top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Blog arrow Cronica literară arrow Florica Bud - „Nu mă cred o prințesă...”(Daniela SItar-Tăut),nr.4(167),aprilie 2017
Florica Bud - „Nu mă cred o prințesă...”(Daniela SItar-Tăut),nr.4(167),aprilie 2017 Print
Mai 03, 2017 at 11:00 PM

Daniela SITAR-TĂUT

FLORICA BUD – „NU MĂ CRED O PRINŢESĂ,

AŞA CUM MĂ VĂD ALŢII, CI UN SALAHOR LITERAR1

 

Deşi a abordat tărâmul liric abia în ultimii zece ani, ca urmare a sugestiei inimosului traducător albanez Baki Ymeri, Florica Bud este o poetă de vocaţie, care nu poate să-şi conceapă destinul literar fără a scrie versuri. Nu o face pentru recunoaştere, deşi premiile locale, naţionale sau internaţionale nu-i lipsesc, nici cronicile elogioase, nici prezenţa în dicţionarele, enciclopediile sau istoriile literare contemporane, ci dintr-o imperioasă necesitate lăuntrică. Ea este o animatoare culturală, ce a transformat Maramureşul într-un centru de cultură în care numeroase personalităţi au venit graţie apelului ei.

Florica Bud are o extraordinară deschidere ce irumpe dintr-o generozitate internă, o veritabilă amfitrioană care i-a făcut pe toţi cei care au poposit pe aceste meleaguri şi i-au fost oaspeţi să se simtă acasă. Florica a jucat deseori rol de Mecena pentru mulţi dintre scriitori maramureşeni şi nu numai, care şi-ar fi văzut cărţile tipărite cu întârziere sau deloc fără aportul ei. Prin Fundaţia Culturală Bona Fide pe care o patronează am făcut şi eu parte dintre aceia care au fost sprijiniţi de mult altruista şi buna camaradă Florica Bud. A favorizat apariţia şi consolidat importante reviste de cultură, precum „Contemporanul-Ideea Europeană” (director Nicolae Breban), „Art Panorama” (director Dan Silviu Boerescu), acordând premii unor scriitori de marcă ai literaturii române, precum Dan Silviu Boerescu, Horia Gârbea, George Vulturescu, Iuliu Raţiu, Ion Simuţ, Cornel Ungureanu, Mircea Muthu etc.

Iubeşte animalele şi copiii. Familia de patrupede, preponderent canine, dar şi feline îi creşte mereu. Nu mai ştiu câţi căţei a salvat, adăpostit sau vindecat. Crescătoare eu însămi de căţei, suntem pe aceeaşi lungime de undă, discutând de pruncii noştri necuvântători. Şi ştiu că doar un suflet mare ar fi fost capabil să-i aciueze şi îndrăgească pe nenorociţii maidanezi.

Fără Florica, cei din comunitatea Cenaclului Scriitorilor, bibliotecii, a „Nord-ului Literar”, din viaţa culturală a Băii Mari ar fi mai săracă. Ciudat e faptul că, deşi în multe din pamfletele ei este ironică sau virulentă, nu e urâtă, ci iubită. Împăciuitoare şi diplomată, Florica reuşeşte să-i anestezieze pe revoltaţii de la OJT, cuib de viespi ce se mănâncă între ei, ca în orice adunare literară românească.

Am văzut-o prima dată în studenţie, la o lansare a uneia dintre cărţile sale, eveniment girat de acad. Nicolae Breban şi Cătălin Ţârlea. Mi-a părut un personaj coborât din alt secol, cu rochiile pe care şi le designerizează singură, în culori vii, mereu aranjată, niciodată neglijent îmbrăcată, veşnic afabilă. Am fost surprinsă să descopăr, în timp, un OM adevărat, croit după un calapod etic, tradiţional ce pare multora desuet şi falimentar astăzi. Şi-a fost una dintre foarte puţinele persoane care s-a interesat de mine în perioada celor patru ani de exil (lectorat) bratislăvean. Anterior plecării în Slovacia i-am luat un interviu, despre cărțile și devenirea ei, modelele și personalitățile care i-au modulat aplecarea spre literatură, cronicile elogioase sau încărcate de malițiozitate destructivă, constipat-feministă, despre copilărie și familie. Era revoltată atunci împotriva divelor de mucava: „desfid feministele, din cauza cărora ne-am pierdut pentru totdeauna locul privilegiat în sufletul bărbaţilor. Consider aşa-zisele feministe nişte aeriene cărora li s-a urât cu binele lor mic-burghez. Nu am nimic cu doctele, ci cu... îndoctrinatele. Nu am nimic împotriva divelor adevărate. Iar cu ale noastre, confecţionate din plastilină, am o singură problemă. Fiind nişte prezenţe cotidiene la televizor, devin formatoare de opinie, caractere. Or... mi se pare destul de periculos ca mii de adolescenţi, de sufletul cărora, din păcate, nu are nimeni vreme să se ocupe temeinic, să confunde aparenţa cu realitatea, naturaleţea şi competenţa cu superficialitatea şi cabotinismul acestor personage”.2

Mi-amintesc şi de extraordinar de gustoşii cozonaci pe care mi i-a pus, matern, „în traistă”, în perioada mea burlăcească, în urma unei vizite pe care i-am făcut-o cu redacţia celor de la „Nord Literar”...

 

***

Pare surprinzător, pentru cei care i-au fost în preajmă, ca Florica Bud să celebreze o vârstă rotundă, așa cum de altfel remarcă și Gheorghe Grigurcu în portretul auctorial din volumul aniversar, Oglindă în timp, apărut recent, în 2017, la Editura eLiteratura din București, relevând simultan singularitatea stilistică a acesteia în pei-sajul beletristic contemporan: „Florica Bud sexagenară? Faptul pare neverosimil, într-atât de energic tinerească se înfățișează producția d-sale literară care pare a nu avea relații decât cu timpul epocal ce poartă acum numele de postmodernism. [...] Textele volubilei, neobositei scriitoare sunt amprentate puternic de feminitate. Dacă pentru unii absurdul e un prilej de angoasă, d-sa nu se dă în lături a cocheta cu acesta, a încerca să-l seducă stilistic, a-l îneca în spuma savuroasă a unei nesecate improvizații frazeologice. Cea mai însemnată concesie pe care Florica Bud o face realității constă în rândurile pamfletare pe care le închină spectacolului politicii actuale și unora dintre numele sale. Dar și aici avem a face cu înscenări burlești în care contează efectul formal, în baza unei paradoxale mizantropii joviale, incapabile de ură. Fapt ce se cade neapărat scos în evidență, Florica Bud răspunde cu succes unui criteriu eliminatoriu al creației literare: a izbutit să ajungă la un stil personal inconfundabil”.

Tomul Oglindă în timp, antologat și îngrijit de Liana Pop, preia numele poemului omonim apărut în volumul bilingv Pierd monopolul iubirii/Je perds le monopole de l’amour, ce reflectă și ideea de bază a cărții ‒ regresiunea într-un timp al întoarcerii și evaluării, al regăsirii și afirmării întru prietenie, prin metafore anamnetice ce descriu interioritatea, dar și alteritatea condeierei: „vijelia mi-a smuls doar o frunză//restul putrezesc amorțite zadarnic/mă dor/când în suflete am frig/și în ram/oseminte./zac trunchi hieratic așteptând/să fiu însumat naturii moarte/memorie opusă vastei oglinzi/Oglindă în timp”. Notele biografice, care punctează itinerariul profesional al Floricăi Bud, sunt succedate de Bibliografie, capitol fecund ce valorifică activitatea literară a autoarei. Acestea sunt compartimentate în șapte secțiuni: PROZĂ, POEME: Iubire, sunt un obiect nezburător: proză scurtă, Baia Mare, Gutinul, 1992; Alergând prin sine (o sumă de proze), Cluj-Napoca, Editura Printek, 1995; Cui îi place şcoala?: meditaţii pe o temă dată; Billclintonienii (cartea cu pagini libere), Bucureşti, Editura Eminescu, 1999; Bărbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi: cartea Monicelor, Cluj-Napoca, Dacia, 2005; Mariatereza sunt eu, Bucureşti, Rao International Publishing Company, 2007; Reparăm onoare şi clondire (satiră menipee), Cluj-Napoca, Limes, 2009; Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de sex: pamflete, eLiteratura, București, 2016; Crucificat între paranteze: poeme/Crucifié entre parenthèses: recueil de poèmes, Craiova, Ramuri, 2010; Pierd monopolul iubirii: poeme/Je perds le monopole de l’amour: recueil de poèmes, Craiova, Ramuri, 2010; Mi-e dor de-o pohtă bună, Bucureşti, Maşina de scris, 2011; Secol de vânzare: pamflete, Bucureşti, Maşina de scris, 2011; Cu taxă inversă, iubirea, Bucureşti, Maşina de Scris, 2013; Stindardul dorințelor/Flamuri i dȅshirave, traducere, Baki Ymeri, Redacția revistei Albanezul, București, 2010; Selected Poems, Bucureşti, Tracus Arte, 2014; VOLUME PENTRU ADULŢI ŞI ALŢI COPII: Aventurile lui Nu-Motanul la curtea zmeului Ca-Fe-Mini, Bucureşti, Editura Scripta, 1994; Nu-Motanul şi Zmeul Pager, Bucureşti, Editura Scripta, 1995; Nu-Motanul şi Zmeul-Semafor-Roşu-Galben-Verde, Cluj-Napoca, Clusium, 1998; Nu Motanul şi fiul: poveste pentru adulţi şi alţi copii, Bucureşti, Rao International Publishing Company, 2007; Dariusienii aterizează luni: poveste pentru adulţi şi alţi copii, Cluj-Napoca, Editura Neuma, 2015; Alte responsabilități (antologator, redactor, prefațator), Semnalări în volume colective, Cronologia scrierilor în volume, apoi cea a versurilor, povestirilor, pamfletelor, articolelor publicate în periodice și Interviuri.

Un capitol aparte, interesant în privința aserțiunilor este Crez literar (extras din interviurile acordate). Cele mai ample pagini sunt cele de Referințe și Interpretări critice, care ar putea alcătui ele însele un volum de sine stătător, ca urmare a numărului mare de exegeți sau oameni de litere, cu patalama, care au analizat creația Floricăi Bud, printre care îi amintim pe Nicolae Manolescu, Gheorghe Grigurcu, Varujan Vosganian, Alex Ștefănescu, Adrian Năstase, Horea Gârbea, Boris Crăciun, Irina Petraș, Teodor Ardelean, Dan Silviu-Boerescu, Pavel Aretzu, Enza Conti, Marian Ilea, Adrian Dinu Rachieru, Florian Roatiș, Victor Sterom, Petre Ciobanu, Stelian Țurlea, Florea Miu, Nicole Pottier, Baki Ymeri, Andrea Hedeș, Lucian Gruia, Antoaneta Turda.

Oglindă în timp devine o carte de suflet, nu numai prin Albumul fotografic sau Casa Bud – Peretele cu amintiri, în care găsim semnăturile a numeroși scriitori, cât mai ales prin Gânduri despre Florica Bud, crochiuri pastelate ce definesc personalitatea și eul scriptic al acesteia. Teodor Ardelean, Paul și Simona Aretzu, Dan Silviu Boerescu, Aurelian Brâncuș, Gabriel Chifu, Valeriu Butulescu, Simona Constantinovici, Flavia Cosma, Gh. Grigurcu, Ioan Groșan, Andrea Hedeș, Săluc Horvat, Marian Ilea, Doina și Gh. Iova, Mircea
Muthu, Lucian Perța, Irina Petraș, Cornelia Petrescu, Emilia Coralia-Pop, Mircea Sântimbreanu, Daniela Sitar-Tăut, Ioan Șiman, Antoaneta Turda realizează un album-puzzle, din 25 de piese, care reușește să ofere, persuasiv, imaginea finală, complexă a Floricăi Bud. Astfel, Ioan Groșan afirmă: „Cu migală şi răbdare, Florica Bud şi-a făurit universul ei inconfundabil, din poezie şi proză, din visuri şi dezamăgiri, din reuşite şi ostracizări. Cine, de pildă, în ziua de azi, ar fi abordat cu atâta abnegaţie şi curaj această Cenuşăreasă a literaturii române, care e poezia şi epica pentru copii? Cine şi-ar mai fi asumat, în condiţiile vitrege (inclusiv financiare!) actuale, rolul ingrat de ferment al vieţii culturale băimărene şi nu numai? E meritul Floricăi Bud că a ştiut să-mpace fără rateuri şi capra obştescului şi varza vieţii intime, creative.”  Mircea Muthu, referindu-se la volumele ei de versuri, consideră că: „Este vorba de o lirică cu multe referinţe culturale şi scrisă într-o discontinuitate ritmică impusă ce reclamă, alături de verbul petulant din pamfletele amintite, o lectură cu reveniri periodice şi mereu surprinzătoare în textele (anti)ficţionale semnate de Florica Bud în prag de aniversară.” Irina Petraș renunță la mefiența inițială față de recent transferata de la București la filiala clujeană a USR și opinează: „Dacă reuşeşti să treci dincolo de «volubilitatea feminină» (pe care i-o admira un Alex Ştefănescu, fermecat de fraza «plină de culoare şi de umor, de draci de femeie răsfăţată şi de inteligenţă folosită capricios»), descoperi gravitatea şi atent cumpănita judecată faţă în faţă cu lumea, umbrele voioşiei la vedere se întind în subtext, dimpreună cu speranţa calmă că lucrurile ar putea fi mai bune. Florica Bud nu aşteaptă ca ele să se facă singure mai bune. Dinamică, verticală, empatică, generoasă, pune neobosit ţara la cale, scrisul fiind pentru ea nu doar o inegalabilă bucurie, ci şi, ca pentru orice ardelean care se respectă, o datorie de împlinit.” Pentru Teodor Ardelean, „Florica este un om generos și un caracter teribil de bun. O ființă încărcată mereu de emoții și deschisă la faceri de bine. [...] Este o ființă aleasă, nobilă, ce s-a insinuat în peisajul cultural băimărean cu forța pe care ți-o dă «ieșirea din labirint», atunci când perspicacitatea domină ignoranța și când proeminențele șterg orice fel de abraziuni social-culturale. Florica Bud e o poetesă precum o contesă cu portofoliu și o prozatoare cu certificat de identitate la purtător”.

Referindu-se la începuturile ei livrești, Săluc Horvat își amintește: „Am cunoscut-o în urmă cu mulți ani, fiind părtași la înfăptuirea unor activități în viața culturală locală: constituirea Asociației Scriitorilor, viața de cenaclu și multe altele. Am cunoscut-o pe Florica Bud când era o tânără speranță în literatură și când puțini erau aceia care întrezăreau în persoana ei o viitoare și importantă scriitoare, mai ales că avea în spate o profesie tehnică, cea de inginer.” Pentru Dan-Silviu Boerescu, aceasta e o Zână fără vârstă: „Am organizat împreună evenimente literare, am lucrat împreună la un interesant demers gastronomic și antropologic în mediul online, după cum am și scris o carte împreună. Întotdeauna Florica a jucat nu doar rolul de catalizator al diverselor idei, dar și pe cel de moderator al pornirilor mele ușor războinice. A făcut-o cu o naturalețe unică, pe care nu voi obosi să o laud. Ea știe și poate să facă atât de multe lucruri cu o minunată lipsă de ostentație. Le face firesc, zâmbind, fără a suna din turle și trâmbițe. Este, practic, definiția firescului și a discreției. A generozității. A farmecului. A magiei”. Marian Ilea surprinde trei dintre notele definitorii ale sărbătoritei: „Nu e o scriitoare zgârcită cu cititorul. Nu e o scriitoare previzibilă. Dacă scrie pentru «cei mici care sunt mari sau pentru cei mari care sunt mici», dacă scrie rețete literare de bucate – o face cu entuziasm și cu talent. Mai e ceva cu scriitoarea aceasta: crede în prietenie, bună-cuviință, bun-simț. ”

 

Note:

1.Titlul dialogului nostru apărut în volumul Daniela Sitar-Tăut, Interviuri, I, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010, p. 108.

2. Ibid, p. 110.

 

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.