top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Domenii arrow Traduceri arrow Versuri de Adonis (trad. Dumitru Chican), nr.6(169), iunie 2017
Versuri de Adonis (trad. Dumitru Chican), nr.6(169), iunie 2017 Print
Iun 29, 2017 at 11:00 PM

 

 

ADONIS

          Considerat a fi unul dintre cei mai mari poeţi arabi contemporani, sirianul Ali Ahmad Said Esber, cunoscut sub pseudonimul auctorial literar Adonis, s-a născut în anul 1930 într-o familie de fellahi de pe ţărmul sirian al Mediteranei, numărându-se astăzi printre puţinii „părinţi” ai modernismului literar şi poetic ai Orientului Mijlociu şi ai lumii arabe care mai sunt în viaţă. În 2011, a fost nominalizat la premiul Nobel pentru literatură, acordat însă poetului suedez Thomas Tranströmer, cu motivarea că „prin imaginile sale condensate, diafane, ne oferă un acces proaspăt la realitate”. Laureat al premiului Goethe şi a numeroase distincţii literare şi academice din Orientul Mijlociu şi din lumea Occidentală şi asiatică. Este Ofițer al Ordinului Artelor și Literelor din Franța. După un mai lung sejur la Paris, unde îi cunoaşte, avându-i ca prieteni, printre alţii, pe Tristan Tzara, Jacques Prévert, Paul Celan, se stabileşte la Beirut. Poet profund meditativ, a abordat o vastă paletă tematică, de la cea erotică până la poemul angajat politic şi la problemele omului şi ale societăţii contemporane.

 

Ieri

 

Cu steaua cea dintâi am zăvorât uşa odăii, lăsând

Să cadă faldurii draperiei, apoi

Pe semnele-litere m-am culcat,

Dăruindu-mă cuvintelor puse drept căpătâi

 

Sunt vrăjitorul acela numit

Mireasmă şi trichel cu miresme arzânde

Eu, da, sunt vrăjitorul şi ea

Îmi este scânteiere şi jeratic şi templu

Întins în culcuşul aburilor de fum

Zugrăvesc cuvinte imaginare, le şterg,

Pe tremurul rănii presar pulbere măruntă de vrajă

Rană, infern strălucind de lumini

Tu, rană, tu pierderea mea cu fiecare clipă ce trece

 

În rana aceasta sălăşluiesc cetele mele de îngeri,

Un râu îşi închide zăvoarele, iarba îşi urmează poteca

Omul nud îşi caută boaba secată de mirt

 

Şi visez

Păsări şi aripi

Transparenţa cerului, transparenţa femeii

Când s-au petrecut toate acestea?

 

Întrebări în oglindă

 

Am făcut întrebare şi răspuns mi-a fost dat:

Ramura aceasta cuprinsă de flăcări

Pasăre, pasăre este

Chipul meu, mi s-a spus, este muşcătura furtunii

Chipurile lumii - tot atâtea oglinzi

 

Am venit

Şi cerneală se făcuse lumea în pulberea drumului

Cuvânt – o, cât de fremătător poate să fie cuvântul!

Nu ştiam, nu aflasem încă nimic despre puntea

Care ne înlănţuie unul de altul

Punte de flăcări, punte de prorocire

Punte a neavutei frăţii

 

Chipul meu, luminat, în cele din urmă

Se prefăcuse în corabie rătăcind

În necuprinsul unei scântei

 

Călătorie

 

Pribegeam în căuşul valului

În căuşul aripii desfăcute de zbor

Mă întorceam către vremurile care au fost

Părăsindu-ne

Încă voi pribegi, de acum înainte,

Până la ţărmurii galaxiilor

Mă voi înoarce către irişii ochilor îngheţaţi

Voi pieri

Cu rărunchii vibrând de gemetele simunului

Părăsindu-mi urmele tălpilor

În necuprinderea acestor sahare lăuntrice

 

Fără limită

 

De dragul cărării mele învestmântate în valuri

Şi creste de munţi,

De dragul chipului meu, prea plin de atâtea reverberaţii,

Am stins, sub ceruri, cu miile, atâtea făclii

 

Dinţilor mei, unghiilor mele învineţite le-am zis:

Încovoiaţi-vă odată cu mine,

Îngenuncheaţi, smeriţi, în faţa tunetului de val

Să rupă, le-am zis, toate frânghiile

Care mă leagă de ultimul ţărm

Fără limită

Pentru noima ţărmului părăsit

Pentru tristeţea tuturor malurilor

Fără întoarcere lăsate în urmă.

 

Pana de corb

 

Ros de pecinginile tăcerii

Ale asediului

Îmi scrijelesc versurile în praf, ca un orb

Anevoie le scriu, cu o pană de corb

Ştiu, lumina nu se plouă peste pleoapele mele

Şi nimic nu se află în jur altceva

Decât înţelepciunea veche a prafului

Stau la taifas, în cafenea, cu orele zilei,

Cu lemnul scaunului crăpat

Urmărind cum se scrumeşte trabucul

Aştept cu răbdare întâlnirea uitată

Cu duhul

 

Aş vrea să mă prosternez, să mă rog

La bufniţa cu aripile frânte

La jăraticul sobei, la vânt

Aş vrea să mă rog la pământ,

La steaua rătăcitoare pe cer

La moartea cu colţii de fier

Aş vrea să-mi ard, precum tămâia şi smirna

Zilele albe, cântecele, odihna

Caietele. Cerneala şi leacurile

Aş vrea să mă rog

La tot ce nu ştie noima rugăciunii

În timpul acesta şi-n toate veacurile

 

Regii magi

 

În chipul tău, răsfrânt precum în oglindă,

Pe chipul meu în care tremură steaua

Noaptea şade la pândă în ceasul

În care mâinile noastre, înlănţuindu-se, se cunosc

 

Am fost, ei da, am fost heruvimii căzuţi,

Am văzut ce a fost şi nu mai are îngăduinţă să fie

Ne-am cufundat în cercul adâncurilor, şi iar

Ne-am întrupat sub straja înaltă a cerului,

Pe coama înspumată a valurilor

Topindu-ne, definitiv, în atotcuprinderea veşniciei

 

Şi în urma noastră au venit regii magi.

 

Vrăjitoresc pământ

 

Nu mai există nici răzbunare, nici pizmă

Între mine şi gardianul de zi

Am plecat, fiecare, încercuindu-ne viaţa

Într-un ocol împletit din funii de nori,

Recunoscându-ne, fiecare, hotarele care ne împresoară

 

Pământul meu, vrăjitoreasca mea humă

Ca o părere de aer

Mai rănesc, uneori, faţa potolită a apei...

Mai arunc, uneori, câte o sticlă în valuri...

 

Arborele zilei şi-al nopţii

 

Mai înainte de facerea zilei sunt eu

Luminez mai înainte de întrebarea despre primul zeu

După mine, au venit copacii, în goana mare

Apoi s-a limpezit speranţa amăgitoare

Insule şi donjoane ale tăcerii fără de uşi şi fără cuvinte

Noaptea luminează abia

Un prieten care nu mă mai păstrează în minte

Zilele toate îmi somnolează în aşternut

Şi în piept mi se revarsă izvoarele de sfârşit şi de început

Atunci

Trezesc apele şi oglinzile şi tulpina de pom

Şi, ca ele, mă prefac în vedenie

Şi mă întorc înapoi şi adorm

 

Prezentare și traducere din limba arabă de Dumitru CHICAN

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.