top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Blog arrow Varia arrow Crochiul unui portret de pictor - Nicolae Suciu (Liviu Suhar),nr.11-12(186-187),nov-dec 2018
Crochiul unui portret de pictor - Nicolae Suciu (Liviu Suhar),nr.11-12(186-187),nov-dec 2018 Print
Dec 10, 2018 at 10:00 PM

 

Liviu SUHAR

CROCHIUL UNUI PORTRET DE PICTOR –

NICOLAE SUCIU

         

Într-o cronică plastic intitulată Nicolae Suciu – Lumină și culoare, scrisă cu zece ani în urmă, în noiembrie 2008, și integrată în volumul Glose în labirintul artelor vizuale, prilejuită de un eveniment excepțional al artistului într-o Galerie de Artă din Iași, printre alte  idei, consemnam că în picturile sale identificăm „o lume explozivă a culorilor situate în paliere celeste ale spectrului. Vom spune la un prim contact (vizual) că lumina s-a metamorfozat în străluciri cristaline” (pag. 117).

 

Liviu Suhar                                               Nicolae Suciu

          Autorul actualei expoziții, același Nicolae Suciu, propune publicului o etalare selectivă a creațiilor din bogatul repertoriu în jurul căruia a dezvoltat discursul interpretativ pictoricesc (plastic). Din perimetrul tematic tradițional el a extras ceea ce titlurile consemnează însoțind lucrările expuse pe simeze, aleatoriu denumindu-le peisaje, dealuri și coline, vederi urbane identificabile printr-o referire directă la locurile ce l-au inspirat. Suprafețele pânzelor pictate de Nicolae Suciu induc privitorului senzații optic perceptive de prospețime și spontaneitate ca o invitație la meditativa și răbdătoarea cercetare a acestora. Vom descoperi succesiuni ale unor straturi de culori suprapuse, grijuliu alcătuite. Temeinicele cunoștințe despre tehnologia picturii se relevă sensibil intuite și deliberat dezvoltate și aplicate pentru a obține în compoziția suprafeței aflate în fața privitorului efectul pictural vibrant și încântător, provocându-l să revină, magnetic atras de misterul calităților picturale ale acelor suprafețe. Cu măiestrie de bijutier, Nicolae Suciu prelucrează materia amorfă a pigmenților în scopul prefacerii și al transfigurării plastice a ideilor compoziționale a căror arhitectură are eșafodajul unor mesaje ce conțin semnificațiile unor aspirații sublime. Exprimarea lor cu mijloacele picturii nu reprezintă fapte descriptive și narațiuni plastice, ci semnifică extensia poetico-picturală într-un teritoriu al raportării la spațiu și timp ca entități ale universalității. Pictura sa ni se arată metaforic ca o revelație prin care privitorul va identifica valențele latente ascunse în propriul labirint sufletesc al sensibilității. Nicolae Suciu este un liric ca structură umană, predispus creației artistice definite prin originale trăiri  poetice când se află în fața motivului și a pânzei. Fire contemplativă, extrage subiectele din mediul ce-l împresoară nu pentru a descoperi din pluralitatea realului temele compatibile cu  propriul ego. O astfel de relație se poate traduce comparativ cu pulsația neîntreruptă a unor  ritmuri ce se metamorfozează în imagini a căror definiție structural-estetică cuprinde aria nelimitată dintre „figurativ” și „abstract”; de la „oniric” la „realism”; de la „metafizica poetică a suprarealismului” la „expresionismul dramatic”. Imaginile picturale ce alcătuiesc expoziția poartă amprenta stilistică inconfundabilă a autorului. Ele sunt transfigurări într-un limbaj unitar ale unor teme și subiecte care validează talentul și profesionalismul autenticei pasiuni care girează seriozitatea și înțelepciunea modului în care Nicolae Suciu a  înțeles definiția propriei existențe.

Nicolae Suciu, Liviu Suhar, Ioan Anghel Negrean

          Pentru a decodifica tainele calităților picturilor lui Nicolae Suciu este bine să plonjăm cu discreție în biografia sa, referindu-ne la traiectoria formării sale profesionale. Moldovean născut la Bârlad, loc care, în general, când ne referim la pictori, suntem dispuși să acceptăm faptul că aceștia au predispoziția genetică pentru culoare înțeleasă ca vehicul fundamental al  sensibilității și al armoniilor. Este locul de unde au plecat Nicolae Tonitza, Gheorghe Pătrașcu și nu numai. Un alt reper îl constituie faptul că s-a format în cadrul Liceului de Artă „Octav Băncilă” și la Universitatea de Artă „George Enescu” din Iași. Ambele instituții își au originea și continuitatea într-o tradiție al cărei început este odată cu primele decenii ale secolului al XIX-lea, când enciclopedistul Gheorghe Asaki inițiază primele forme de învățământ artistic după model european. Ele au fost oficializate prin Decretul Domnesc datat 1860 și semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Prin acel act oficial și incontestabil s-a decis înființarea primei universități în Principatele Unite, a unei Pinacoteci și a Școlii de Artă. Interesant de remarcat este faptul că primii și cei mai importanți profesori ai Școlii de Arte Frumoase din Iași – Gh. Panaiteanu Bardasare, Constatin D. Stahi, Gheorghe Popovici, Octav
Băncilă și nu numai – erau formați la Academia din München, iar programele de instruire erau preluate  după modelul münchenez. Mulți dintre pictorii care la sfârșitul secolului al XIX-lea au poposit la Baia Mare căutând locuri spectaculoase și inspiratoare pentru a-și desăvârși măiestria trecuseră și pe la acea Academie. Cert este faptul că Academia de Arte Frumoase din Capitala Moldovei, recunoscută și apreciată prin profesorii amintiți, a reprezentat baza  instituțională pentru perioada apogeului artistic formativ dintre cele două războaie, când maeștrii aflați la conducerea ei au fost Ștefan Dumitrescu, Octav Băncilă, Nicolae Tonitza, iar  mai apoi pictorul Corneliu Baba și sculptorul Ion Irimescu și alții, până în anul 1950, când a fost desființată.

          Din ultima promoție de absolvenți a respectivei academii făcea parte Dan Hatmanu, viitorul pictor și profesor de mai târziu, maestrul lui Nicolae Suciu. Privind retrospectiv continuitatea dezvoltării unui climat artistic bazat pe principii estetice inconfundabile, vom beneficia de o cheie suplimentară, care ne va ajuta să „descifrăm” maturitatea conceptuală și a măiestriei picturale ce radiază din compozițiile lui Nicolae Suciu. Faptul că după absolvire a ajuns în Baia Mare, loc al cărui climat artistic s-a stabilizat pe  parcursul unui secol, particularizat fiind prin claritatea unor viziuni estetice cunoscute sub onoranta sintagmă „Școala de Pictură de la Baia Mare”, a însemnat o etapă nouă, benefică pentru propria evoluție profesională. În acel context s-a produs de la sine desenarea cu claritate a portretului de artist integrat noului climat cultural-artistic.

          Nișa formativă din mediul industrial, nouă pentru absolventul Secției de Pictură a Școlii din Iași, a deschis noi orizonturi spre modernitate. Relația cu mediul industrial de la „Faimar” a însemnat înavuțirea concepției prin cunoașterea tehnicilor specifice ce păreau colaterale pentru pictor. Ajuns la maturitatea optimă ca artist, bogata experiență profesională acumulată în câteva decenii acum este transmisă cu generozitate tinerilor dornici de a se instrui în domeniul picturii. Înființarea Facultății de Arte în Baia Mare reprezintă împlinirea unui deziderat la care cei de dinainte, poate, nici nu au visat. Ea a venit ca o recompensă a destinului pentru perseverenta continuitate și dezvoltare a climatului artistic în această zonă, cunoscut și impus memoriei colective sub orgolioasa denominație de „Școala de Pictură de la Baia Mare”.

          Nicolae Suciu s-a integrat climatului Școlii de Pictură din Nordul Țării prin  sensibilitatea coloristică și lirismul poetic ale creațiilor sale. Un elocvent argument în acest sens este actuala expoziție de pictură. Faptul că artistul a simțit nevoia ca la acest sfârșit de an 2018, marcat de multiple semnificații nu doar calendaristice, ci mai ales istorice, să prezinte o selecție din operele sale cu tema limitată a peisajului îmi permite să cred că subliminal autorul propune publicului receptarea unui frumos omagiu adus spațiului milenarului Maramureș. Coline, dealuri, secvențe din natura locului, fermecătoare în momentele diferite ale zilelor și ale anotimpurilor. Sunt transfigurate cu măiestrie și admirație față de locurile unde destinul l-a adus pentru a se împlini ca pictor, profesor și om al cetății.

 

 

 


Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.