top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Domenii arrow Vitrina arrow Cărți de Delia Anamaria Răchișan, nr. 10 (185), octombrie 2018
Cărți de Delia Anamaria Răchișan, nr. 10 (185), octombrie 2018 Print
Oct 28, 2018 at 11:00 PM

 

APARIȚII EDITORIALE DE SPECIALITATE

SEMNATE DE DELIA-ANAMARIA RĂCHIȘAN

 

Insula și marea la Mihai Eminescu

și Alexandru Macedonski

 

Studiul intitulat Insula și marea la Mihai Eminescu și Alexandru Macedonski, aflat la a doua ediție, revăzută și adăugită, subliniază în ce măsură opera macedonskiană poate fi considerată o replică a operei eminesciene. Totodată, autoarea menționează faptul că și Mircea Eliade recreează Insula lui Euthanasius, oferind, astfel, o replică la Cezara eminesciană.

Într-un cadru construit pe insolit, miraculos şi feeric, prin intermediul unor eroi, al unor idei, al unor principii de sorginte filosofică, schopenhaueriene, mai accentuate în Cezara, se conturează în opera lui Mihai Eminescu, în stil romantic, o naraţiune meditativă, de eseu-diagnostic, în timp ce într-o perspectivă macedonskiană, structuralistă întâlnim în Thalassa un amestec de poem simbolic şi roman liric.

Autoarea Delia-Anamaria Răchișan abordează fenomenul „insulă” și fenomenul „mare” prin prisma eros-ului și a thanatos-ului. Autoarea, punând accent pe originalitate și rigurozitate, remarcă geniul eminescian și talentul macedonskian. În opera lui Mihai Eminescu întâlnim o naraţiune meditativă, idei schopenhaueriene, în schimb în opera lui Alexandru Macedonski sesizăm dezinteres faţă de epic, în favoarea descriptivului, a meditativului, a metaforicului. Lucrarea, structurată în cinci capitole, relevă pe de o parte unicitatea nuvelei Thalassa, construite în jurul unui mit păgân şi cu un final închis;  pe de altă parte, surprinde chintesența nuvelei Cezara, cu final deschis, concepute în jurul unui mit iudeo-creştin.

În capitolul intitulat Sub semnul mitului. Discurs poematic, apelându-se la perspectiva comparativ-analitică și la analiza sincronică, se relevă impactul pe care îl au asupra celor două opere alte studii reprezentative: FaustGoethe, Trionffo della morte – Gabriele d’Annunzio, Domnişoara de Maupin – Théophile Gautier, La porte étroite – André Gide.

Eroii, pornind de la o taxonomie variată (demonici, de referinţă, intermediari, mitologici, intermediari etc.), subliniază personalitatea protagoniștilor principali și secundari.

Problematica spaţiului. Problematica timpului analizează anumite dihotomii: spațiu-timp, sacru-profan.

Erosul şi thanatosul evidențiază dimensiunea ontologică şi gnoseologică a vieţii. Autoarea pune accent asupra iubirii ideale și asupra eros-ului thanatizat.

Sub tutela romantismului, relaţii textuale devine punct de conjuncție între eul profund, natura umanizată, vis, romantism și relații textuale.

Studiul autoarei Delia-Anamaria Răchișan, punând accent asupra fenomenului „insulă” și „mare”, atrage atenția datorită complexității și originalității.

Gheorghe GLODEANU


***

 

Scientific dictionary. Romanian-English explanatory dictionary of ethnology, ethnography,
folklore, popular literature and mythology

 

Dicționarul științific intitulat Scientific dictionary. Romanian-English explanatory dictionary of ethnology, ethnography, folklore, popular literature and mythology, conceput de autoarea Delia-Anamaria Răchișan, cuprinde termeni de specialitate care subliniază anumite unghiuri critice de abordare. Perspectiva  interdisciplinară (etnologie, etnografie, folclor, literatură populară, mitologie) este potențată de analiza comparativ-analitică, sincronică și diacronică. Perspectiva interdisciplinară permite explicarea cuvintelor polisemantice atât prin structuri, cât și prin expresii uzuale. Analiza comparativ-analitică, sincronică și diacronică relevă importanța fenomenului cultural tradițional.

Regionalismele, arhaismele, termenii științifici, unghiurile critice de abordare conferă dicționarului unitate în diversitate. Tradițiile străvechi, căpătate moștenire, de veacuri, de la străbuni, elementele mitologice sunt valorificate și revitalizate prin intermediul unei limbi de circulație internațională, precum limba engleză.

Dicționarul este util pentru studenții, specialiștii, outsiderii pasionați de limba engleză. Dicționarul este atractiv, practic și accesibil tuturor, indiferent de etate. Prin intermediul dicționarului român-englez, valorile culturale românești, primite moștenire de la strămoși, depășesc hotarele țării noastre și capătă notorietate internațională.

 

***

Dictionnaire scientifique.
Dictionnaire explicatif roumain-français

d’ethnologie, d’ethnographie,
de  folklore, de littérature

populaire et de mythologie

 

Lucrarea intitulată Dictionnaire scientifique. Dictionnaire explicatif
roumain-français d’ethnologie, d’ethnographie,  de  folklore, de littérature populaire et de mythologie
se adresează studenților, masteranzilor, traducătorilor pasionați de limba franceză.

           Dicționarul român-francez realizat de Delia-Anamaria Răchișan subliniază zestrea de suflet a străbunilor noștri – tradiții, praxis ritualic, meșteșuguri străvechi, făpturi mitologice etc. Suportul lexicologic, explicațiile pertinente, abrevierile formează un tot unitar și relevă complexitatea dicționarului științific.

Frumusețea tradițiilor românești străvechi, filonul etnic eterogen, elementele mitologice, varietatea arhaismelor, a regionalismelor, a termenilor științifici de specialitate sporesc autenticitatea și valoarea dicționarului român-francez.

Rigurozitatea științifică, originalitatea, analiza sincronică și diacronică, perspectiva interdisciplinară devin constante-cheie indispensabile dicționarului științific. Palierele abordate, binaritățile (vechi-nou, trecut-prezent, tradiție-modernitate), terminologia de specialitate conferă dicționarului dinamism și eficacitate maximă.

Dicționarul de față este accesibil pe de o parte, studenților, masteranzilor, specialiștilor pasionați de zestrea de suflet a românilor și de limba  franceză. Pe de altă parte, dicționarul se adresează turiștilor atrași de cutumele neamului românesc.

Dicționarul științific român-francez, potențând comunicarea între generații, datorită complexității și rigurozității științifice, este util și accesibil tuturor oamenilor, indiferent dacă provin din mediul rural sau urban sau din spații culturale diferite.

Florica BUD

 

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.