top
   
 
 
Acasă
Domenii
Galerie Foto
Catalog Reviste
Colegiul de redacţie
Editura
Blog
Legături
Cautare avansată
Contact
__________________________

Acasă arrow Colegiul de Redacţie
Colegiul de Redacţie Print
Ian 14, 2009 at 11:38 AM
Article Index
Colegiul de Redacţie
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6
Pagina 7
Pagina 8Director: Gheorghe GLODEANU
Gheorghe Glodeanu          S-a născut în data de 9 decembrie 1957 în oraşul Carei, jud. Satu Mare. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, specialitatea: limba şi literatura română - limba şi literatura franceză (1981). Doctor în filologie al Universităţii „Babeş-Bolyai" din 1996 cu teza Poetica romanului românesc interbelic. O posibilă tipologie a romanului, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Ion Vlad.

          Activitatea didactică: profesor titular de limba şi literatura română la Liceul Industrial nr. 5 din Satu Mare (1981-1990), inspector de limba şi literatura română la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Satu Mare (1991-1992), lector universitar (1992-1997), conferenţiar (1997-2001), apoi profesor universitar (din 2001) la Facultatea de Litere a Universităţii de Nord din Baia Mare. Conducător de doctorate din 2003. Ţine cursuri la studiile de licenţă, masterat şi şcoala doctorală: Proza interbelică, Proza contemporană, Istoria romanului modern, Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei, Introducere în literatura fantastică, Mircea Eliade – curs opţional, Poetica jurnalului intim. Funcţii ocupate: şef de catedră între 1999-2003, prodecan (martie-decembrie 2004), membru al Senatului Universităţii de Nord (1999-2004), membru în Consiliul de conducere al Departamentului de filologie şi studii culturale, director al Şcolii doctorale de filologie. Din 2003 este director al revistei „Nord Literar” din Baia Mare. A publicat peste 500 de articole, studii şi recenzii în câteva din cele mai prestigioase reviste de specialitate din ţară: „Tribuna”, „Steaua”, „Familia”, „Vatra”, „România literară”, „Contemporanul”, „Flacăra”, „Caiete critice”, „Luceafărul", „Jurnalul literar”, „Viaţa Românească", „Poesis”, „Art Panorama”, „Piaţa literară”, „Mişcarea literară”, „Cahiers roumains d’études littéraires et culturelles”, „Argeş”, „Tabor”, „Însemnări ieşene", „Mozaicul”, „Paradigma”. În străinătate, a publicat în revistele „Empireuma”, „Lateral”, „The Barcelona Review” (Spania), „Casa del Tiempo” (Mexic), „Origini. Romanian roots” (USA), „Europa” (Serbia).

          După 1989, s-a numărat printre fondatorii şi principalii animatori ai unor publicaţii literare precum „Poesis” şi „Pleiade” (din Satu Mare), „Archeus” şi „Nord Literar” (din Baia Mare). A fost cronicarul literar al revistelor: „Tribuna”, „Poesis”, „Jurnalul literar”, „Viaţa Românească”, „Nord Literar”. Face parte din colegiul ştiinţific al revistei „Transilvania” din Sibiu şi este referentul ştiinţific al editurilor: Libra (Bucureşti), Limes (Cluj), Tipo Moldova (Iaşi), Editura Universităţii de Nord (Baia Mare). Face parte din Consiliul Ştiinţific al Buletinului Universităţii din Novi Sad (Serbia). Coordonează Colecţia Academica a Editurii Tipo Moldova din Iaşi. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1998.

          A participat la numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizate de Societatea de Ştiinţe Filologice din România, de Universităţile din Cluj-Napoca, Baia Mare, Sibiu, Craiova, Arad, Budapesta, Novi Sad, de Centrul Cultural al României de la Budapesta, Institutul Cervantes din Bucureşti, Centrul Cultural al României de la Paris etc.

          Despre cărţile sale s-au pronunţat prestigioşi oameni de cultură precum Ion Vlad, Mircea Popa, Dumitru Micu, Constantin Cubleşan, Al. Cistelecan, Cornel Moraru, Mircea Handoca, Cornel Munteanu, Ştefan Borbély, Ilina Gregori, Marian Barbu, George Vulturescu, Irina Petraş, Cristian Livescu, Radu Voinescu, George Cuşnarencu, Barbu Cioculescu, Florin Mihăilescu, Vasile Spiridon, Horia Gârbea, Ioan S. Pop, Răzvan Voncu, Iulian Boldea etc.

          Cărţi publicate: Fantasticul în proza lui Mircea Eliade (1993), Eseuri (1996), Mircea Eliade. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial (1997), Poetica romanului românesc interbelic. O posibilă tipologie a romanului (1998, ediţia a II-a, 2007), Dimensiuni ale romanului contemporan (1998), Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei (1999, ed. a II-a revăzută şi adăugită, 2010), Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu (2000, ed. a II-a, 2007, ed. a III-a, 2009, ed. a IV-a, 2010), Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade (2001, ed. a II-a, 2010), Liviu Rebreanu. Ipostaze ale discursului epic (2001, ed. a II-a, 2010), Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade (2002, ed. a II-a, 2008), Poetica misterului în opera lui Mateiu I. Caragiale (2003, ed. a II-a, 2010), Poezie şi poetică (2004, ed. a II-a, 2011), Măştile lui Proteu. Ipostaze şi configuraţii ale romanului românesc (2005), Max Blecher şi noua estetică a romanului românesc interbelic (2005, ed. a II-a, 2010), Fascinaţia ficţiunii. Incursiuni în literatura interbelică şi contemporană (2006), Anton Holban sau „transcrierea" biografiei în operă (2006, ed. a II-a, 2011), Romanul. Aventura spirituală a unei forme literare proteice (2007), Narcis şi oglinda fermecată. Metamorfozele jurnalului intim în literatura română, Editura Tipo Moldova, 2012. A îngrijit ediţii, a prefaţat şi a postfaţat opere de: Urmuz, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, M. Blecher, Grigore Cugler etc. A fost prezent în numeroase volume colective. În 2012 i s-a acordat titlul „Scriitorul anului" (Primăria municipiului Baia Mare).
Acasă | Domenii | Galerie Foto | Catalog Reviste | Colegiul de redacţie | Editura | Blog | Legături | Cautare avansată | Contact |

All Rights Reserved 2010 © Designed by: MultiNet.Ro
This site uses Free Software released under the GNU/GPL License.