top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Domenii arrow Vitrina arrow Theodor Codreanu - Fragmente despre Eminescu (Ionel Necula), nr.1(176),ianuarie 2018
Theodor Codreanu - Fragmente despre Eminescu (Ionel Necula), nr.1(176),ianuarie 2018 Print
Ian 30, 2018 at 11:00 PM

Ionel NECULA

THEODOR CODREANU

FRAGMENTE DESPRE EMINESCU

Dacă-i adevărat, şi n-am motive de îndoială, că fiecare scriitor este interesat să-şi confecţioneze o biografie, să transmită o anumită imagine despre sine şi despre traseul de viaţă ce i-a fost dat să-l parcurgă, atunci
Th. Codreanu iese din acest tipic. În viziunea sa, viaţa nu este decât un imens labirint cu fapte şi situaţii care pot fi numerotate, toate la un loc reconstituind-o, vorba lui Hegel, cu drum cu tot, cu tot noianul de cumuluri, aluviuni, şi achiziţii, de întâmplări şi de reflecţii care, dac-ar fi regrupate şi organizate tematic, ar putea constitui substanţa unor alte interesante şi lămuritoare alcătuiri livreşti.

În alcătuirea recentă, Fragmente despre Eminescu (Editura Junimea, Iaşi, 2017), autorul îşi adună, din cele patru volume publicate sub genericul Numere în labirint (al cincilea este în curs de apariţie), risipirile reflecţii, idei şi panseuri legate de Eminescu şi de opera lui. Nu ştim dacă autorul va insista în această manieră de a-şi rotunji bibliografia, dar la fel ar putea alcătui o carte cu disipările sale de critică şi cu opinii asupra literaturii scriitorilor clasici şi contemporani, asupra unor probleme de istorie sau de filozofie. Cele cinci volume din seria Numerelor în labirint constituie un adevărat rezervor din care s-ar putea detaşa multe alte volume tematice. Şi dacă autorul, din varii motive, nu va fi dispus să continue acest proces, sunt sigur c-o vor face alţii în viitor, cum cred că vor alimenta multe din viitoarele teze de doctorat.

Se-nţelege că multe din notaţiile autorului despre Eminescu, chiar dac-au fost consemnate ocazional şi fugos, pot alimenta conţinutul unor  importante studii despre poet, dacă cineva ar fi interesat să le dezvolte şi să le confere o anumită desfăşurare. Autorul nu oferă decât ideea in nuce, restul demersului rămânând să fie dezvoltat de cei interesaţi. Sugerează chiar o posibilitate de prelungire exegetică pornind de la paralelizarea sistemului monadologic al lui Lebnitz şi a concepţiei lui despre Monadă cu ideea eminesciană a Arheilor.

Şi mai notăm, măcar fugitiv şi în treacăt, că Theodor Codreanu este deja autorul a zece cărţi despre Eminescu şi trece drept unul dintre cei mai reputaţi eminescologi din câţi s-au remarcat în cultura românească, mai veche sau mai nouă. Este, orice s-ar spune, o autoritate în materie şi-mi place să cred că orice nouă abordare exegetică a poetului de la Ipoteşti se optimizează, capătă consistenţă şi relevanţă doar în măsura în care se poziţionează şi face trimiteri referenţiale la demersul eminescologului de la Huşi.

Cum spuneam, cartea e plină de idei, frânturi de gând, opinii – toate condensate la esenţă, dar care pot fi reluate, reevaluate şi continuate în alte partituri exegetice. „O constantă a acestor fragmente, mărturiseşte autorul în succinta sa prefaţă, este şi convingerea autorului că Eminescu este măsura (homo mensura) regenerării României, calea emancipării de sub tăvălugul comunisto-sovietic. De aici datoria oricărui om politic de a citi publicistica lui Eminescu. Concluzia autorului este că atitudinile antieminesciene (şi istoria a înregistrat destule atitudini de acest fel, de la popa Grama încoace până la adversităţile ce-au trebuit învinse la publicarea volumului X din seria ediţiei academice a publicisticii eminesciene) echivalează cu o subminare din interior a fiinţei noastre naţionale. A trebuit să treacă mai bine de un secol de la moartea lui Eminescu până când am reuşit o editare completă a lui, dar nu este suficient. Vom putea spera că-l cunoaştem pe Eminescu doar atunci când publicistica lui va fi asumată, cunoscută şi însuşită de conaţionalii săi.

Nu încerc o selecţie a fragmentelor despre Eminescu incluse de autor în această carte – toate ar trebui reproduse, or eu nu mi-am propus o reluare a textelor, ci doar o sumară şi nevolnică prezentare. M-a intrigat însă atmosfera nu totdeauna binevoitoare şi obiectivă la apariţia cărţii Eminescu – Dialectica stilului, una din lucrările fundamentale ale bibliografiei eminesciene publicată de Th. Codreanu în 1983. Reţin doar opinia regretatului Edgar Papu, care a intuit perfect că această carte „a pus capăt eminescologiei care a pariat un secol întreg pe romantismul eminescian. Şi am găsit cheia vizionarismului eminescian – arheul, care nu mai e tratat ca motiv marginal al operei”.

El însuşi eminescian cu autoritate, Edgar Papu a intuit bine. Arheul a devenit loc geometric în foarte multe exegeze ulterioare, consacrate poetului.

Nu mai lungesc vorba, cartea trebuie citită cu atenţie de toţi cei care vor să se convingă de vigoarea profetismului eminescian, de vizionarismul şi clarviziunea sa evidente, de abilităţile sale în procesarea problemelor filosofice şi a celor ce puteau optimiza devenirea românească. Nu este prima dată când dau seama de cărţile lui Th. Codreanu consacrate lui Eminescu. O fac şi acum cu acelaşi entuziasm şi-l felicit sincer pentru ideea acestei lucrări care strânge la un loc idei şi opinii necesare oricărui intelectual interesat de Eminescu.

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.