top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Blog arrow Varia arrow Revista revistelor (Raluca Hășmășan), nr. 11-12(174-175), nov-dec 2017
Revista revistelor (Raluca Hășmășan), nr. 11-12(174-175), nov-dec 2017 Print
Dec 11, 2017 at 11:00 PM


REVISTA  REVISTELOR

 

• FAMILIA (nr. 9/septembrie 2017, Oradea)

Revista fondată în 1865 de Iosif Vulcan, aflată azi la seria a V-a, sub conducerea lui Ioan Moldovan din 1990, își deschide nr. 9/septembrie prin gestul de comemorare a întemeietorului ei, „unul dintre cei mai importanți editori de reviste culturale românești din toate timpurile” – ne reamintește Florin Ardelean în articolul 110 ani de la moartea lui Iosif Vulcan. Prima serie a revistei, cea vulcaniană, adună patruzeci și doi de ani. Pentru cititorul de azi, răsfoirea acestei colecții poate releva „surprize dintre cele mai plăcute”, confirmă autorul articolului, care vine cu un exemplu în acest sens, cu scopul de a pune în lumină profilul intelectual, spiritul lucid și tenacitatea lui Iosif Vulcan.

Gheorghe Grigurcu ne oferă câteva pagini de cugetări pe tema Tristețea libertății.

Alexandru Sereș vine cu noi contribuții la biografia lui Emil Cioran, în textul Pașaport pentru Paris referindu-se la „cariera de bursier” a filosofului român, plecat în 1937 în Franța cu o bursă oferită de Institutul Francez din București. Autorul aduce lămuriri cu referire la perioada 1937-1944, arătând că Cioran a beneficiat de două burse în acest răstimp (una a statului francez și alta a celui român), risipind mitul conform căruia se credea că prima bursă ar fi acoperit toți acești ani.

Mircea Pricăjan face interesante propuneri de lectură, prezentând pe scurt câteva apariții editoriale (romane) de succes ale acestui an: Pelinul negru (Ioana Nicolae); Miere (Tudor Ganea) – „roman ambițios, bine scris”, care „apasă până la podea pedala fantasticului”; Extraconjugal (Mihai Radu) – „expresia neașezării, nici după un sfert de veac, a unei societăți care, în celulele ei de bază, nu încetează să se creadă tradițională”; Măcelăria Kennedy (Radu Țuculescu) – „teatral și comic, senzual și ironic”, romanul „se citește cu uriașă plăcere”; Zeppelin. Stampe și istorii apocrife (Adrian G. Romila) – „ne oferă pagini întregi de autentică reconstituire de epocă și, în același timp, o minunată parabolă a felului în care timpul metabolizează schimbarea, transformându-se în istorie”.

Viorel Mureșan realizează o pertinentă interpretare a poeziei lui Robert Șerban în cronica „Scriu ziua ora locul și un cuvânt sau două” (cu referire la volumul Puțin sub linie apărut în 2015 la Editura Cartea Românească).

În cronica Geografii ale mizeriei, Andreea Pop se oprește asupra debutului în proză al lui Bogdan-Alexandru Stănescu cu volumul Copilăria lui Kaspar Hauser (Editura Polirom, 2017), care a surprins critica prin „structura sa polimorfă”, situându-se la granița dintre roman și proză scurtă. Exegeta îl încadrează mai degrabă în zona celei de-a doua variante, volumul însumând „câteva povestiri legate între ele printr-o cronologie parcursă gradat și prin câteva personaje ce revin pe parcurs, fără ca această opțiune să contureze un univers romanesc propriu-zis”.

Cronica ideilor, Îngerii, zădărnicia și unghiul de fugă, este semnată de Florin Ardelean și vizează volumul unui „remarcabil specialist în filosofie și teologie” (Bogdan Tătaru-Cazaban, Corpul îngerilor. Fragmente dintr-o istorie a ierarhiilor cerești, Humanitas, București, 2017, cu un Cuvânt înainte de Andrei Pleșu). Pornind de la ipoteza că „într-o lume dedată la modul frenetic tehnologiilor și cercetărilor din științele tot mai aplicate, obsedată până la nevroză de succesul în carieră și de fericirea conjugală ori în franciză, o discuție despre îngeri poate fi considerată fie un răsfăț, un regal al analizelor și speculațiilor despre inefabil, fie, dimpotrivă, o aiureală, o pierdere nătângă a timpului”, cronicarul arată tocmai faptul contrar, că lectura cărții (inițial o teză de doctorat ce are la bază o documentare minuțioasă) îi prilejuiește o descindere benefică din „jungla terifiantă a mediului real de incidență”.

Marian Victor Buciu oferă cititorilor un fragment (Tulburările și turbulențele esteticului) din volumul aflat în curs de apariție la Editura Tracus Arte, Ion Negoițescu: singularitate și (l)abilitate.

Interviul acestui număr („Format într-un spațiu și eminescian, și urmuzian, și caragialian, dar și dostoievskian”), realizat de Hristina Doroftei, conturează o imagine cuprinzătoare asupra biografiei și a vieții culturale ale lui Leo Butnaru. Întrebările puse ating aspecte variate, iar răspunsurile sunt generoase: despre debut, despre legătura cu scriitorii din România și apartenența la literatura română, despre rolul multiculturalității în devenirea sa ca scriitor, despre preferința pentru metaforă, despre rolul grupurilor literare în România și în Moldova, despre pasiunea pentru avangardismul european, despre activitatea de traducător și procesul traducerii.

Un interesant eseu, ce merită atenția cititorilor, tratează despre Morfologia răului (exercițiu de teodicee), autor fiind Ioan F. Pop. Fiecare frază are valoarea unui aforism în sine de la începutul textului până la sfârșit, astfel încât orice citat devine elocvent în încercarea de a pune în lumină noțiunile/stările de bine și de rău. Câteva exemple: „Binele este mai mult o opțiune cultivată, rezultatul efortului de a uita răul. Ființa se deschide spre sine și spre alteritate doar după ce a uitat Binele și Răul”; „Răul ne-a solicitat atât de mult, încât pentru Bine ne-au rămas întregi doar câteva suspine”; „Când faci binele e ca și cum ai re-face parțial lumea”; „Răul general se produce prin binele nemeritat pe care dorește să-l obțină fiecare”; „Problema e că binele dispare, în timp ce răul se acumulează. Binele se evaporă după înfăptuire, răul se sedimentează. De aici decurge impresia că peste tot ar exista doar răul” ș.a. 

Lucian Scurtu, în Avatarurile unui peregrin al (re)concilierii, prezintă cea mai recentă carte de poezie a lui Gheorghe Mocuța, salutări din Piața Reconcilierii (Editura Mirador, Arad, 2016). Despre volumul Viață (Editura Paralela 45, 2016) al Magdei Cârneci scrie Teodora-Alina Roșca în Privilegiul de a fi nenăscut....

Analizând studiul regretatului Gavril Cornuțiu, Tragedia și suferințele lui Mihai Eminescu. Ultimii șase ani de viață (Editura Saeculum Vizual, București, 2016), Ioan Nistor confirmă faptul că este o carte necesară, binevenită, care „reușește să spulbere legende, exagerări și afirmații clădite pe necunoaștere”, propunând „o lectură integrată a informațiilor clinice demne de încredere despre îmbolnăvirea lui Eminescu”. Ioan Nistor apreciază profesionalismul autorului, documentarea minuțioasă și concluziile echilibrate: „Cartea realizează o sinteză a informațiilor despre suferințele trupești ale poetului, expuse profesionist și convingător. Autorul interpretează și oferă date științifice și deducții mai dificil de înțeles de către nespecialiști, dar interpretările sale duc spre niște concluzii ferme. Perspectiva este a omului de știință, cu experiență în domeniul medical”.

Rubrica „Lecturi după lecturi” promovează câteva apariții editoriale ale unor scriitori băimăreni: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de sex de Florica Bud (pamflete, Editura eLiteratura, București, 2016) – prezentată de Antoaneta Turda; Pietre din Potop de Nicolae Scheianu (poezie,
Editura Vinea, București, 2016), volumele de versuri ale lui Alexa Gavril Bâle Traiectorii fragile (Editura Singur, Târgoviște, 2015) și Cotidian strident (Editura eLiteratura, București, 2016), romanul Cimitirul copiilor de Nicolae Goja (Editura Eurotip, Baia Mare, 2016) – prezentate de Ioan Țiplea.

Oradea de odinioară și de azi surprinsă într-o colecție de fotografii (unele de epocă, altele actuale) completează cu succes prezentul număr al revistei „Familia”.

Raluca HĂȘMĂȘAN

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.