top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Domenii arrow Traduceri arrow Poeți români din Serbia, nr.9(184), septembrie 2018
Poeți români din Serbia, nr.9(184), septembrie 2018 Print
Oct 03, 2018 at 11:00 PM

 

POEȚI ROMÂNI DIN SERBIA

 

Vasile BARBU

 

Cine-ți va șopti

în dimineți

iubirea.

Că tu nu te mai trezești aici.

 

*

 

Cari va tsâ ciuciurâ

tu dimneatsâ ti

vrearea.

Ma tini nu va s-hii

s-ti dishteptsâ aoa.

***

 

De mii de ani

nu-mi mai vii în vise.

De tot atâția ani

eu

nice nu mai visez.

*

 

Di njilje di anji

nu-ânj yinj tu yisi.

Tu tuts atselji

eo

ma multu nu mi nghisedzu.

 

***

 

Ziua când te văd

va fi scrisă

cu cerneală roșie

în calendarul credinței mele.

 

*

 

Dzua cându ti ved

Va s-hibâ scrisâ

cu mâlâmie aroshi

tu calendarlu a pistijei a mea.

 

***

 

Te voi iubi

acum și pururea

ca pe cel mai

de viață

dătător venin.

Acum și în vecii vecilor

Senin!

 

*

Va ti voi

tora shi tra daima

ca pi atsea tsi

nai multu s-va tu bana

tsi câ nă da fârmac.

Tora shi tu etili a etiloru

va ti voiu

Chischin!

 

(din volumul trilingv ...Ca și după o icoană de
Vasile Barbu; traducere în aromână de Vanghea Mihanj Steryu, Skopje, Macedonia – laureată a Festivalului Internațional de Literatură „Cununa de spice”, Uzdin, Serbia, ediția 2014)

 

***

 

Ioan BABA

 

DISPARIŢIE ŞI NAŞTERE

                             Mihaelei

 

În satul ingenioaselor femei

Am intrat printr-o poartă de curcubeu

Roşu albastru galben verde violet

 

Cel ce mă-nsoţea

Zicea să mergem până la haloul

De unde fenomenul

Îşi înalţă poate aureola

Să găsim

Căniţa cu aur

 

Am plecat

Dar arcul multicolor a dispărut

 

Bărbaţii semeţi

Conversau în colţ de stradă

 

Se-n seninase într-o clipă

Când s-a născut o fecioară

 

 

INSCRIPŢIE PE FLOAREA-SOARELUI

                   Pentru Ileana şi Costică Oalge

 

Fecioara a devenit mireasă

Şi doar la nuntă

Purta opregu-n faţă

 

În încăperea cea mare

Cu flori de pânze sângerânde

Căpătâie-n dungă

Dormea acum o fată

 

În noaptea ei

S-a spart un pepene verde

Muşcat prea devreme

 

Stăpânul şi acum zâmbeşte

Precum un chip din soare rupt

Pictat e din seminţe

Într-un miez de floare

 

BILANŢUL ANILOR

 

Tata îşi ascunde iarna sub căciulă

Urcă dealul de la Banstol

Făcând anii mărunţi

 

Pe aleea românească

Alături cu nepoţii

Traversează mai uşor

 

Iezii fac socoteala

Mângâie memoria ridurilor

Din oglinda timpului de pe faţă

 

La despărţire fiecare om seamănă cu altcineva

 

Tata înalţă căciula

Şi albul zboară-n palma primăverii

Povara coboară-n spinare

 

În drum spre Banat

Spune că şesul cu râurile-i verzi

Pocneşte-n muguri de cireş

Şi-n spice de grâu lăptoase

 

Apoi ne mai întreabă

 

Când veniţi în peisajul mirific

Să lustruim cristalul anilor

Şi-n strada mare de altădată

 

ULTIMUL ROTAR

 

Vecinul meu Păun Clean

a învăţat meseria de rotar la Filip Gean.

După trei ani a devenit calfă

          iar pe urmă un vestit rotar.

Făcea trăsurile ca femeile chilimurile.

Lucra pedant ca un artist

          şi tot timpul fluiera.

Schimba doinele până nu făcea

          loitrele

                   roţile

                             leucile.

 

Când le vopsea ca pictorul privirea

- atunci cânta precum la poarta-mpărăţiei.

 

Cântau apoi şi scârţâiau trăsurile ticsite.

Cântau apoi, la nunţi, se veseleau...

 

Dar ce folos căci lumea nu mai ţine cai

şi trist - ascuns de patrihoţi, prin podurile caselor,

prin colţ de curte

- singuratic stă un dric, un perinoc,

- cu loiterele e îngrădit porumbul prin hambare năruite,

doar roţile servesc ca un decor

pe la moteluri, prin grădina casei sau într-un muzeu.

 

Şi doamne, doamne, deodată...

în cap mi se-nvârtesc năluci volute

dar nicio doină şi nici măcar un tropot de copite -

– nici măcar o iapă,

- nici măcar un vânăt armăsar.

 

Tractorul cu remorca traversează logosul şi firea,

- acolo prin hotarul neamului

iar amintirile au urcat în vârful pletelor.

                  

E atâta ne/siguranţă, un dor de bucurie şi durere

ca-n Ţara absolută a lui Cremene

şi trist ca-n basme fără de rotar.

 

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.