top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Domenii arrow Cronica literară arrow Fascinația miturilor (II) (Gheorghe Glodeanu, nr.3 (178), martie 2018
Fascinația miturilor (II) (Gheorghe Glodeanu, nr.3 (178), martie 2018 Print
Apr 01, 2018 at 11:00 PM

Gheorghe GLODEANU

FASCINAȚIA  MITURILOR (II)

Un alt personaj important al Mitologiilor subiective este Ulise. Meditațiile despre regele insulei Ithaca pornesc de la un vers celebru al lui Joachim du Bellay, după care e fericit cel care, asemenea lui Ulise, a făcut o frumoasă călătorie. În viziunea lui Octavian Paler, este vorba doar de o jumătate de adevăr, deoarece aventura eroului nu are decât un singur scop, acela de a-l face să prețuiască sfârșitul ei. Recunoaște faptul că melancoliile sale elenice reprezintă doar o modalitate de a se apropia de lucrurile din jur și de a le iubi. Pentru a putea vorbi despre fericire, are nevoie să se simtă înconjurat de lucruri familiare. Mărturisește că nu va fi niciodată suficient de înțelept încât să înțeleagă până la capăt religia clasicismului. Cu toate acestea, conștientizează faptul că „toată istoria rătăcirilor lui Ulise a fost spusă pentru a i se întoarce spatele, pentru a descoperi ceea ce o neagă”. Recunoaște că se reîntoarce cu încăpățânare asupra unor gânduri, asemenea valurilor care izbesc țărmul în mod repetat. Trece în revistă opiniile lui Thibaudet, care, referindu-se la stilurile de a călători, afirmă că „există cei care văd și cei care simt”. Cei care simt nu fac decât înconjurul propriei lor camere, în timp ce cei care văd cred că au cucerit lumea, dar nu fac altceva decât să o prindă în niște albume fotografice.

Una din afirmațiile memorabile ale lui Octavian Paler sună în felul următor: „În calul troian al vicleanului Ulise se ascunde o inimă sângerând de dorul Ithacăi”. O altă idee importantă este aceea că Ithaca nu este numai sfârșitul logic al Odiseii, ci însăși condiția ei. Aceasta deoarece, fără atracția acestui topos miraculos, aventura eroului nu ar avea niciun sens. Pe parcursul unei călătorii labirintice, el este ghidat de amintirea unei insule paradisiace, unde îl așteaptă Penelopa. Ea este firul Ariadnei care dă sens călătoriei sale. Atunci când nu mai poate suporta aventura, personajul se întoarce la ordinea firească a lucrurilor. Rătăcirea lui – afirmă Paler – îl învață să iubească stabilitatea. Scriitorul remarcă șiretenia personajului, în care vede un refuz al uitării. Nu este vorba de o memorie de tip proustian, unde amintirea însăși este aventura. Ocupându-se doar de trecut, ea nu oferă nicio speranță pentru viitor, căruia i se substituie. Memoria nu oferă echilibru, ci reprezintă o compensație, generând justificări fictive pentru ceea ce nu a fost realizat niciodată.

Octavian Paler se apropie de seninătatea clasicismului grec după ce are o serioasă cultură și experiență de viață. De fiecare dată, autorul se identifică cu personajul său și îi redă gândurile. În fața sfinxului, răspunsul lui Ulise ar fi fost țărmul, iar în fața ispitei întruchipate de nimfa Calypso eroul tragic răspunde cu evocarea memoriei. O refuză pe frumoasa regină a insulei Ogigia, deoarece aceasta îi propune „o nemurire mai tristă decât moartea”, o nemurire fără speranță. Or, el rătăcește pe mări căutând un țărm pe care îl poartă în sine ca pe un destin. Țărmul la care visează este tinerețea lui, ceea ce crede și ceea ce iubește. Acesta este motivul pentru care Ulise acceptă ideea că va plăti cu moartea fericirea visată. Nimfa îi oferă o ieșire din timp, o abandonare a propriului destin pe o insulă metafizică. Ulise preferă însă să se întoarcă și să moară pe o insulă reală. Răceala nemuritoare a zeilor nu îl atrage, motiv pentru care preferă statornicia oferită de propriul său cămin. Cu toate acestea, eroul nu se întoarce de unde a plecat, deoarece timpul și-a pus amprenta și asupra insulei sale paradisiace.

Pentru Paler, a admira spiritul elen devine echivalent cu ideea că „o lume fără Ulise ar fi condamnată să piară”. Nu se gândește la copierea statuilor grecești, ci îl preocupă motivele care le-au făcut să apară. În finalul observațiilor sale, Octavian Paler se întreabă ce este Ithaca: sfârșitul aventurii?, un refugiu?, un eldorado al amintirilor? Ithaca e un țărm pe care Ulise și-l amintește și pe care l-a visat. E mai mult decât o victorie a memoriei. Este un spațiu familiar, ocrotitor, ale cărui legi sunt cunoscute de către erou. Întorcându-se în Ithaca, dispar aventurile spectaculoase, dar dispare și frica. În felul acesta, Ulise renunță la postura lui de aventurier.

          Notându-și impresiile despre peisajul marin ce se întinde în fața ochilor săi, scriitorul își clarifică gândurile. La fel ca în opera lui Radu Petrescu, există o „meteorologie a lecturii” și în cazul lui Octavian Paler. Vuietul mării și amintirile sporesc singurătatea, declanșând fluxul meditațiilor. Eseul despre lotofagi devine un pretext pentru a readuce în discuție obsesia memoriei, în care scriitorul vede un criteriu moral asemenea adevărului, fidelității sau dragostei. Pretextul meditațiilor este oferit de acel episod din Odiseea în care, pe coasta africană a Mediteranei, tovarășii lui Ulise au consumat din planta aducătoare de uitare. Lotusul declanșează amnezia echipajului, astfel încât e nevoie de intervenția energică a eroului pentru a părăsi țărmul lotofagilor. Aceasta deoarece uitarea înseamnă pierderea identității. Scriitorul își imaginează ceea ce ar putea spune în diferite contexte personajele sale. Drept urmare, apar argumente pro și contra uitării. Lotofagii amnezici trăiesc din plin clipa și sunt fericiți așa. Neavând amintiri, nu au nici regrete. A nu uita înseamnă – spune Paler – a contesta moartea, a învinge trecerea timpului. Experiența lui Ulise îl învață că, dincolo de toate erorile, rămâne întotdeauna un drum spre Ithaca noastră interioară. Memoria este condiția visului, a viitorului și fiecare are memoria pe care o merită.

Meditațiile despre Ahile reiau informațiile cunoscute din mitologie. La naștere, mama eroului, zeița Tetis, l-a cufundat în apele Styxului, făcându-l astfel nemuritor. Singurele locuri vulnerabile au rămas călcâiele personajului, de care acesta a fost ținut în timp ce a fost scăldat în apele râului ce desparte lumea celor vii de cea a celor morți. Ahile a putut să aleagă între o viață scurtă și plină de glorie și o existență lungă și obscură. Pe parcursul meditațiilor sale, scriitorul comentează diferitele reprezentări artistice ale eroului antic. Ahile îi apare asemenea unui zeu având o rană omenească. Deoarece e prea impulsiv și prea violent, personajul nu atrage simpatia lui Octavian Paler. Îi place doar rana acestuia, cu care se identifică.

Meditațiile despre Pasărea Phoenix pornesc de la ideea că moartea fiecărui vis adevărat conține în sine și principiul renașterii. Ea a luat timpul de la zei și dragostea de la oameni. Pasărea miraculoasă știe să moară, ceea ce zeii nu au știut niciodată. În plus, experiența ei demonstrează că timpul fără dragoste este gol.

          Paginile consacrate Olimpului pornesc de la observația că oamenii ne învață să vorbim, iar zeii să tăcem. Singura excepție o reprezintă Hermes, zeul elocinței, cel care a inventat limbajul și scrisul. El este cel care le-a luat oamenilor copilăria, contribuind astfel la dezmințirea Olimpului. Muntele sacru este identificat cu vârsta de aur a omului, cu copilăria, vârsta la care credem toate poveștile. Singurul paradis pierdut este copilăria – afirmă Paler –, un Olimp în care întoarcerea nu mai este posibilă atunci când omul a devenit lucid, pierzându-și inocența și puterea de a crede în basme. Riscul de a urca muntele atunci când legendele au murit este acela de a-l găsi gol, lipsit de mistere. Scepticismul față de lucrurile cu care venim în contact este o descoperire a adulților. El nu există în copilărie, motiv pentru care doar la această vârstă putem fi fericiți cu adevărat. Paler vorbește despre Olimpul personal al fiecăruia dintre noi, un paradis întruchipat de epoca mitică a copilăriei. Miracolul acestei vârste rămâne unica mitologie adevărată. Nevoia de mituri este echivalată cu nostalgia paradisului pierdut. Este o vârstă când omul nu simte trecerea timpului, când are importanță doar clipa. Căderea în istorie se petrece odată cu coborârea din Olimp. Timpul, regretele, melancolia încep să apară doar atunci când omul privește în urmă. Olimpul este considerat „muntele fermecat și nemuritor al copilăriei”. Cât timp trăiește pe acest munte magic, omul este asemenea zeilor, nemuritor, indiferent față de greșeli și față de timp. Vorbind despre zei, Paler îi consideră un protest împotriva morții noastre umane. Nu este deci întâmplător faptul că moartea exaltă setea de veșnicie a individului. Oamenii au nevoie de zei – spune Paler – , dar aceștia au și mai mare nevoie de oameni.

Altă dată, eseistul vorbește despre simbolistica muntelui și a câmpiei. Sursele sale de inspirație rămân, în continuare, autorii antici greci, dar și albumele de artă. După ce face apologia Olimpului, a muntelui sacru, eseistul abordează statutul câmpiei. Aceasta nu este considerată un eșec al muntelui, „ci locul unde suntem numai oameni și uităm tristețea de a nu fi nemuritori”.

Trecând la Prometeu, un alt personaj reprezentativ al panteonului grec, Paler recunoaște că este fascinat de disprețul acestuia față de zei. Eroul civilizator este pedepsit deoarece a furat focul de la zei și l-a dăruit oamenilor. Cu alte cuvinte, atrage mânia zeilor deoarece i-a iubit prea mult pe oameni. Măreția lui constă în orgoliul cu care înfruntă greața dureroasă pe care o simte în timp ce vulturul îi sfâșie carnea. Meditațiile eseistului insistă pe orgoliul titanului în confruntarea sa inegală cu zeii. Pornind de la povestea lui Prometeu, Octavian Paler ajunge la concluzia că arta aspiră nu numai să fure focul de la zei, ci și să-i înlocuiască.

Din eseurile lui Octavian Paler răzbat respectul și admirația pentru clasicitatea elenă. Pornind de la observația lui E. Lovinescu potrivit căreia fiecare găsește în antichitate ceea ce caută, moralistul se întreabă care este obiectul propriilor sale investigații. Și Jean Moréas recunoaște că geniul antic n-a încetat să încânte umanitatea, „dar fiecare ia din această încântare partea pe care o merită”. De fiecare dată, exegetul reușește să ne surprindă prin opiniile sale personale despre personajele analizate. Vorbind despre Narcis, Octavian Paler observă că luciditatea acestuia este o luciditate amară. După ce descoperă în oglinda apelor fântânii cât este de frumos, el constată și cât este de singur. Paler este de părere că, aparent, prin intermediul lui Narcis, omul era pe punctul de a deveni propriul său zeu. Cufundându-se în sine, el se cufundă de fapt în singurătate. Ceea ce părea iubire clinică – notează autorul – devine o disperare ce crește continuu. În mod paradoxal, Narcis este comparat cu un Sisif care urcă muntele căutându-se. Fântâna lui este muntele, iar propria sa imagine devine echivalentul stâncii. Narcis urmează îndemnul filosofiei grecești de a te cunoaște pe tine însuți, dar fără vocația echilibrului din arta greacă. Este însetat de absolutul din sine însuși, iar sinuciderea este văzută ca o răzbunare împotriva unei lucidități scormonitoare ce i-a dezvăluit singurătatea. Aplecat deasupra fântânii în care își contemplă chipul, Narcis nu vede decât propria lui izolare. Nu percepe nimic din frumusețea pe care ar fi descoperit-o ridicându-și privirea și acest lucru îl pierde.

          Abordând mitul lui Icar, prăbușit în Marea Egee deoarece s-a apropiat prea mult de soare și astfel i s-au topit aripile de ceară, Paler este impresionat de maniera în care personajul crede în euforia zborului, în ideea că totul îi este permis. Remarcă faptul că există înfrângeri care valorează mai mult decât o victorie fără urmări. Icar este cel care a iubit zborul până la sacrificiu, transformându-l în artă. Eroul mitic crede în aripile sale, jertfa lui fiind comparată cu aceea a unui artist, nu a unui zburător.

          Zborul îl face să se ridice deasupra condiției umane obișnuite, transformându-l în egalul zeilor. Fiul lui Dedal este considerat un visător care zboară, depășind astfel prudența clasică. 

          Om al muntelui, Octavian Paler descoperă fascinația mării care, dincolo de aparenta ei monotonie, este enigmatică, inexplicabilă, surâzătoare. În cazul lui Anteu, nu îl interesează puterea extraordinară a acestui gigant, ci faptul că el își reînnoiește puterea ori de câte ori atinge pământul. Fiul lui Poseidon, zeul mării, și al zeiței Geea renaște odată cu memoria deoarece contactul cu pământul reface legătura cu zeii.

          La un moment dat, Octavian Paler se plânge că s-a pierdut admirația vechilor greci pentru măsură și claritate. Vorbește apoi de soarele Eladei, în care nu vede doar o categorie estetică, ci și una morală. Elada este considerată un ținut solar, lecția pe care i-o învață arta greacă fiind lumina care nu șovăie să glorifice viața. Spre deosebire de noaptea încărcată de mister a romanticilor, firul Ariadnei duce înapoi spre bucuriile luminii. Pornind de aici, Apollo este denumit zeul clarității și al luminii, fiind apreciat pentru puritatea lui. Scriitorul reconstituie portretul personajului ținând cont de maniera în care el a fost înfățișat în statuile antice, ținând în mână lira și arcul. Comentând frumoasa statuie a lui Apollo din curtea Belvedere a Vaticanului, eseistul afirmă că zeul e numai echilibru, frumusețe rece, majestuoasă și inumană. Remarcă apoi armonia rațională a templelor grecești, dar care nu posedă măreția catedralelor gotice. Încercând să își circumscrie propria metodă de lucru, scriitorul afirmă că face versuri antice pe idei moderne.

          Cartea se încheie cu elogiul drumului. Un drum făcut de Octavian Paler prin cultură, dar și în interiorul labirintic al propriei sale ființe. Scriitorul recunoaște că grecii antici reprezintă doar simple pseudonime. De fiecare dată, el a vorbit, de fapt, despre sine însuși. Mitologii subiective este cartea prin care Octavian Paler retrăiește iluzia neoclasică a recuperării Eladei. Însetat de dragoste și de consecvență, autorul caută ieșirea din labirintul propriilor sale gânduri, iar arta elenă reprezintă firul Ariadnei ce corespunde nevoii sale de claritate.

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.