top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Blog arrow Varia arrow Colocviile „Nicolae Steinhardt” (Daniela Sitar-Tăut), nr. 6(181), iunie 2018
Colocviile „Nicolae Steinhardt” (Daniela Sitar-Tăut), nr. 6(181), iunie 2018 Print
Iul 25, 2018 at 11:00 PM

 

Daniela SITAR-TĂUT

COLOCVIILE INTERNAŢIONALE INTERDISCIPLINARE

„NICOLAE STEINHARDT”

Baia Mare-Sighetu Marmației, 8-9 iunie 2018

 

În 8-9 iunie a.c., în sălile Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare s-a derulat o suită de manifestări științifice și artistice, un proiect cultural, de cercetare pentru profesorii, doctoranzii şi elevii din învăţământ. Inițiate în 2007, aflate la a III-a ediție și având drept organizator Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, al cărui manager, prof. Traian Covaciu, m-a susținut logistic în toate activitățile, Colocviile Internaţionale Interdisciplinare „Nicolae Steinhardt au reușit să grupeze în jurul lor  nume de rezonanță din România și din Occident, printre care îi amintim pe: prof. univ. dr. George Achim, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Mihaela Albu, Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin, Craiova; dr. Dan Anghelescu, Uniunea Scriitorilor din România, București; conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca/Centrul Universitar Nord, Baia Mare; conf. univ. dr. Maria Crina Bud, Universitatea York, Canada; conf. univ. dr. Nina Corcinschi, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău; prof. univ. dr. Bogdan Crețu, Universitatea „Al. I. Cuza Iași”, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, Academia Română, Iași; conf. univ. dr. hab. Aliona Grati, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chișinău; doc. PH. dr. Peter Kopecký, Csc, Facultatea de Filosofie a Universității „Constantin Filosoful” din Nitra, Slovacia; CS III, dr. Viorella Manolache, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București; lector dr. Florinel-Ionel Oprescu, Universität Wien, Institut für Romanistik; doc. PH. dr. Jana Páleníková, CSc, Filosofická fakulta UK, Bratislava; prof. univ. dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada; PH. dr. Libuša Vajdová, CSc., Ústav svetovey literatýry SAV, Bratislava, pr. prof. dr. Theodor Damian, Institutul de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din New York.

Gheorghe Mihai Bârlea, Daniela Sitar-Tăut, Ramona Jitaru

Proiectul și-a propus valorificarea moștenirii trecutului. Acesta a fost consacrat CENTENARULUI MARII UNIRI, prin colocvii interdisciplinare, o expoziție și concursuri literar-artistice dedicate maramureșenilor și altor personalități implicate în Marea Unire, care au avut de suferit prigoana închisorilor comuniste, relevându-și această suferință în pagini de memorialistică. Ţinând cont de faptul că informaţiile referitoare la sistemul concentraţionar comunist constituie un potenţial insuficient exploatat şi valorizat din punct de vedere didactic, istoric, literar, că perioada antedecembristă reprezintă o temă cvasitabu sau picată aproape în desuetitudine pentru receptorul tânăr de astăzi, exploatarea interdisciplinară a acestui proteic subiect a fost o iniţiativă salutară, care a facilitat amplificarea competenţelor de receptare, argumentare, analiză textuală şi situaţională atât ale profesorilor, cât şi ale elevilor, contribuind la dezvoltarea inteligenţei artistice și emoționale a elevilor, dar şi la amplificarea abilităţile de comunicare într-o limbă internaţională. Instituţiile de cultură (şcoli, biblioteci, muzee), editurile, revistele au obligaţia morală de a prezenta, printr-o suită de manifestări publice, modelele culturale naţionale de referinţă, pentru a cimenta conştiinţa etnică şi apartenenţa la valorile perene ale poporului nostru, precum și apelul la neuitare, aducând în actualitate o perioadă neagră din istoria noastră, perioada comunistă, precum și atrocitățile săvîrșite în sistemul concentraționar.

Traian Covaciu, Daniela Sitar-Tăut, George Achim, 

Viorella Manolache, Felicia Cristescu

 Ca parteneri externi ai proiectului am implicat Lectoratul Român de la Universitatea din Granada, Spania, Asociația „Traian” din Cordoba și Federația Asociațiilor de Români din Andaluzia, fiind susținuți mediatic de  publicațiile „Gazeta românească” (Italia), „Inforoes” (Spania), „Australianul” (Australia), „Clipa” (SUA), „Mioriţa” (SUA), Radio PRO DIASPORA (Germania), „Polemici” (București/Memphis, TN), „Antilethe”, Revista pentru rememorarea exilului românesc” (Craiova), „Confluenţe literare” (Bucureşti), „Glasul Maramureșului”, „Graiul Maramureșului”, „Maramureș TV”,  Sighet TV & TL+. Principalul nostru susținător a fost Consiliul Județean Maramureș.

În comunicarea rostită în plen prof. univ. dr. George Achim a radiografiat perioada comunistă și perimetrul concentraționar, relevând specificitatea colocviilor noastre: „Este un eveniment care aduce în atenţie în peisajul nostru destul de tulburat câteva noţiuni foarte neglijate şi terfelite în ultima perioadă. Vorbim despre deţinuţii politici, despre memoria închisorilor comuniste. Vorbim despre neam, patrie, credinţă, despre toate aceste valori pe care «apostolii corectitudinii» încearcă să le elimine din limbajul nostru”. Universitarul a remarcat funcția soteriologică a versurilor compuse de cei aflați în închisoare: „Alături de rugăciune, poezia se constituie într-un catehism al închisorilor carcerale şi ca mod de supravieţuire. Poezia îl ajuta pe deţinut să nu-şi piardă identitatea. Cu toată mizeria fizică din închisoare, spiritul rămânea liber. «Iadul în jur şi raiul în inimă» era o formulă mistică folosită frecvent în închisoare...” Tot în plen, dr. Viorella Manolache ne-a vorbit despre A patra soluţie (apud Steinhardt şi Orwell), în vreme ce prof. univ. dr. Petru Dunca ne-a prezentat comunicarea Hermeneutica mărturisirii. Nicolae Steinhardt așa cum l-am cunoscut, aducându-ne un film inedit de la înmormântarea Monahului de la Rohia. O prezență luminoasă la colocvii a fost doamna Ramona Jitaru de la Bacău, autoarea unei cărți despre jurnalul lui Paul Goma, care a întregit secțiunea dedicată memorialisticii Marii Uniri cu analiza jurnalului de front al generalului George Garoescu din Primul Război Mondial.

Marian Ilean, Petronela Mureșan, Adrian Iercoșan, lucaciști

Sesiunile de comunicări au fost structurate pe trei secțiuni, cu tematică adiacentă și complementară: LITERATURĂ Memorialistica închisorilor. Literatura diasporei şi a disidenţei. Cultura română din afara granițelor moderator: prof. univ. dr. George Achim; SOCIOUMANE Fenomenologia torturii. Victime şi torţionari. Lupta de rezistenţă în afara universului concentraționar. Deţinutul român ca tip uman. Memorialistica Marii Uniri moderatori: prof. univ. dr. Petru Dunca, dr. Viorella Manolache; ELEVI – moderator: Marian Ilea. La această secțiune au fost premiați participanții la Sesiunea de referate „Nicolae Steinhardt. Mărturii despre trecut…”, concursul de creație (poezie și proză), care a avut ca temă universul carceral comunist, exponenți ai diasporei/ disidenței și un concurs în limbile franceză/ engleză/ germană Lettres de la prison/ Letters from prison/ Cartas de la cárcel/ Briefe aus dem Gefängnis. Secțiunea finală, de grafică, a purtat denumirea Tragedia închisorilor comuniste, reunind 150 de lucrări, într-o expoziție organizată de prof. Silvia Donca. Nu pot să nu amintesc scriitorii, profesorii, instituțiile și editurile care ne-au oferit volume, deoarece manifestarea noastră s-a transformat într-o mare de cărți, într-un Bookfest inedit, la care participanții, în număr de trei sute, și-au ales ei înșiși tomurile primite. Singura condiție impusă a fost ca unul dintre volumele luate de ei să poarte semnnătura lui Paul Goma, colocviile fiind dedicate și în acest an Domniei-Sale. Aceștia sunt: George Achim, Mihaela Albu, Lászlo Alexandru, Dan Anghelescu, Cornelia Bălan Pop, Flori Bălănescu, Alexa Gavril Bâle, Gheorghe Mihai Bârlea, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, Terezia Bolchiș-Tătaru, Ioan Botiș, Radu Botiș, Rodica Brad-Păuna, Florica Bud, Nicolae Bud, Alexandru Buican, Elena Cărăușan, Monica D. Cândea, Doina Cetea, Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș, Alexandru Cistelecan, Constantin Ciucă, Marius-Ciprian Cucuiat, Carmen Dărăbuș, Rodica Dragomir, Editura Actaeon Books Baia Mare, Editura Ratio et Revelatio Oradea, Săluc Horvat, Ioan Hădărig, Marian Horvat, Marian Ilea, Ramona Jitaru, Marina Lapoși, Viorella Manolache, Muzeul de Istorie și Arheologie Maramureș, Ioan Nistor, Irina Petraș, Emilia Coralia Pop, Revista „Nord Literar”, Daniela Sitar-Tăut, Lucia Stoian, Lorena Stuparu, Ioana Ileana Ștețco, George Tei, Magda Ursache, Radu Țuculescu...

În finalul reuniunii, scriitorul Marian Ilea remarca: „Este foarte important că, în cadrul Colocviilor «Steinhardt», elevii au avut un cuvânt important de spus. Această secțiune este la fel de importantă ca și cea dedicată «seniorilor», care a reunit personalități ale literaturii contemporane din țară și străinătate. Juriul a avut de analizat 150 de lucrări propuse de elevii participanți. Dincolo de ierarhii, este demn de remarcat faptul că tot mai mulți elevi se apropie de literatură. Toți participanții au primit ca premiu o carte”. Deși la secțiunea referate premiile au mers la Iași, Bacău și Focșani, cel pentru proză a revenit lucacistei Filofteea Covaciu [prezente și în paginile revistei „Nord Literar”], care afirmă: „Mă bucur că am participat la această manifestare. Am luat premiul I cu proza «O scrisoare din infern», o lucrare despre un student care a fost o victimă a comunismului.” Tot în „Salonul artelor”anterior festivității de premiere, a fost prezentat un spectacol cu subiect concentrațional, regizat de prof. dr. Petronela Mureșan, Trecutul nostru... Secundul acestei serii de manifestări și camarad mereu alături mi-a fost doamna prof. dr. Maria Alina Dorle, căreia-i mulțumesc pentru tot. Totodată, apreciez și suportul doamnei prof. dr. Delia Muntean.

Activitățile au continuat și sâmbătă, în Sala de Conferinţe a Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenţei Sighet, unde domnul conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea ne-a întâmpinat cordial și a susținut o prelegere în plen, Despre natura interioară a libertății. Relevanța unor modele comportamentale în spațiul concentrațional. Vreme de șapte ani director al Memorialului, cu un rol decisiv în crearea acestui lăcaș al memoriei victimelor represiunii comuniste, într-un discurs elegant și charismatic, Domnia-Sa ne-a devoalat aspecte ale istoriei scrise și nescrise a muzeului, într-un atractiv curs de istorie recentă, savurat de participanți.

Colocviile s-au încheiat, în bună tradiție maramureșeană, după Memorial, cu vizita la Mănăstirea Rohia – având-o ca ghid pe prof. Claudia Bilașco, apoi la Mănăstirea Peri și la Cimitirul Vesel din Săpânța. Periplul cultural și documentar s-a finalizat la Casa Memorială a „Leului din Şișești”, dr. Vasile Lucaciu.

 

 

 

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.