top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Blog arrow Varia arrow Ion Pop- Cetatean de onoare al județului Maramures, nr. 10(185), octombrie 2018
Ion Pop- Cetatean de onoare al județului Maramures, nr. 10(185), octombrie 2018 Print
Oct 28, 2018 at 11:00 PM

 

ION POP – CETĂȚEAN DE ONOARE

AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ

          Zilele revistei „Nord Literar” din acest an (5-6 octombrie) au fost marcate de un eveniment aparte, festivitatea de decernare a titlului și a însemnelor „Cetățean de onoare” al Județului Maramureș academicianului Ion Pop, fiu al județului nostru.

          În deschiderea evenimentelor, Săluc Horvat, directorul executiv al revistei „Nord Literar” și președintele Asociației Scriitorilor Baia Mare, a subliniat faptul că această întâlnire, prilejuită de sărbătoarea revistei băimărene, are o semnificație deosebită, datorită faptului că este marcată de înscrierea între personalitățile importante ale Maramureșului, purtătoare ale titlului de „Cetățean de onoare” al județului, a unui nou nume, cel al academicianului Ion Pop. Distinsul universitar, poet de mare forță lirică, critic și istoric literar, traducător, conducător de reviste literare, ambasador al promovării culturii și literaturii române în spațiul european, este  născut în comuna Mireșu Mare, fiind în permanență implicat în viața literară și culturală a Maramureșului.

          Alocarea acestui titlu a pornit de la inițiativa revistei „Nord Literar”, a Asociației Scriitorilor Baia Mare și a Reprezentanței Maramureș a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, inițiativă susținută de consilierii județeni conf. univ. dr. Gheorghe Mihai Bârlea, dr. Teodor Ardelean, prof. Florica Roman, și validată prin hotărâre de consiliu, prin votul unanim al consilierilor, în ședința plenară din 28 septembrie 2018.

          În expunerea motivelor care au dus la această propunere, președintele Consiliului Județean s-a referit la vasta și valoroasa activitate a lui Ion Pop, la legăturile acestuia cu Maramureșul și la meritele ce i se cuvin.

          În decursul timpului, Maramureșul a dat țării un număr important de personalități, de la oameni politici cu puternice implicații în marile momente ale istoriei noastre naționale (precum au fost Gheorghe Pop de Băsești și Vasile Lucaciu) la personalități din domeniul științelor exacte (prof. univ. dr. Valentin Ionel Vlad – fost președinte al Academiei Române), din domeniul literaturii (Augustin Buzura, Nicolae Breban), din domeniul muzicii (Dumitru Fărcaș) etc., precum și alți oameni de seamă care și-au legat destinul de aceste locuri prin naștere și prin activitatea lor.

          În semn de recunoștință și de prețuire pentru contribuția acestora la sporirea prestigiului cultural și spiritual al Maramureșului, Consiliul Județean a instituit titlul de «Cetățean de onoare al județului». Între cei care au beneficiat de acest titlu, îi amintim pe următorii: interpretul de muzică populară Nicolae Sabău, academicianul Valentin Ionel Vlad (președinte al Academiei Române), academicianul Nicolae Breban, academicianul Ion Alexandru Surdu, interpretul de muzică populară, taragotistul inegalabil Dumitru Fărcaș, Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul – episcopul Mara-mureșului și Sătmarului.

          Ion Pop face parte din suita iluștrilor dascăli universitari clujeni și cărturari, începând cu Sextil Pușcariu (primul rector al primei universități în limba română de după 1918 din Cluj), continuând cu alți dascăli de renume: Gh. Bogdan-Duică, Dumitru Popovici, Ion Breazu, Iosif Pervain, Dumitru Pop (un alt maramureșean), Mircea Zaciu, Ion Vlad, Mircea Muthu, ca să-i amintim doar pe cei din domeniul filologiei.

          Acordarea titlului de «Cetățean de onoare al județului Maramureș» are în vedere, pe lângă apartenența (prin naștere) la acest județ, importanta și îndelungata sa activitate universitară, fiind mai mulți ani decan al Facultății de Filologie din Cluj-Napoca, vasta sa operă literară (poet, critic și istoric literar, traducător, editor, conducător de reviste literare), precum și legăturile strânse și permanente pe care le-a avut și le are cu Maramureșul, cu Baia Mare, prin participările la evenimentele literare și culturale de aici, prin colaborarea la revista „Nord Literar”. Toate acestea au dus la creșterea valorică a activității culturale a județului nostru.

 

          ION POP se înscrie în galeria marilor personalități ale literaturii și culturii române contemporane.

          S-a născut la data de 2 iulie 1941, în comuna Mireșu Mare, din părinți țărani. A urmat școala generală în satul natal și apoi la Cluj-Napoca, unde a absolvit și liceul. Este absolvent al Facultății de Filologie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”. După terminarea facultății, a rămas cadru didactic al acestei instituții, unde a urcat toate treptele ierarhice universitare, de la preparator la profesor universitar. În anul 1971, a obținut titlul de doctor în filologie cu teza „Avangardismul în poetica românească”, domeniu puțin abordat până la acea dată.

          Între anii 1973-1976, a predat la Universitatea „Paris III – Sorbonne Nouvelle”, unde a revenit cu diferite prilejuri. În perioada 1990-1993, îndeplinește funcția de director al Centrului Cultural din Paris, calitate în care va contribui în mod direct la intensificarea relațiilor culturale dintre cele două țări, la promovarea valorilor culturale românești în Franța. Etapele petrecute de Ion Pop în Franța sunt admirabil redate în volumul „Ore franțuzești”.

          Amintim că, între anii 1996 și 2000, a fost decanul Facultății de Filologie din Cluj.

          De numele lui Ion Pop se leagă importanta revistă de cultură a studenților „Echinox”, al cărei redactor-șef a fost de la înființarea sa (în anul 1969), cu unele întreruperi, până la încetarea apariției acesteia, impusă de regimul acelor ani. Cu certitudine, „Echinox” a fost cea mai importantă „școală” de formare și lansare de talente. De aici au pornit personalități care au dat opere de valoare.

          Activitatea literară a lui Ion Pop este una de excepție, atât prin valoroasele sale contribuții, cât și prin varietatea acestora, încât este destul de dificil a realiza o ierarhie, fiind apreciat atât ca poet, cât și ca critic și istoric literar, traducător. A debutat ca poet (1969) cu volumul „Propuneri pentru o fântână”, iar ca istoric și critic literar cu volumul „Avangardismul poetic românesc”, una dintre primele cercetări postbelice cu privire la literatura avangardistă, studiu care a creionat dimensiunile și influența acestui curent în evoluția literaturii române.

          Deși a debutat ca poet, se pare că domeniul criticii literare i-a fost mai la îndemână, dovadă numărul important de cercetări publicate. Firesc, predomină cele de critică a poeziei, scriind monografii esențiale despre Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Gelu Naum ș.a.

          Contribuțiile importante rezultă și din participarea la realizarea unor lucrări de sinteză. Între acestea amintim volumele de referință „Scriitori români. Mic dicționar”, „Dicționarul scriitorilor români (vol I-IV)”, „Dicționarul analitic de opere literare românești (vol. I-II)” ș.a.

          Însumând întreaga activitate științifică și ăublicistică a acad. Ion Pop, aceasta cuprinde un număr important de realizări. Între acestea amintim: 32 de volume originale de autor, 5 volume publicate în străinătate, 15 volume de traducere, 5 volume – coordonator de carte, 25 alte volume, 15 îngrijiri de ediții, 34 de prefețe de carte, 35 de studii și articole în volume, 418 studii și articole în presa din țară, 340 de cronici și recenzii, 87 de traduceri în presa străină, 39 de comunicări și conferințe la colocvii internaționale (Franța, Italia, Elveția, Portugalia, Israel etc.). Despre cărțile și activitatea sa s-au publicat
347 de referințe în cărți și reviste.

Prin acordarea titlului de Cetățean de onoare al Județului Maramureș academicianului Ion Pop (alăturându-se celorlalte nume remarcabile cărora li s-a acordat acest onorabil titlu), va spori patrimoniul cultural al județului.” (Gabriel Valer ZETEA)

La festivitatea de acordare a titlului și a însemnelor acestuia au luat parte oficialitățile județului – președintele Gabriel Zetea, prefectul Vasile Moldovan, subprefectul Alexandru Cosma, vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș, secretara județului Aurica Todoran –, numeroși invitați din alte localități (Cluj-Napoca, Satu Mare, Sălaj, Bistrița etc.), oameni de cultură și admiratori ai academicianului. Au rostit cuvinte de laudă Teodor Ardelean, Gheorghe Mihai Bârlea, Florica Roman, Mircea Popa, Vasile Moldovan, Alexandru Cosma, Ioan Doru Dăncuș, Gheorghe Glodeanu ș.a.

Adresând mulțumiri pentru onoarea acordată, academicianul Ion Pop a rostit un discurs amplu, încărcat de emoții.

Săluc HORVAT

 

 

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.