top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Domenii arrow Vitrina arrow Cărți prezentate de Constantin Cubleșan și de Antoaneta Turda, nr. 5(168), mai 2017
Cărți prezentate de Constantin Cubleșan și de Antoaneta Turda, nr. 5(168), mai 2017 Print
Iun 27, 2017 at 11:00 PM

Constantin CUBLEȘAN

CARTEA BIOGRAFIILOR

Specie a publicisticii, interviul este, la drept vorbind, o investigație în universuri umane dintre cele mai diferite. Tocmai de aceea el se și citește, în paginile revistelor, cu prioritate. Numai că totul depinde atât de calitatea interlocuto-rului, cât și de cea a reporterului. Și nu e vorba numai de calitatea profesională, ci și de cea umană a celui care trebuie să știe să conducă o discuție, să o îndrepte într-acolo unde dorește el să ajungă. Adică să pună în evidență acel ceva pentru care și-a ales persoana intervievată. Rodica Lăzărescu, bunăoară, știe să-și organizeze întreprinderea, în-totdeauna, în funcție de o anume tematică, stârnind interlocutorul să se desfășoare pe coordonatele discuției, pe care le urmărește dintr-un bun început, în vederea grupă-rii ulterioare a unui șir de interviuri în volume aparte. „Cheful «sporovăielii literare» – spune Passionaria Stoicescu într-un interviu pe care i l-a luat Rodica Lăzărescu – nu apare oricând și la orice solicitare. Dar când întrebările vin din partea unui specialist în materie, filolog de marcă, redactor-șef al unei prestigioase reviste contemporane de cultură și literatură, o persoană cu fler, umor, simț psihologic și o artă aparte a dozajului dintre informație și mărturisire, te simți onorat de această luare în seamă”. Iată o bună caracterizare a doamnei Rodica Lăzărescu, autoare a mai multor volume de interviuri, fiecare în parte de un interes anume. De data aceasta, Invitație la confesiuni (Editura Vatra Veche, Târgu Mureș, 2016) este un volum structurat pe ideea biografiei. Biografie individuală și biografie a unei epoci, a unui ținut, a unei comunități, a unei instituții etc. Fiecare din cei peste nouăsprezece interlocutori se prezintă cu lumea lui, cu lumea din care face parte, cu preocupările și orizonturile dominante ale evoluției sale. Tocmai de aceea, volumul poate fi considerat unul de investigație istorico-literară și sunt convins că el va servi multor cercetători ai fenomenului literar actual ca sursă autentică de informații. Așa, Ioan Baba, scriitor român din Serbia, vorbind despre sine, aduce în discuție evoluția scri-sului românesc din țara vecină. Ion Coja, un distins lingvist, pre-zintă o fațetă inedită a Dobrogei („neamurile mele, venite din Ardeal în Dobrogea, și mai ales cei veniți din Satulung, de unde era bunica, Șeitancă, s-au stabilit în Dobrogea și au românizat-o. Mai apoi, în interbelic au venit în Dobrogea și mulți olteni, iar după 1960 omniprezenții moldoveni… Bașca aromânii! Sinteza românească din Dobrogea este unică! Ca și spiritul dobrogean.”). Leo Butnaru prin biografia sa se confundă cu biografia Basarabiei contemporane; Gabriel Ștrempel este un nume ce se leagă de biografia Bibliotecii Academiei Române; cu Niculae Gheran se evocă lumea în care a trăit și a scris Liviu Rebreanu, el fiind realizatorul seriei de Opere a acestuia, alcătuite pe parcursul unei întregi vieți de cercetare (Unde se află acum asemenea devotați editori ai clasicilor literaturii române?); cu Stere Gulea, regizorul care a adus pe ecran literatura lui Marin Preda, discuția reînvie o întreagă lume a cinematografiei naționale; cu Ion Lazu dialogul se înscrie pe coordonatele paremiologiei geologice; poetul Nicolae Turtureanu evocă anii de după război din Moldova, din care nu lipsește figura lui Nicolae Labiș; un întreg grupaj – cu academicienii Răzvan Theodorescu, Gheorghe Păun, Basarab Nicolescu, Ion Aurel Pop, Ion Pop – conturează istoricul Academiei Române cu marile ei personalități din totdeauna. Și așa mai departe. 

Fără îndoială, pentru fiecare dintre cei cu care stă de vorbă (cred că acesta este cuvântul cel mai potrivit pentru modul în care se conduc dialogurile) Rodica Lăzărescu aduce un bogat material informațional, de ordin biografic. Dar meritul aparte al domniei sale este acela de a ști să se apropie diferit de individualitățile pe care le sondează, cu discreție și delicatețe, dar nu mai puțin cu o temeinică cunoaștere a universului în care pătrunde pe poarta preocupărilor fiecăruia. Marea calitate a acestor interviuri este și aceea pe care o imprimă aria culturală vastă în care se mișcă. Chiar și întrebările ce par a fi de complezență au în substratul lor o incitare pozitivă de asaltare a aliniamentelor culturale de interes major.

Cartea din interviuri, intitulată cu modestie Invitație la confesiuni, este o carte a biografiilor individuale dintr-o mare biografie a culturii naționale actuale. E o carte-document (documentară), ce se citește nu doar cu plăcere, dar și cu mare interes, lectorul dobândind, pe parcursul itinerariilor pe care le propune Rodica Lăzărescu, un cuantum de noi cunoștințe privind timpul în care trăim, pe care nu le poate avea altfel la îndemână. Rodica Lăzărescu se dovedește a fi de-acum o excelentă profesionistă a investigațiilor literar-culturale prin mijlocirea interviului ca unealtă de lucru.

 

Antoaneta TURDA

GEORGE NICOARĂ

ȘI TAINA CUVÂNTULUI ÎNTRUPAT

Recentul volum de versuri Trupul cuvântului, al proaspătului preot greco-catolic George M. Nicoară, incită la lectură prin puterea magică a introspecției și a revelației divine. Urmând după alte două cărți de poezie (Icarus cu aripi de bronz și Tăcerea timpului), această carte, apărută în 2016 la Editura Sapientia din Iași, ne oferă șansa descoperirii unui parcurs uman și artistic special, căci autorul băimărean, născut la 11 martie 1988, dovedește în acest al treilea volum o miraculoasă maturizare. Lectura volumului mi-a amintit o mărturisire pe care mi-a făcut-o în interviul luat pentru nr.1/2013 al revistei „Bibliotheca Septentrionalis”: „Încerc să devin ceea ce Providenţa doreşte de la mine. Aceste dăruiri, prin poezie, lumii, se doresc a fi o gustare din arta primirii şi a dăruirii darului, căci, nu?, ceea ce nu se dă, se pierde. Am căutat în mod deliberat şi continui să progresez: prin poezie, prin eseuri, prin traducerile săvârşite până acum, prin studii etc., înspre o mai bună împreună-lucrare a acumulării cu scopul de a dărui, înspre o formare spre o dăruire mai departe a ceea ce am primit. Rolul primirii de talanţi este cu siguranţă oferirea lor celor din jur. Întotdeauna. Atât dintr-o perspectivă umană, cât şi dintr-o perspectivă teologică, talanţii mei, astfel, nu sunt ai mei, ci ai lumii, care aşteaptă să primească frumosul şi binele din partea mea. Timpul va rodi şi continuă să rodească doar retrăind prin dăruire”. Confidența făcută atunci pare în deplină concordanță cu toate cele trei volumele, cel mai nou dintre ele sugerând bine ideea menirii fiecărui individ și prin coperta coperții ce simbolizează Bunavestire. Așadar, primul contact cu cartea duce cu gândul la acceptarea necondiționată a destinului personal și a tuturor neliniștilor ce se ivesc în drumul nostru spre perfecțiune. Citind cu răbdare, poezie după poezie, cititorul descoperă un poet în cel mai pur sens al cuvântului, preocupat nu de inovații stilistice, ci mai degrabă de a contura cât mai exact misterul vieții, fără a cădea însă în capcana dilemelor inutile. George M. Nicoară propune cititorilor, de această dată, atât din perspectiva scriitorului, cât și din cea preoțească, un exercițiu de sinceritate în care spontaneitatea din primele două volume este înlocuită cu o profundă meditație. Atent la sine și la racordarea sa la lumea exterioară, tânărul poet-preot stă la umbra cuvintelor protectoare și gata oricând să ardă pe rugul vieții, căci ele, cuvintele, sunt capabile a transmite cele mai mari bucurii și tristeți. Nonșalante și crude, cuvintele șuieră sacadat în ritmul tulburător și deseori anost al vieții, un „da” și un „nu” al banalului SMS, trasând traiectoriile esențiale ale existenței noastre derulate mereu într-un infernal galop ce naște discrepanța dintre a avea și a fi, dintre lumesc și divin. Continua pendulare între laic și profan este bine marcată în poezia Facere, tainicele și incandescentele „cuvinte ce miros a cuvinte” tânjând după rostirea adevărurilor nespuse și după lumina tainică a lui Uriel, cel ce „așteaptă turme de oameni/timpul fără păstor/cuvânt nespus/vechi apus/cântul aerului de vară/cu ochi de sus”.

Cumpătat în gândire, dar și la vorbă, autorul nu pregetă a căuta cu abnegație rostul și potriveala lucrurilor, întrebări precum cea din S.O.S.: „Ce ești tu/dacă nu o umbră?” răstignind cuvintele în sunet de alamă. Trezirea spiritelor prin cuvântul întrupat nu se face fără jertfă, căci omenirea ce mărșăluiește greu prin zilele îmbătrânite ignoră glasul cuvintelor reci menite a-i trezi conștiința. Preocupat ca preot, nu ca poet, de amorțeala umană, George M. Nicoară încearcă, prin versuri albe, enigmatice și cu un intens ritm interior, să vorbească mereu despre acel ceva ce nu se spune, despre strigătul către Dumnezeu ce se aude din grotele orașelor, căci, nu-i așa?, „omul atotputernic” al secolului XXI are totuși nevoie de un reazem.

Urmărind, cu sufletul la gură, concursurile dintre cer și pământ, autorul are uneori zvâcniri temperamentale ce-l scot din obișnuitul echilibru, provocându-l la concluzii tranșante în poeziile: pleosc, șase-șase, sold-out, conștientizarea condiției umane fiind făcută cu inocentă deznădejde în dezvrăjire, poezie ce marchează solitudinea individului ce caută să depășească superficialitatea.

Așadar, a vorbi despre volumul de nici șaizeci de pagini înseamnă nu neapărat a te delecta cu o oarecare lectură, ci a medita la o anume stare de interogare a ceea ce este lumea raportată la divin, speranța ce se întrezărește din noianul dezamăgirilor de tot felul lăsând totuși loc plăcerii de a aspira spre ceva mai înalt, ceea ce oferă dinamism poeziilor.

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.