţa umană. În era internetică, pământul s-a împânzit de centre autonome şi rebele, mai puţin dispuse să se extazieze în faţa celor vechi. Centrul poate fi oriunde există oameni destul de siguri pe ei cât să înfigă un ţăruş de luare în stăpânire.

          În cheie oarecum mai subiectivă, voi adăuga acum că, pentru mine, Maramureşul tatălui meu e una dintre „ţările” româneşti cel mai bine situate într-o civilizaţie a urmei. Cu oamenii Nordului (şi literar!) nu-i de glumit când e vorba despre tradiţie, istorie, neam, rost şi dreaptă judecată, dar poţi râde alături de ei din toată inima când mărunte inerţii dau peste cap lina curgere a zilei. Sunt oameni de cuvânt, nu de vorbă goală. Şi scrisul lor e aspru, dar gata să se plieze când o cer imperative de interes naţional. Planurile lor vizează durata lungă a Timpului, cea care se atinge doar când vremea nu e pierdută în dispute deşarte.

          Blazonul revistei aşază maşina de scris la răscrucea vânturilor – semn de nobleţe şi de statornicie, dar şi de largă cuprindere a orizonturilor. Culegând zvonuri culturale dinspre toate punctele cardinale, „Nordul Literar” se propune drept centru al unui ţinut cu statură inconfundabilă şi reuşeşte să fie în chiar miezul lucrurilor care merită să dureze.

          Să-i dorim viaţă lungă şi inspirată!

 

Horia BĂDESCU


         
Un deceniu de existenţă! O viaţă pentru o revistă literară, nu numai în lumea noastră de mişcătoare nisipuri culturale, ci până şi în vechimea altor vremi mai binecuvântate. Te uiţi în urmă şi vezi un vraf de pagini în care s-au scris, sub semnături importante, poeme, proze şi eseuri de toată lauda, mărturii ale unei epoci de frământată aflare de sine a acestui colţ de pământ. Te uiţi cu obiectivă atenţie şi constaţi că revista aceasta, născută sub cerul Septentrionului, îşi slujeşte cu demnitate numele, ţinând statornic drumul spre nordul literar, adică spre creaţia autentică, majoră. Revistă a unei provincii de care mă simt puternic legat sufleteşte, „Nord Literar” nu are nimic de a face cu spiritual provincial. Ea este o entitate marcată şi marcantă, un pol al unui univers de creaţie vizibil şi dinamic.

          Fie ca spiritul viu, lucid şi benefic al celor care care i-au dirijat destinul să rămână la fel şi pentru următorul deceniu! Ave, prieteni!


 Nord Literar - Revista anului 2007       Colegiul de redacţie


Elena Liliana POPESCU

 

NORD LITERAR (IUNIE 2003-IUNIE 2013) 


         
În iunie 2003 a apărut primul număr al revistei „Nord Literar”, „şi erau puţini aceia care sperau că aceasta va dăinui în timp”.

          „Nord Literar” împlineşte, în iunie 2013, zece ani de activitate continuă. În paginile revistei poţi lua pulsul vieţii culturale, sunt prezentate volume recent apărute, sunt evocate personalităţi ale lumii literare care nu mai sunt printre noi, poţi citi comentarii asupra operei unor scriitori clasici sau contemporani. Fiecare număr al revistei conţine pagini de proză şi pagini de poezie, semnate de scriitori români, dar şi traduceri din literatura clasică şi contemporană universală.

          Revista „Nord Literar” s-a impus prin seriozitate şi a suscitat şi continuă să suscite interesul cititorilor din România, iar prin traduceri din opera scriitorilor contemporani din alte ţări revista a devenit cunoscută şi în afara ţării, în special prin precizările din CV-urile acestora, în multe cazuri postate pe pagini web personale, dar şi prin referiri în cadrul unor reviste literare digitale, site-uri, bloguri etc.

          Dincolo de succesul revistei, vizibil, se află partea invizibilă cititorului: efort susţinut, de selecţie şi pregătire a materialelor, de găsire a noi soluţii pentru problemele ce apar inevitabil în viaţa oricărei reviste şi multe alte dificultăţi pe care poate nici nu le bănuim.

          Îl cunosc personal doar pe dl. prof. dr. Gheorghe Glodeanu, critic literar, un om de o deosebită seriozitate şi competenţă, a cărui prezenţă în conducerea revistei „Nord Literar” înseamnă foarte mult pentru succesul revistei. Pe de altă parte, am convingerea că succesul revistei se datorează, indubitabil, întregului colegiu de redacţie.

          Colaborarea mea la „Nord Literar” a început în iulie 2003 şi a continuat în toţi aceşti ani prin publicarea de poezii proprii, traduceri, articole privind evenimente internaţionale la care am participat. Astfel, pot afirma că în acest iunie aniversăm zece ani de colaborare.

          Îi doresc mult succes Revistei „Nord Literar”!

 

Participanti la Zilele revistei Nord Literar

Mircea PETEAN


          Ca unul care cunosc foarte bine chinurile facerii unei reviste literare în Maramureş, în deceniul satanic, care s-au dovedit a fi zadarnice, în cele din urmă, apreciez la superlativ isprava celor trei mari cutezători: Săluc Horvat, Augustin Cozmuţa şi Ghiţă Glodeanu, de care mă leagă o prietenie statornică şi curată, care au avut puterea şi talentul – de ce nu­? – de a construi o revistă de cultură pe aceste meleaguri, înfrângând prejudecăţi, duşmănii, orgolii şi câte alte piedici numai de ei ştiute, o revistă de ţinută şi durabilă, lucru cu totul excepţional când mă gândesc că mulţi i-au cântat prohodul după apariţia primului număr...

          Iată, au trecut zece ani de atunci şi „Nord Literar” e în picioare, mai dreaptă şi mai demnă ca oricând, iar eu nu pot decât să mă bucur şi să-i urez să rămână astfel şi peste o sută de ani de acum încolo!

 

Ciprian CHIRVASIU


         
Maestre drag,

          aceasta este cartea. Poemul care-i acorda titlul a fost scris între anii 1983-1984, pe când, student fiind la Institutul Pedagogic Baia Mare, la secţia filologie-română-engleză, am şi intrat în lumea presei, ca secretar general de redacţie al revistei studenţeşti „Nord”, coordonate de dragul nostru Teodor Ardelean. Vreme în care, după opinia mea, cenaclul cu acelaşi nume seconda, pe alte paliere, dar, fără să băgăm de seamă, prin profunzimi cel puţin egale, „Cenaclul de Luni”, „gospodărit” de Nicolae Manolescu. Ei erau la Sud, noi - la Nord. Între - munţii şi o tăcere de pluş. Alte glasuri, alte încăperi. Dar acolo au citit pentru prima oară şi, mai ales, s-au educat reciproc în literatură Radu Macrinici, Adrian Oţoiu, Nicolae Scheianu, Horia Ursu, Marius Jucan, mata, eu şi alţii pe care nu-i pomenesc acum, ca să nu dau sama de uitările care mă bântuie. M-aş bucura mult ca textul să apară în revista „Nord”, reinventată şi păstorită de extraordinarul domn Săluc Horvat, căruia îi transmit admiraţia, respectul şi prietenia mea definitivă.


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.