top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Domenii arrow Comentarii arrow Cărți de Teodor Ardelean prezentate de Ion Onuc Nemeș și de Săluc Horvat, nr.6(181),iunie 2018
Cărți de Teodor Ardelean prezentate de Ion Onuc Nemeș și de Săluc Horvat, nr.6(181),iunie 2018 Print
Iul 25, 2018 at 11:00 PM

 

Ion Onuc NEMEŞ

DR. TEODOR ARDELEAN 

ŞI BIBLIOTECA DE IDEI

 

De şapte ani dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, susţine în „Gazeta de Maramureş” o rubrică săptămâna-lă Biblioteca de idei. Autorul revine la profesia sa de jurnalist din anii tinereţii, perioadă în care a dobândit rigurozitate în documentare, disciplină în redactare, concizie în exprimare, şi-a dezvoltat spiritul de observaţie, capacitatea de analiză şi de interpretare a faptului de presă.

Cu ani în urmă, unele publicaţii literare găzduiau câte o rubrică săptămânală sub semnătura unor scriitori de prestigiu (Fănuş Neagu, Radu Cosaşu, Alexandru Ivasiuc etc.), ceea ce asigura revistelor o circulaţie mai mare şi un oarecare succes comercial.

A susţine pe termen lung o astfel de rubrică presupune o disciplină severă, autoimpusă, o mare mobilitate a spiritului şi o capacitate de selecţie a subiectelor, astfel ca ele să nu cadă în banal, ci să vină mereu cu un aer de prospeţime, care să te surprindă prin inedit şi interes.

Prin cele peste şase sute de tablete adunate şi publicate în trei volume – Pietre unghiulare pentru o… bibliotecă de idei (Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015), Rosturi şi rostiri (aceeaşi editură, 2016) şi prezentul volum, Teodor Ardelean se dovedeşte a fi un „alergător de cursă lungă”, ce posedă resurse inepuizabile pentru a clădi, prin cuvânt, Binele şi Frumosul. Rezistenţa sa se alimentează din lecturi bogate si diverse (citeşte trei sute de pagini în fiecare zi), acoperind un spectru enciclopedic, dintr-o curiozitate intelectuală pentru tot şi toate, din numeroasele călătorii în ţară şi în străinătate. (Pentru documentarea construirii modernei biblioteci din Baia Mare a vizitat peste cincizeci de mari biblioteci din lume.)

Autorul este într-o permanentă călătorie şi nelinişte creatoare. Vede, analizează, înţelege, cunoaşte şi îndeamnă la preluarea modelelor bune, aşa cum ASTRA, aflată într-un proces de deşteptare a conştiinţei naţionale, adresa îndemnul: „Modelele bune trebuie imitate!”.

Teodor Ardelean scrie cum respiră. Scrie cu bucurie.  Subiectele abordate sunt dintre cele mai diferite: oameni, personalităţi, valori patrimoniale umane sau materiale, instituţii, creaţii literare, plastice, ştiinţifice, tehnice, lecturi, manuale şcolare, caractere, atitudini, gesturi, mecenat, ctitorii etc. O infinitate de teme pe lângă care adeseori trecem grăbiţi, fără să le observăm sau să le intuim semnificaţia. Autorul are capacitatea rară de a ridica obişnuitul la putere şi de a-l înnobila cu forţă de germinaţie.

Aria sa geografică de interes este, înainte de orice, Ţara Maramureşului, cu splendida sa zestre naturală, umană, istorică, ştiinţifică, culturală, căreia îi închină, în spiritul lui Nicolae Bălcescu, un adevărat imn de admiratie şi de iubire. Un portret de ţară, ce se însumează celor peste douăzeci de ţări ce alcătuiesc  Patria Română. Pe ea o caută în mănăstirile din Bucovina ori din nordul Olteniei, în capitala Daciei Porolissensis ori la Sarmizegetusa Ulpia Traiana, la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, la Târgu Jiu, în Banat, peste Prut, în Transnistria, în Cadrilater, pe Valea Timocului ori în Banatul Sârbesc, în Transcarpatia, în Sciţia Minor, peste tot unde este suflare românească demnă de semnalat. Ţara lui e Ţara Întreagă în sens eminescian, „de la Nistru pîn’ la Tisa” şi chiar dincolo, Ţară pe care o îmbrăţişează cu dragoste filială.

Tabletele sunt lapidare ca un psalm, au adâncimea unei cugetări şi rotunjimea unui poem. De aceea, lectura fiecărui text se cere reluată şi iar reluată, pentru a surprinde bogăţia de sensuri înzidită în ele. Ele se oferă lecturii în orice loc, pe o bancă într-un parc, în tren, în autobuz, şi după fiecare lectură te simţi îmbogăţit, încrezător şi încărcat de speranţe.

Teodor Ardelean are vocaţia reală a construcţiei. El este şi Meşter Manole, hotărât să-şi înzidească dragostea în jertfă, dar este şi Sisif, care nu oboseşte să ridice bolovanul din vale în vârful muntelui, chiar şi atunci când se surprinde singur în această osteneală.

De unde vine această nobilă îndârjire a sa? Mai întâi din faptul că este o conştiinţă lucidă şi luminoasă a timpului său, timp pe care îl îmbogăţeşte cu energie, cu speranţe,  având credinţa că binele clădit lasă mai puţin loc de manifestare răului. De asemenea, crede că mai binele este duşmanul binelui. De aici preferinţa sa pentru modele şi simboluri culturale demne de urmat. Într-o lume măcinată de mărunte şi false orgolii, în care patriotismul este ignorat ori diluat în ridicol, Teodor Ardelean ne aduce aerul proaspăt şi întremător al orizontului spre care trebuie să ne îndreptăm aureolaţi de speranţe în ziua cea bună care va veni.

Credinţa sa este splendid ilustrată de ctitoriile sale: o bibliotecă modernă, cu valoare de model în ţară şi peste hotare; zece biblioteci româneşti deschise în lume pentru românii plecaţi din ţară; zece „colţuri româneşti” în oraşe culturale europene; o fundaţie şi o revistă etalon – „Familia română”, pe care o trimite reprezentanţelor noastre diplomatice din toată lumea; centre de excelenţă academică în Bibliotecă (Centrul de Cercetare şi Documentare al Academiei Române); centre culturale de informare şi de cunoaştere (Koreean Corner, American Corner, Brevetotecă) – mici instituţii în marea instituţie a Bibliotecii.

Investit de-a lungul anilor cu responsabilităţi politice (senator, consilier local sau judeţean), administrative (vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş), academice, universitare (cadru didactic universitar, decan, doctor honoris causa), ecleziastice (membru în Adunarea Eparhială a Maramureşului şi Sătmarului), directorul Bibliotecii se mişcă cu dezinvoltură în orice mediu, având un discurs logic, limpede, clar, nuanţat, clădit pe două modele referenţiale clasice: cel rostit în senatul şi forumul roman şi cel rostit în agora cetăţii greceşti.

Spirit generos şi aglutinant, Teodor Ardelean adună în jurul Bibliotecii oameni de cele mai diverse profesii şi categorii sociale. Imaginează, planifică şi moderează în Bibliotecă peste 250 de evenimente în fiecare an, de la lansări de carte, vernisaje, conferinţe, simpozioane, întâlniri, colocvii la sesiuni de comunicări, dezbateri, dialoguri, concerte, recitaluri, seri de poezie etc. Scopul lui este de a ne ţine treji, de a nu lăsa spiritul să adoarmă. Doar starea de trezvie e aceea care ne poate conduce spre orizontul de lumină al destinului nostru şi ne fereşte de rătăcire.

Constructor prin Cuvântul care zideşte, Teodor Ardelean este un neobosit descălecător de idei, în spiritul tradiţiei voievodale a Maramureşului.

Tabletele sunt adevărate pietre de înţelepciune pe care, scriindu-le, le seamănă pentru noi ca să rodească, precum în parabola biblică a semănătorului.

În acest proces al atitudinii sale proactive, este şi atlant, şi cariatidă, dar şi sentinelă a culturii neamului, aşa cum ASTRA îi definea pe preoţii şi dascălii satelor.

Citiţi si recitiţi aceste microeseuri, flori alese de gândire roditoare, ca să vă întăriţi în credinţa că se găseşte în ţara aceasta atâta frumuseţe de care trebuie să fim mândri şi pe care suntem datori să o iubim şi să o sporim. Pildă ne este acest mare cărturar şi patriot, apărător, prin Cuvânt, de Ţară, de Neam şi de Limba Română – dr. Teodor Ardelean.

***

 

Săluc HORVAT

TEODOR ARDELEAN –

ROSTURI ȘI ROSTIRI

 

          Sub genericul „Biblioteca de idei”, Teodor Ardelean, personalitate bine cunoscută în mediul politic, social și, deopotrivă, în cel cultural și literar, a publicat în presa băimăreană o sumă de tablete, care ulterior au fost adunate în mai multe volume. Unul dintre acestea a apărut la Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca sub incitantul titlu Rosturi și rostiri.  Volumul se alătură altor lucrări din sfera lingvisticii, a memorialisticii, a istoriei cărții și bibliotecii. Dintre acestea amintim: Cântecele care ne-au însoțit istoria, Din Hiperboreea... în Iberia, Limba română și cultivarea ei în preocupările ASTREI, Asociația ASTRA și limba română, volumul de memorialistică Un om, o viață, o legendă. Blidaru, cu referire la legendarul luptător împotriva comunismului.

          Un loc aparte în preocupările lui Teodor Ardelean îl ocupă publicistica, dovadă stând cele trei volume publicate: Pietre unghiulare pentru o bibliotecă de idei (2015), Rosturi și rostiri (2016), Gânduri pentru o... bibliotecă de idei (2017), apărute la Editura Școala Ardeleană.

          Rosturi și rostiri, la care ne vom opri, a apărut însoțit de un cuprinzător Cuvânt înainte, semnat de Ștefan Vișovan, și adună un număr important de articole-tablete publicate inițial în presă în perioada 2013-2016. Bun cunoscător al vieții politice, sociale și culturale, Teodor Ardelean reușește să surprindă prin deschiderea spre cele mai diverse aspecte al cunoașterii. Tematica textelor sale este una generoasă, mergând de la informații de interes cotidian la fapte de viață redate într-o formă densă, explicită, adesea încărcate de trimiteri, de reflecții, de curiozități. În plachetele sale se regăsesc personalități ale vieții științifice, politice, istorice, literare. Viața culturală locală și națională își are un spațiu bine conturat. Și spațiul de cuprindere este unul generos, de la cel local la cel național, cu numeroase trimiteri la cel universal.

          Pentru Teodor Ardelean, Baia Mare este „orașul florilor”, orașul candidat la „Capitala Europeană a Culturii”, afirmând că este mândru că este băimărean. Maramureșului și localităților sale le dedică un ciclu de eseuri, cu titlul Maramureșul – înainte de toate și întâi de toate, așezând acest spațiu „înainte de toate” prin multiplele sale elemente de unicat: „țara bisericilor de lemn”, „țara primelor manuscrise și cărți în limba română”, „ținutul întemeietorilor de țară”, „Maramureșul este pentru România temelie și vatră”, „teritoriu de glorie veche, în care dacii liberi și-au păstrat rânduiala chiar și atunci când romanii au ajuns la o aruncătură de săgeată”.

          În tabletele lui Teodor Ardelean se regăsesc portretele unor personalități ale locului și ale țării, care au lăsat urme în istoria neamului, în cultura românească: George Pop de Băsești, Vasile Lucaciu, Avram Iancu, Mihai Pop sau ale unor oameni de cultură și de litere: N. Steinhardt, Vida Gheza, Grigore Leșe, Ion Șiugariu, Gheorghe Chivu, universitarul Gheorghe Pop, Mihai Eminescu, N. Iorga, Nichita Stănescu ș.a.

          Un aspect important asupra căruia insistă Teodor Ardelean este nevoia de înțelepciune, aducându-l ca exemplu pe legendarul Vasile Deac, „moșul” primar din Bogdan-Vodă, pe care îl consideră un „înțelept”, „unul dintre puținii pe care îi mai are țara”.

          Nu lipsesc din comentariile sale lăcașele de cult, precum Mănăstirea Bârsana, Mănăstirea Rohia ș.a.

          În alte tablete, autorul scrie despre multele sale călătorii prin lume, despre preocupările sale în promovarea culturii române în diverse zone ale Europei prin carte și prin bibliotecile de carte în limba română, înființate în comunitățile de români din străinătate.

          Tematica este mult mai cuprinzătoare. Întâlnim comentarii politice, dar și de istorie, de filosofie, de etică. Valoarea tabletelor lui Teodor Ardelean constă în faptul că acestea depășesc formula consemnării unor fapte cotidiene, de interes efemer, multe dintre acestea devenind reale eseuri.

          Prin stilul concis, prin detalierea unor aspecte, prin creionarea unor caractere umane, multe dintre textele lui Teodor Ardelean devin reale poeme în proză, iar prin numeroasele trimiteri, comentarii și prefețe la diverse cărți, autorul dovedește o bună cunoaștere a vieții literare, fiind un analist cu aplecare spre fenomenul literar.  Prin întregul său cuprins, cartea Rosturi și rostiri oferă nu numai o lectură agreabilă, ci și una din care se degajă un spirit civic, care îndeamnă la gânduri bune, la înțelepciune și mai ales la dragoste pentru tot ceea ce este românesc.

 

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.