top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Blog arrow Varia arrow Eveniment - Ion Pop, cetatean de onoare al Jud. Maramureș, nr.10(185),octombrie 2018
Eveniment - Ion Pop, cetatean de onoare al Jud. Maramureș, nr.10(185),octombrie 2018 Print
Oct 28, 2018 at 11:00 PM

 

ION POP - CETĂȚEAN DE ONOARE

AL JUDEȚULUI MARAMUREȘ

 

          Domnule Președinte,

          Stimați colegi,

          Distins auditoriu,

 

          La un astfel de moment, ce se petrece în Agora unei cetăți grecești, adică acolo unde au început a se performa primele forme civilizate de acordare a onoarei prin recunoașteri publice, bărbatul care avea misiunea de a propune spre o astfel de răsplată un nume demn pentru polisul respectiv sau de a susține cu argumente spre întărire numele în discuție începea de regulă discursul său cu vorbele devenite chiar stereotipe: „Pe un astfel de bărbat îl recomand ca onorabil al cetății noastre din preaplinul inimii mele”. Așa zic și eu astăzi aici în anul 2018, în țara numită România și în megalopolisul Maramureș, cu privire la ION POP, slujitorul Almei Mater clujene, care e și a fost mama noastră cea îndelung hrănitoare pentru mulți, semper fidelis în toată viața sa față de Dumnezeu, Neamul său, originea sa și misiunea sa de viață. Dacă există în axiologia noastră intimă elemente certe de judecare a vredniciei celorlalți, în ciuda acelor tropisme umane care ne trimit vectorial spre a ne măsura preferențial, de regulă, ca fiind cei mai vrednici chiar noi înșine, atunci ex toto corde strig și eu acest nume spre a fi remarcat în lumea magnificențelor titulare. Aceste cuvinte cu valoare panegirică au menirea să întărească acea propunere – sau acele propuneri, deoarece au fost mai mulți inițiatori pe traseu –, întrucât întrunește, după părerea mea, condițiile preliminare de gând pentru „Academician Ion Pop – homo ornat locum”. Și, în consens deplin cu limbile ce ne-au hrănit urcările civilizatorii – greaca și latina –, voi rosti cu convingere axios, laudamus-admiramus-veneramus și vrednic este, ca să închidem această peripatetică susținere sub semnul destinului senatului roman: Laudet te os alienum (Să te laude o gură străină!).

          Dies diem docet. O zi învață pe alta. Din experiența trecutelor ședințe ale acestei Agora moderne, cu elemente certe de similitudine în relație cu cele antice, astăzi nu voi coborî în aceeași manieră din registrul sintagmelor onorante, ci voi continua să serbez acest nume de bărbat binemeritat al Maramureșului, știind foarte bine că și însărcinarea noastră publică este o cinste, o onoare, o considerație, o demnitate conferită prin sufragiu politic și prin votul din megalopolis. Învățăm să vorbim vorbind, să scriem scriind, să facem făcând – zicem astăzi. În vremea lui Seneca era dicendo dicere, scribendo scribere, facendo facere!

          

Prin ION POP – gânditorul de cultură și de litere, scriitorul, istoricul literar, publicistul ș.a.m.d. –, cel care astăzi este așezat în lumina gratulatorie a verbelor și a vorbelor noastre, avem ocazia să scoatem de pe raftul de idei binefăcătoare exact acele expresii care ung sufletul cu balsam și-l bucură prin entuziasm. Un om pentru care astăzi trebuie să slobozim vorbele cele mai alese din închisorile ignoranței cultivat-domestice sau ale egoismelor fulminant-patetice. Adică acele sensuri și semnificații pe care le-am atribuit uneori fără să fie strict încadrate sintagmatic sau paradigmatic situației. Ce simplu urăm la finalul unor discursuri academice: „Vivat! Crescat! Floreat!” (Să trăiască! Să crească! Să înflorească!), dar, în fapt, credințele noastre și susținerile noastre politice curg spre inversul semnificativ al acestor direcții vibrante pentru cutia de rezonanță a ethosului și a logosului uman. Ion Pop a trăit și trăiește în lumina cunoașterii, a crescut și crește sub oblăduirea unui spațiu gnoseologic elevat, a înflorit și înflorește mereu prin cărțile și articolele sale, prin cuvântul său cald și doct, prin felul său dăruitor de a fi. Se dăruiește cauzelor mari ale culturii universale, ale neamului său, ale cunoașterii limbii sale native, dar și limbilor de comunicare din acest univers babilonic în care trăim. Ion Pop nu doar că trăiește ex abundanti (din belșug) meridianele lui homo doctus, dar se comportă cu responsabilitățile din perimetrul ex cathedra jovial și prietenos, fără să acorde rabat măsurilor mici. Să poți fi toată viața acolo sus, unde înălțimea culturală îți conferă autoritate absolută pentru tot ceea ce afirmi și confirmi, este o situație rară și specială. Iar noi, cei din tribună, nu putem să nu vedem că tribunul este magistral și adevărat și nu un om oarecare, ce se maimuțărește academic de ocazie, profitând de epoleții ce și i-a adunat. Demnitatea științifică este un concept viu și permanent, iar noi trebuie să găsim ocazia să ne retragem sau să ne extragem din situațiile pe care le creează interesul meschin. Exempla docit (Exemplele ne învață!). Doar să fim noi dispuși să preluăm învățătura lor. Exemplul de dascăl docent, mereu sub semnul lui excelsior-excelsior (Mai sus! Mereu mai sus!), e aici, în această persoană binecuvântată de Dumnezeu cu multiple haruri și daruri, mai ales spirituale, spre a ne fi de folos. Exemplum est dictum vel factum alicuius authenticae personae dignum imitatione (Exemplul este spusa sau fapta unei persoane autentice, demne de a fi imitate!).

          Sub semnul unui astfel de logos aristotelic am așezat crezul meu în acest Om. Academicianul Ion POP merită din toate punctele de vedere acest titlu de onoare, pe care noi avem dreptul să îl dăm. Cicero puncta mereu în astfel de situații că „gloria urmează în mod necesar virtutea”. Se potrivește în chip maiestuos și situației de față.

          Îi doresc confratelui ION POP răsplăți pe măsura faptelor și putere de spirit spornică pentru ca mereu lucrurile ce le săvârșește să beneficieze de botezul desăvârșirii! Iar Dumneavoastră, stimați asesori contemporani, sub sceptrul sfintei rostiri ad perpetuam rei memoriam – deviză comemorativă la începuturi, să stați de veghe prin turnurile de apărare ale adevăratelor valori naționale și să le răsplătiți cu cea mai aleasă plată – onoarea de câte ori realitatea va cere acest lucru încărcat de demnitate.

dr. Teodor ARDELEAN

 

***

 

Domnule academician, prof. univ. dr. Ion Pop,

Domnule preşedinte al Consiliului Judeţean, Gabriel Zetea,

Domnule vicepreşedinte Ioan Doru Dăncuş,

Domnule prefect Vasile Moldovan,

Domnule subprefect Alexandru Cozma,

Distinşi colegi şi invitaţi,

 

Intervenţia mea nu se doreşte o laudatio academică la adresa domnului profesor Ion Pop, distinsă şi inconfundabilă personalitate a învăţământului universitar din România, a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj în special, întrucât Consiliul Judeţean nu este un forum academic, ci unul politic şi legislativ al administraţiei publice şi, pe cale de consecinţă, are practici şi uzanţe instituţionale specifice.

O binemeritată şi inspirată laudatio a făcut distinsul meu coleg prof. univ. dr. George Achim, în Aula Centrului Universitar Nord din Baia Mare, luni, 1 oct. a.c., la festivitatea de acordare a titlului de doctor honoris causa domnului academician, din iniţiativa colegilor de la Facultatea de Litere.

Cuvântul de răspuns al domnului profesor Ion Pop, monumental şi elevat, a emoţionat şi impresionat audienţa, studenţi şi cadre universitare, oferindu-ne o veritabilă proiecţie critică asupra societăţii româneşti actuale, la o sută de ani de la momentul apoteotic al istoriei noastre, din 1 Decembrie 1918, cu valoare de diagnostic intelectual şi sociologic, oferindu-ne o dramatică reflecţie, surprinzând nefericite clivaje dintre valoare şi nonvaloare, agregări negative în spaţiul social, politic şi cultural, deruta axiologică şi riscuri ce survin din utilizarea necritică şi neinteligentă a noilor tehnologii informaţionale, în detrimentul creativităţii profunde şi fecunde.

De asemenea, nu voi fi scrupulos nici cu temeiurile juridice care permit unui consiliujudeţean să acorde titlul de „Cetăţean de onoare” unor personalităţi din diverse domenii ale practicii ştiinţifice, sociale, sportive sau artistice etc., ca o recunoaştere publică a unor merite sau servicii în beneficiul domeniilor pe care le reprezintă sau au o legătură relevantă de natură biografică, profesională cu un anumit judeţ (ca de exemplu, H.G. nr. 53/2002 sau Regulamentul Consiliului Judeţean pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a titlului de cetăţean de onoare).

Noi, iniţiatorii acordării acestei distincţii domnului academician Ion Pop, subsemnatul şi domnul prof. dr. Teodor Ardelean, în calitate de consilieri judeţeni, domnul prof. Săluc Horvat, director al Revistei „Nord Literar” şi preşedinte al Asociaţiei Scriitorilor din Maramureş, jurnalistul şi poetul Gheorghe Pârja, preşedinte al Reprezentanţei Uniunii Scriitorilor din România în Maramureş, am invocat câteva considerente convingătoare privind personalitatea exponenţială a domnului Ion Pop, ca universitar, poet, critic literar, eseist, traducător, autor al unui număr impresionant de cărţi de poezie, istorie şi critică literară, interviuri, îngrijitor de ediţii etc., dar şi de spirit rector al celebrei reviste studenţeşti „Echinox”, căreia i-a imprimat aproape de la debut direcţiile de creaţie şi receptare critică în literatură şi filosofie, sustrăgându-se curajos agresiunii ideologice a timpului ce îşi reclama omniprezenţa în spaţiul social.

Am conexat toate aceste atribute şi roluri instituţionale ale Domniei Sale cu momentul fundamental din biografia oricărui om: s-a născut în Mireşu Mare, topos care i-a rămas în memorie, identificabil în orizonturile lui de creaţie şi în repetatele reveniri în comunitatea în care s-a născut, „recitind-o”, cred, de fiecare dată, ca pe o carte de suflet de care nu te desparţi definitiv nicicând. Are o taină locul de origine, de parcă ar fi centrul sau un centru al lumii, unde ţi se întipăreşte în memorie şi în sensibilitate prima lumină, descifrezi miracolul alfabetului şi al cuvântului. S-a mutat din Mireşu Mare cu toată familia, la o vârstă fragedă, la Cluj-Napoca, citadelă a culturii şi a spiritualităţii, de care se leagă rodnic restul biografiei sale intelectuale şi profesionale.

La fel de semnificative sunt şi implicarea sa în diplomaţia culturală a României, ca director al Institutului Cultural Român din Paris, şi experienţele academice la universităţi europene de prestigiu. Nu putem omite din sumarul nostru inventar de argumente pe numeroşii studenţi, originari din Maramureş, care s-au format în amfiteatrele Facultăţii de Filologie din Cluj, unde domnul profesor a fost inclusiv decan, rămânând în memoria acestora ca un model de competenţă academică şi un om cu o sensibilă atenţie pentru cei ce i-au fost studenţi, masteranzi sau doctoranzi.

Iată, distinşi invitaţi, câteva argumente-forţă regăsite în Expunerea de motive care a precedat votul unanim şi entuziast al colegilor consilieri în şedinţa de plen al Consiliului Judeţean din data de 26 sept. 2018 pentru acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al judeţului Maramureş domnului prof. univ. dr., academician Ion Pop. Acum, trăim împreună momentul festiv al înmânării lui, într-un eveniment important al Revistei „Nord Literar”, resimţind emoţia generată de actul simbolic de recunoştinţă pentru o personalitate profund legată de spaţiul geografic şi cultural al Maramureşului.

Cei prezenţi la această întrunire constituie un public select, cunoscător şi competent al operei domnului Ion Pop, ceea ce m-a exonerat ca în intervenţia mea să fac un inventar exhaustiv al biografiei şi al operei sale şi binemeritate valorizări. Închei, aşadar, într-o manieră foarte simplă: „Felicitări, domnule academician Ion Pop, Maramureşul se mândreşte cu dumneavoastră!”, la care aş mai adăuga o cugetare cu valoare de axiomă, frecvent auzită la oamenii simpli din Maramureş: „A fi mare nu-i mirare / A fi om îi lucru mare!”. Dumneavoastră vă regăsiţi integral şi în logica acestei cugetări populare.

conf. univ. dr. Gheorghe Mihai BÎRLEA

consilier judeţean

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.